Presskonferens m Eric Holder

Presskonferens m Eric Holder

Vissa dagar  känns mer meningsfulla än andra. Igår var en sådan dag och jag kände mig faktiskt mycket  nöjd med dagens insats. Jag är väldigt stolt över att ha varit med och presenterat den globala alliansen mot nätpedofili vid ett möte i Bryssel. Idén om ett globalt samarbete väcktes för ungefär ett år sedan när jag träffade USA:s justitieminister Eric Holder  och tillsammans kom vi på att vi borde göra en global kraftsamling för att kämpa mot de fasansfulla nätverk som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer och foton på nätet.

Ett år senare står 48 länder*, alltså inte bara EU och USA, bakom initiativet, och fler har möjlighet att gå med. Representanter från dessa länder diskuterade under gårdagen   hur vi kan intensifiera samarbetet för att identifiera och rädda fler barn, ställa förövarna inför rätta och minska tillgången av barnpornografiskt material på Internet. Diskussioner som fortsatte under kvällens ministermiddag.

Mer än en miljon bilder på barn som utsätts för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande beräknas för närvarande ligga ute på nätet. Enligt FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) läggs 50 000 nya barnpornografiska bilder ut varje år. Bakom varje bild av ett övergrepp mot ett barn finns ett kränkt barn, ett utnyttjat och hjälplöst offer. När dessa bilder är sprids på nätet kan de leva vidare i all oändlighet. Det är vårt gemensamma ansvar att skydda barn oavsett var de bor och att få fast brottslingarna oavsett var de finns.

De deltagande länderna förbinder sig att göra politiska åtaganden för att uppnå en rad mål, bland annat:

  • Intensifierade ansträngningar för att identifiera offren och att se till att de får den hjälp och det stöd och skydd som de behöver.
  • Intensifierade ansträngningar att utreda sexuella övergrepp mot barn på nätet och att identifiera och lagföra förövarna.
  • Att öka barnens medvetenhet om riskerna med internet, exempelvis bilder på sig själv och groomningsmetoder som pedofiler använder sig av.
  • Minska tillgången på barnpornografiskt material på nätet, som gång på gång gör barnen till offer.

Tanken är att länderna därefter ska välja lämpliga åtgärder på nationell nivå för att uppnå målen och att de regelbundet ska rapportera sina resultat. Om två år skla vi ses igen för att se hur långt vi har kommit. Fram tills dess gäller det att arbeta intensivt med existerande nätverk, NGOS, ondustrin, experter mm. På förmiddagen igår hölls ett oergört intressant expertmöte med deltagare från hela världen.

Mycket återstår att göra, men vi ska bygga vidare på det samarbete som fungerar. Europol bistår regelbundet vid internationella polisiära insatser. År 2011 ledde operation Rescue till att 779 misstänkta personer kunde identifieras i hela världen, 250 greps och 252 barn kunde skyddas. Ofta ger utredningar av övergrepp mot barn på nätet viktiga ledtrådar som kan användas för att spränga nätverk av pedofiler. Europeiska it-brottscentrumet, som öppnas i januari 2013 vid Europol i Haag, kommer huvudsakligen att inrikta sitt arbete på barnpornografiskt material på nätet.

*Alla länder här

Annonser