You are currently browsing the monthly archive for januari 2013.

Sound insulation, air ventilation and a purification system are present inside this mobile tableting unit.Photo: Europol

Sound insulation, air ventilation and a purification system are present inside this mobile tableting unit.
Photo: Europol

Knarkmarknaden blir alltmer komplex. Vad vi i andra sammanhang räknar som faktorer för framsteg har effekt även för narkotikans framfart – globaliseringen, internet och innovation påverkar och bidrar till utveckling och mer flexibilitet. Lokalproducerat är också en ny trend. Det visar en gemensam rapport som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ECNN och Europol presenterade tillsammans med mig idag. De båda myndigheterna, som jag som kommissionär ansvarar för, har slagit sina kloka huvuden ihop och kombinerat information om narkotika i Europa med polisens kunskap om den organiserade brottsligheten. Genom samarbetet har vi fått en unik rapport med en viktig bild och analys av narkotikamarknaden – från produktion till missbruk.

Europa sticker ut som en global spelare i kunskap och utvecklandet av nya syntetiska droger och effektiv cannabisodling. Samtidigt som globaliseringen har inneburit nya smuggelvägar och alltfler transit- och produktionsländer, är också en av de starka trenderna närproducerat med framställning närmare brukarna. Det senaste är mobila knarkfabriker i släpkärror som transporteras runt med bil (se bilden).

Rapporten visar en snabbt skiftande dynamisk organiserad brottslighet. Utvecklingen som beskrivs i rapporten visar att vi behöver nya sätt att jobba. Att nationella insatser inte är tillräckligt, utan att vi behöver det europeiska samarbetet för att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten tillsammans. I Europols regi behöver vi sjösätta fler gemensamma utredningar och tillslag över gränserna. Nationella polismyndigheter behöver också bli ännu bättre på att punktmarkera de verkliga drogmagnaterna – de brottslingar och nätverk som befinner sig högst upp i näringskedjan. Dessutom behöver vi skapa system i EU så att myndigheter tidigt kan varna varandra över gränserna om nya farliga substanser på marknaden.

RAN-mötets första dag. Foto: EU-kommissionen

RAN-mötets första dag. Foto: EU-kommissionen

I september 2011 lanserade jag nätverket RAN (Radicalisation Awareness Network) som ett svar på den växande förekomsten av våldsam extremism som vi ser i Europa. Enskilda individer, som Anders Behring Breivik i Norge, Mohamed Merah i Frankrike eller självmordsbombaren i Stockholm är alla exempel på våldsamma extremister som begår terrorhandlingar. Denna typ av isolerade individer agerar utifrån höger- eller vänsterextrem övertygelse, eller utifrån religiöst motiverad extremism, och finns i våra samhällen idag. Men – runt omkring i Europa finns samtidigt en massa kunskap om hur man kan upptäcka dessa individer och förhoppningsvis stoppa dem innan de begår våldsamheter.

Nätverket, som möts idag och imorgon under ett högnivåmöte i Bryssel, består av lokalt engagerade personer – lärare, socialarbetare, poliser, religiösa ledare, forskare, representanter från det civila samhället och andra. Imorgon, tisdag, ansluter inrikes- och justitieministrar från flera EU-länder. Tanken med nätverket är att få till ett bättre utbyte av erfarenheter över gränserna. Åtta arbetsgrupper jobbar sedan ett år tillbaka med konkreta rekommendationer, för att ge EU-länderna bättre verktyg för att förebygga och bekämpa våldsbejakande extremism.

Bland de åtgärder som vi har stött och blött idag, under konferensens första dag, är att upprätta verksamheter i samtliga EU-länder som hjälper personer att lämna extremiströrelser. Inspirationen kommer bland annat från Sverige och initiativet Exit hos Fryshuset i Stockholm. Lokalpoliser över hela Europa bör också utbildas i hur man bättre får upp ögonen för radikalisering bland unga, och vi ska försöka göra det lättare för personal inom mentalvården att slå larm om man får trovärdiga uppgifter om en  terrorattack. Vi pratade också om hur såväl avhoppare som terrorismens offer kan bidra genom att avromantisera den väpnade kampen.

Våra diskussioner idag har också cirklat kring hur den våldsamma extremismen underblåses av en växande våg av främlingsfientlighet i många EU-länder. Vi ser just nu hur extremismen kryper in i finrummen. De högerextrema och främlingsfientliga  rörelser som växer fram i Europa är i grunden en språngbräda för våld, men runtom i EU finns länder som inte tar den här utvecklingen på tillräckligt stort allvar. Nu för vi samman dem som jobbar på fältet med beslutsfattare från politiskt håll, för att vi vill se en förändring.

Wallenberg, Raoul. [Photograph]. Encyclopædia Britannica Online. Retrieved 22 January 2013, from http://www.britannica.com/EBchecked/media/119030/Raoul-Wallenberg-statue-in-Tel-Aviv-Yafo

Staty R. Wallenberg i Tel Aviv. Encyclopædia Britannica Online. Hämtad 22 January 2013

Idag högtidlighåller vi minnet av förintelsen vid en stor ceremoni i Europaparlamentet. I samband med det får Raoul Wallenberg ett rum i Europaparlamentet uppkallat efter sig och jag är mycket stolt över att få inviga det. Rummet uppkallas efter honom för att hedra hans minne och den insats han gjorde i slutet av andra världskriget för att rädda tiotusentals judar undan deportation till koncentrationslägren. Idén kläcktes av Olle Wästberg, ansvarig för Raoul Wallenbergåret i Sverige under 2012. Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP) tog sedan  idén vidare till parlamentet.

I början av 1940-talet jobbade Raoul Wallenberg för en firma som exporterade mat mellan Ungern och Sverige. Genom sina goda kontakter fick han möjlighet att driva en räddningsaktion som svensk representant för ett amerikanskt räddningsprojekt som gick ut på att förse ungerska judar med skyddspass och säkra bostäder, för att rädda dem undan deportation till förintelselägren. Det är svårt att greppa omfattningen av deportationerna under de åren. Läget var akut när Raoul Wallenberg började i juli 1944. Bara under bara två månader, maj till juni 1944, hade fler än 400 000 judar deporterats. I sitt arbete som svensk diplomat på plats räddade han heroiskt tiotusentals judar från en säker död. I januari 1945 tillfångatogs han av sovjetiska trupper och hölls fånge tills han dödades, vilket tros vara 1947.

Varför är det viktigt att vi uppmärksammar och hedrar Raoul Wallenberg? För hans insatser i Ungern, för de liv han räddade, men också för hans mod att stå upp för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Han använde sin makt som diplomat på ett flexibelt och innovativt sätt för att rädda så många liv som möjligt. Han arbetade mot diktaturen och för det betalade han med sitt liv. Han är en sann förebild och källa till inspiration och visar att en människa verkligen kan göra skillnad. Genom att vi alla tar vårt personliga ansvar och jobbar för de värden Raoul Wallenberg stod för i vår vardag, hedrar vi hans heroiska insatser. Det gör vi genom att fortsätta tala mot varje form av förtryck och förföljelse, varje form av intolerans och anti-demokratiska rörelser.

Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Nu är jag tillbaka i Dublin igen för ett informellt ministermöte med inrikes och justitieministrarna . På det informella mötet är, förutom alla ministrar från EU-länderna, också kandidatländer och associerade länders ministrar närvarande. Inga beslut fattas, men det ger möjlighet till en lite mer förutsättningslös diskussion om olika frågor. Samt en hel del möten i korridorerna.  Det irländska ordförandeskapet har tillväxt som sitt främsta tema och vill diskutera alla frågor ur det perspektivet. Därför har vi idag diskuterat såväl arbetskraftsinvandring som brottsbekämpning ur ett ekonomiskt perspektiv.

Trots mycket hög arbetslöshet har vi paradoxalt nog också problem att finna kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Hundra tusentals välutbildade européer har lämnat vår kontinent för att arbeta i Afrika, Latinamerika etc. Den demografiska utvecklingen på lång sikt är också bekymmersam.

Många insatser behövs förstås här – fler kvinnor måste ut på arbetsmarknaden, vi behöver satsa mer på utbildning och på integration av de invandrare som redan finns i Europa. Arbetskraftsinvandring är inte lösningen på alla problem men kan vara en viktig faktor och vi måste göra mer för  att höra Europa mer attraktivt och tillgängligt för människor utanför EU. Detta har kommissionen hävdat länge men i praktiken har det blivit allt svårare att komma lagligt till EU och migrationen har faktiskt minskat. Idag har vi haft en bra diskussion och flera medlemsländer inser nu behovet av arbetskraft och diskussionen var konstruktiv. Fortfarande finns det dock stort fokus på att främst hålla människor borta från EU, vilket är beklagligt.

Vad gäller brottsbekämpning är det klart att brott innebär en stor kränkning för det enskilda brottsoffret, men organiserad brottslighet är också en enormt lukrativ ekonomisk verksamhet. Dessa pengar bör i större utsträckning tas tillbaka till den legala ekonomin. Vi diskuterade olika aktuella lagförslag rörande korruption, konfiskering av kriminellas tillgångar och pengatvätt.

Andra frågor på agendan var situationen i Syrien. Med UNHCR och höge represententanten Guterres pratade vi om den fruktansvärda läget . Cirka 25 000 syrier har flytt till EU hittills och 700 000 får skydd i närområdet – i Turkiet , Jordanien, Libanon och Irak. De flesta får stanna men det finns fortfarande medlemsländer som skickar tillbaka syriska asylsökande, något som inte är acceptabelt. Alla får heller inte tillgång till asylsystemet och andra hålls inlåsta, något som inte bör förekomma. UNHCR uppmanar EU:s länder att ta ansvar och att vidarebosätta några av de 500 personer som de har på en lista av personer med särskilt behov av skydd. Jag hoppas medlemsländerna kan höra en insats här, det skulle sända en viktigt signal!

Grekland presenterade också sin uppdaterade handlingsplan för att få en fungerande asylpolitik på plats. Det sker framsteg,  men fortfarande återstår mycket att göra.

Över hela mötet hängde naturligtvis gisslandramat i Algeriet som vi alla känner stor oro för.

Foto: Tove Ernst

Foto: Tove Ernst

Så kom dagen för invigningen av EU:s cyberbrottscentret – EC3, som kommer samordna europeisk polis i jakten på brottsligar på internet.  Centret ligger i Haag och är en del av Europol. Nu är 30 it-experter är anställda och ska i huvudsak bistå nationella polismyndigheter med analyser och samordna information om kriminella nätverk och attacker. Det är viktigt att samordna resurser, kompetens och information för att få en överblick om it-brottsligheten i EU och för att bli mer effektiv. Det är också en ekonomisk fråga. Vi vinner på att samordna jakten på brottslingarna som inte känner några nationsgränser. EC3 ska fokusera på organiserad gränsöverskridande brottslighet som kontokorts ich identitetsstölder och sexuella övergrepp på barn.

Vi använder internet i vår vardag, träffar vänner, gör bankärenden och affärer. Det har blivit en attraktiv plats för brottslingar – identiteter stjäls och bankkonton kapas. Dagens besök på EC3 var som ett besök i tv-serien CSI. Tanken är just att man ska ligga i framkant med stor tekniskexpertis för brottsligheten på internet har hittills legat före de brottsbekämpande myndigheterna.

Foto: T. Ernst

Foto: T. Ernst

 

 

Foto: eu2013.ie

Foto: eu2013.ie

Som brukligt besöker hela kommissionen det nya ordförandelandet i början på terminen. Idag är vi i Dublin och möter den irländska regeringen. Irland firar i år 40 år som medlem i den europeiska unionen och detta är deras sjunde ordförandeskap. Irländarna fokuserar på att själva komma ur krisen och på att hela Europa ska göra det under temat stabilty, growth and jobs. Särskilt fokus ligger på att få bankunionen på plats, minska ungdomsarbetslösheten, genomföra nödvändiga reformer på den inre marknaden, inte minst satsa på digitaliseringen. Dessutom vilar ansvaret tungt på irländarna att få EU:s medlemsländer och institutioner att komma överens om långtidsbudgeten.

På mitt område är prioriteringarna först och främst att komma överens om se återstående delarna av asylpaketet och reformerna av Schengen. Dessutom avser irländarna att slutföra förhandlingarna om direktiven rörande säsongsarbete, ICT, konfiskering av kriminellas tillgångar och se till att alla länder implementerar traffickingdirektivet.

Jag har sedan länge gott samarbete med Alan Shatter som är justitie- och inrikesminister och ser fram emot ett konstruktivt och resultatinriktat ordförandeskap

 

EC3 LogoI mars förra året föreslog jag att vi skulle sätta upp ett center för att bli bättre på att samordna kampen mot brottsligheten på nätet. Den är allt mer gränsöverskridande och medlemsländerna behöver samarbeta mer för att vi ska komma åt de stora organiserade ligorna som gör att vi inte fullt ut kan känna oss trygga i vårt internetanvändande. Det är därför roligt att högkvarteret för den europeiska cyberbrottcentret  EC3 invigs nu på fredag i Haag. Idag bjöd vi – den entusiastiske chefen för centret Troels Oerting och jag – de journalisterna som inte hinner till Haag på fredag en på en förhandstitt här i Bryssel. Du hittar ett klipp från presskonferensen här. Och några av de artiklar som publicerats här och här. Jag återkommer med en rapport på fredag från själva invigningen i Haag.

European Cybercrime Centre (EC3) är en plattform för samarbete för de europeiska polismyndigheterna och deras cyberexperter, men vi knyter också till oss akademiker, NGOs, företag etc för att kunna göra gemensamma hotbildsanalyser mm. Den organiserade brottsligheten på nätet utvecklas väldigt fort och har varit svår att komma åt. Det nya samarbetscentret finansieras inom ramen för Europol och ska i huvudsak hjälpa medlemsländernas polismyndigheter med att samordna expertis, information och analys av brottsligheten för bästa möjliga brottsbekämpning: från onlinebedrägerier med identitetsstölder, utpressning genom virusangrepp och andra hot mot vår vardag på nätet. Bara kontokortsstölder på nätet genererar miljarder till den organiserade brottsligheten varje år. Vi hoppas också att EC3 ska vara behjälplig i bekämpandet av spridning av bilder av sexuella övergrepp på barn, ett vidrigt brott. Något som vi jobbar globalt emot genom det samarbete vi lanserade i slutet av 2012.

Foto: Micheo, Creative commons

Foto: Micheo, Creative commons

Idag presenterades en undersökning om européernas åsikter och upplevelse av luftkvalitet. Den visar att 79 % av de tillfrågade européerna (över 25 tusen personer) tycker att EU bör föreslå ytterligare åtgärder för att ta itu med luftföroreningarna. Vi vet sen tidigare att EU:s medborgare tycker att miljöfrågorna är viktiga och att det är ett område där man ser att europasamarbetet är särskilt betydelsefullt. Det känns naturligt eftersom miljöförstöringen inte stannar vid nationsgränserna och det behövs kraftiga gemensamma åtgärder. Det är ändå intressant att få det bekräftat. Det är bra att ha medborgarnas stöd, särskilt när kritiska röster höjs mot olika förslag på åtgärder.

Trots att framsteg har gjorts under de senaste åren överskrids fortfarande luftkvalitetsnormerna i EU:s städer, särskilt föroreningar som partiklar, marknära ozon och kvävedioxid. Varje år dör fler européer i förtid på grund av luftföroreningar, än genom trafikolyckor. Gränsvärden finns för att skydda människors hälsa och för att motivera insatser. Även om politiken är gemensam, behövs det konkreta åtgärder på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt, för att nå ner på oskadliga nivåer.

EU:s nuvarande luftkvalitetspolitik utvärderas just nu och förändringar kommer att föreslås under hösten 2013. Som en del av granskningen finns ett samråd på nätet där du, organisationer och företag i EU kan bidra med synpunkter och idéer om alternativ för luftpolitiken. Samrådet kan du svara på fram till den 4 mars och du hittar det här: http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Vill du läsa mer om EU:s luftkvalitetspolitik och lagstiftningen innan du svarar, hittar du information på engelska här: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm

Hela den statistiska undersökningen hittar du här: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: