Sound insulation, air ventilation and a purification system are present inside this mobile tableting unit.Photo: Europol

Sound insulation, air ventilation and a purification system are present inside this mobile tableting unit.
Photo: Europol

Knarkmarknaden blir alltmer komplex. Vad vi i andra sammanhang räknar som faktorer för framsteg har effekt även för narkotikans framfart – globaliseringen, internet och innovation påverkar och bidrar till utveckling och mer flexibilitet. Lokalproducerat är också en ny trend. Det visar en gemensam rapport som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ECNN och Europol presenterade tillsammans med mig idag. De båda myndigheterna, som jag som kommissionär ansvarar för, har slagit sina kloka huvuden ihop och kombinerat information om narkotika i Europa med polisens kunskap om den organiserade brottsligheten. Genom samarbetet har vi fått en unik rapport med en viktig bild och analys av narkotikamarknaden – från produktion till missbruk.

Europa sticker ut som en global spelare i kunskap och utvecklandet av nya syntetiska droger och effektiv cannabisodling. Samtidigt som globaliseringen har inneburit nya smuggelvägar och alltfler transit- och produktionsländer, är också en av de starka trenderna närproducerat med framställning närmare brukarna. Det senaste är mobila knarkfabriker i släpkärror som transporteras runt med bil (se bilden).

Rapporten visar en snabbt skiftande dynamisk organiserad brottslighet. Utvecklingen som beskrivs i rapporten visar att vi behöver nya sätt att jobba. Att nationella insatser inte är tillräckligt, utan att vi behöver det europeiska samarbetet för att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten tillsammans. I Europols regi behöver vi sjösätta fler gemensamma utredningar och tillslag över gränserna. Nationella polismyndigheter behöver också bli ännu bättre på att punktmarkera de verkliga drogmagnaterna – de brottslingar och nätverk som befinner sig högst upp i näringskedjan. Dessutom behöver vi skapa system i EU så att myndigheter tidigt kan varna varandra över gränserna om nya farliga substanser på marknaden.