You are currently browsing the monthly archive for februari 2013.

Presskonferens med presidenten

Presskonferens med presidenten

Det är kallt och regnigt i Georgiens charmiga huvudstad Tbilisi. Den politiska debatten är dock het. Ett intensivt dygn närmar sig sitt slut. Skälet till resan är våra förhandlingar om visumfrihet och vilka kriterier som ska gälla för georgiska medborgare för att de ska kunna resa till EU utan visum. Nu är handlingsplanen med precisa krav klar och Georgien tar alltså nästa steg på vägen mot visumfrihet och ökade kontakter och möjligheter för vanliga människor att resa och mötas.

Visumfrihetsförhandlingarna är en viktig del i EU:s arbete att tätare samarbeta med sin grannregion. Lagstiftningsområden som är relevanta för förhandlingen är exempelvis lagstiftning mot korruption och organiserad brottslighet, skydd för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter samt immigration och asyl. Respekt för grundläggande rättigheter och ett oberoende rättsväsende och också nyckelkomponenter.

Jag har under dagen träffat president Saakashvili, premiärminister Ivanishvili, inrikesminister Garibashivili, utrikesminister Panjikidze och Europa – asienintegrationsministern Petriashvili. Vi har pratat om  de ansträngningar som hittills har gjorts med reformer, men också diskuterat relationen mellan EU och Georgien i allmänhet.

Situationen i Georgien är oerhört polariserad mellan regeringen och presidenten och oppositionen som förlorade valet i oktober förra året. ”Cohabitation” är inte enkelt men båda sidorna i georgisk politik måste anstränga sig för att hitta ett konstruktivt sätt att samexistera. Det är lite av ett demokratiskt mognadstest för Georgien.

Jag träffar inte bara representanter för regeringen utan ikväll äter jag middag med representanter för det civila samhället, olika georgiska frivilligorganisationer som får möjlighet att berätta om sin syn på migration, mänskliga rättigheter och säkerhetsfrågor.

CM2I år är det det europeiska året för medborgarskap. Det är det i och för sig jämt, men i år sker en särskild satsning på dialog och diskussioner med medborgare runt om i Europa för att diskutera Europas utmaningar och framtidsfrågor. Det europeiska samarbetet står sig starkt men visst har det knakat lite till följd av den ekonomiska krisen och vi har sett ett minskat stöd till de europeiska institutionerna. Det är oerhört angeläget att få igång  en bred debatt om hur EU ska utvecklas, vilka frågor som skall prioriteras och hur samarbetet kan förbättras. Om drygt ett år är det val till Europaparlamentet och fram till dess vore det faktisktiskt om vi kunde få en bred diskussion om olika visioner av Europas framtid

Det finns ett starkt engagemang bland ungdomar kring de frågor som vi i kommissionen diskuterar och jobbar med dagligen. Den som hävdar motsatsen borde varit med på Medborgardialogen som arrangerades på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg igår. Där deltog cirka 300 ungdomar och diskuterade de ämnen de hade röstat fram som viktiga. Den ekonomiska krisen, gränsöverskridande brottslighet, internet och integritet, främlingsfientlighet och inte minst miljö och klimatet engagerar. Det var riktigt inspirerande att se och höra engagemanget och olika idéer.  Engagemanget finns definitivt men det gäller att kanalisera det. Intressant var att deltagarna i många frågor ville ha mer av europeiskt samarbete och att de så tydligt betonade att EU:s grundvärderingar-  demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans – i större utsträckning än idag måste genomsyra samarbetet

Mitt viktigaste budskap var att EU inte handlar om byråkrater i Bryssel utan angår oss alla. Att man inte behöver bry sig om allt, men att jag tror att det alltid finns något som berör. Men min viktigaste uppgift var att lyssna, och ta med mig förslag till jobbet och våra diskussioner där. Att visa att vi verkligen vill veta vad invånarna tycker. Slutsatserna från dialogen kommer att presenteras i en rapport, men jag tog anteckningar och kommer redan imorgon i kommissionens debatt om den framtida energi- och klimatpolitiken ha användning av det ungdomarna skickade med. Deltagarna listade miljö- och klimatfrågorna som EU:s viktigaste arbetsuppgift och betonade vikten av det globala samarbetet.

Photo: European Parliament CC flickr

Photo: European Parliament CC flickr

Den amerikanska feministen Margaret Meads ord är hoppingivande och värda att upprepa. ”Betvivla aldrig att en eftertänksam grupp ansvarstagande medborgare kan förändra världen. Tvärtom, det är det enda som har hänt.”
Det är förändring vi hoppas att vi ser tusentals personer demonstrerande i dagar i Indien för kvinnors rättigheter när bägaren runnit över efter den brutala våldtäkten av en ung kvinna på en buss i New Delhi. Målet är både förändring av lagstiftning och förändring av attityder – dels kvinnosynen, men också uppmaning till civilkurage att stoppa misshandel och våldtäkter som man bevittnar.

Idag dansar kvinnor och män på platser runt om över hela världen. En världsomspännande manifestation som är en del av kampanjen One billion rising, vars budskap är ”att en miljard kvinnor utsätts för våld är oförlåtligt och en skam. En miljard kvinnor – och män- som dansar emot våldet är en revolution.” Det är ett bra initiativ till att inspirera förändring och uppmana till fortsatt kamp mot våld mot kvinnor.

Jag önskar också innerligt att motreaktionen till allt näthat – #nätkärlek kan förändra den råa stämningen på nätet och sätta stopp för de kränkande och hotfulla kommentarer som kvinnor tvingas utstå.

 

Photo: allcomm, CC Flickr

Photo: allcomm, CC Flickr

Internet är en enastående företeelse som dramatiskt har förändrat och förenklat våra liv. Det kan dessutom vara ett kraftfullt verktyg i demokratins tjänst. Tänk bara vilken roll nätet och olika sociala media spelade under den arabiska våren. Vi måste överallt stå upp för ett fritt öppet och säkert internet. Tyvärr ökar antalet cyberincidenter varje dag, uppskattningsvis blir minst en miljon människor varje dag offer för cyberbrott. Det påverkar naturligtvis tilltron till nätet och hämmar oss i våra digitala liv. Samtidigt är det förödande för ekonomin.

I Europa måste vi bli bättre på att samordna jakten på IT-brottslingarna och förbättra skyddet av vårt vardagsliv och vår frihet på internet. Samhället är högdatoriserat och därmed mycket sårbart och vi är inte är tillräckligt förberedda för att skydda oss mot stora it-angrepp. Vi behöver skydda vår kritiska infrastruktur mot cyberattacker, och försvara nätfriheten även i länder utanför unionen. Tillsammans med mina kollegor Catherine Ashton och Neelie Kroes presenterade jag idag EU-strategin för IT-säkerhet.

I strategin betonar vi bland annat vikten av att samtliga EU-länder ser till att upprätta nationella polisenheter mot IT-brott. Tillsammans med EC3, det nya europeiska IT-brottscentret vid Europol, som samordnar europeisk polis i jakten på brottslingar på internet, skulle vi då tillsammans kunna bli bättre på att lösa brott och förbättra jakten på den organiserade brottsligheten.

Det är avgörande att ta ett helhetsgrepp i frågan. EU har redan tagit initiativ för säkerheten på nätet – IT-brottsdirektivet och den globala alliansen mot personer som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer på nätet är två exempel. Idag presenterar vi helhetsvisionen och den gemensamma övergripande handlingsplanen. Vi behöver bättre lagstiftning, mer resurser och bättre samordning av insatserna. Vi måste stärka och modernisera både myndigheter och privata aktörers beredskap, det förebyggande arbetet och få en övergripande bild av säkerhetshot genom att dela information.

Cyberbrott är gränsöverskridande och det är uppenbart att enskilda länder inte kan bekämpa detta hot på egen hand. EU är en bra arena, men det behövs internationellt globalt samarbete.

Läs mer här

Photo:  jcoterhals, creative commons Flickr

Photo: jcoterhals, creative commons Flickr

Det var intressant att se publikens jubel på QX-galan i Stockholm i måndags när kronprinsessan Victoria visade sig vara prisutdelare till Årets homo. Kunglig glans är glammigt och passar fint på en gala, men framförallt är det två ”institutioner” som möts. En som traditionellt är ärkekonservativ, den andra började som avant garde, men båda kan väl numera närmast beskrivs som folkliga. Grattis också till Jonas Gardell, som välförtjänt fick priset Årets homo! Hans bok Torka aldrig tårar utan handskar är en riktigt bra bok, och viktig.

Jubel hördes också från Frankrike i helgen när en stor majoritet röstade för att öppna äktenskapslagen för homosexuella par. Ett steg på väg i rätt riktning för Frankrike till jämlikhet på riktigt. Men det är inte färdigt. Det var bara en första genomläsning och omröstning. De heta franska debatterna lägger sig inte med detta. Surrogatmödraskap och inseminationsrätt diskuteras redan. Förhoppningsvis ser vi en ny lagstiftning snart även på de områdena. Även i Storbrittanien är en könsneutral äktenskapslag på gång. Igår röstade parlamentets underhus för en för den nya lagen, och förslaget går vidare till utskottsbehandling.

Kontrasterna är som vanligt stora när det gäller hbtq- frågor.  Förra veckan i Ryssland röstade alla närvarande utom en person för lagen som förbjuder ”homosexuell propaganda” alltså all form av information om homosexuella relationer. Den fredliga demonstrationen mot lagen attackerades, vilket visar tydligt på konsekvenserna av lagen. Det institutionaliserar homofobin och legitimerar våld och fördomar. Det är inte bara ett bakslag för Priderörelsen, det är ett stort skrämmande steg mot än mer intolerans och från verklig demokrati. Tyvärr är det inte begränsat till Ryssland. Även i Ukraina är en sådan lag på väg. Frågan om solida antidiskrimineringslagar är en viktig fråga som finns med i förhandlingar om visumlättnader som vi för med våra grannländer.

Toppar homofobligan gör dock Uganda, som är på väg att skärpa lagen som förbjuder, inte bara att offentligt nämna homosexualitet, utan homosexualitet i sig själv. Det är så gammaldags att det är svårt att förstå denna hets mot kärlek år 2013. I förslaget ingår dödsstraff för homosexuella som är hiv-positiva och har sex, samt att man måste ange homosexuella till polisen.

Photo: mightykenny Creative Commons

Photo: mightykenny Creative Commons

Kommissionen stärker idag verktygen för att bekämpning av pengatvätt efter ett förslag från kommissionär Barnier och mig. Vi föreslår en ökad insyn i vem som äger företag. Det gör det svårare för den organiserade brottsligheten att infiltrera företag och på så sätt tvätta pengar från t.ex. knark- och vapenaffärer och människohandel. Det kommer också bli svårare att tvätta pengar via spelbolag på nätet, eftersom företagen ska kontrollera alla insättningar över 2000 euro. Samma regler som idag gäller för kasinon. Flödet av svarta pengar kan skada den finansiella sektorn.

Att försvåra för kriminella att tvätta pengar från den illegala verksamheten, är ytterligare ett sätt att bekämpa den organiserade brottsligheten i Europa idag. Vi har tidigare föreslagit t.ex. bättre regler för beslagtagning av kriminellas tillgångar, och givetvis är ett stärkt polissamarbete genom Europol ytterligare sätt. Vi planerar att komma med förslag på ytterligare åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet de närmaste månaderna.

Det finns också ett samband mellan penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket motiverar en översyn och stärkning av reglerna, som också innebär en tydligare harmonisering av de olika nationella regler som finns idag och hårdare sanktionsbefogenheter. Kommissionsförslaget går nu vidare till parlamentet och rådet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: