Photo: mightykenny Creative Commons

Photo: mightykenny Creative Commons

Kommissionen stärker idag verktygen för att bekämpning av pengatvätt efter ett förslag från kommissionär Barnier och mig. Vi föreslår en ökad insyn i vem som äger företag. Det gör det svårare för den organiserade brottsligheten att infiltrera företag och på så sätt tvätta pengar från t.ex. knark- och vapenaffärer och människohandel. Det kommer också bli svårare att tvätta pengar via spelbolag på nätet, eftersom företagen ska kontrollera alla insättningar över 2000 euro. Samma regler som idag gäller för kasinon. Flödet av svarta pengar kan skada den finansiella sektorn.

Att försvåra för kriminella att tvätta pengar från den illegala verksamheten, är ytterligare ett sätt att bekämpa den organiserade brottsligheten i Europa idag. Vi har tidigare föreslagit t.ex. bättre regler för beslagtagning av kriminellas tillgångar, och givetvis är ett stärkt polissamarbete genom Europol ytterligare sätt. Vi planerar att komma med förslag på ytterligare åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet de närmaste månaderna.

Det finns också ett samband mellan penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket motiverar en översyn och stärkning av reglerna, som också innebär en tydligare harmonisering av de olika nationella regler som finns idag och hårdare sanktionsbefogenheter. Kommissionsförslaget går nu vidare till parlamentet och rådet.

Annonser