Photo: allcomm, CC Flickr

Photo: allcomm, CC Flickr

Internet är en enastående företeelse som dramatiskt har förändrat och förenklat våra liv. Det kan dessutom vara ett kraftfullt verktyg i demokratins tjänst. Tänk bara vilken roll nätet och olika sociala media spelade under den arabiska våren. Vi måste överallt stå upp för ett fritt öppet och säkert internet. Tyvärr ökar antalet cyberincidenter varje dag, uppskattningsvis blir minst en miljon människor varje dag offer för cyberbrott. Det påverkar naturligtvis tilltron till nätet och hämmar oss i våra digitala liv. Samtidigt är det förödande för ekonomin.

I Europa måste vi bli bättre på att samordna jakten på IT-brottslingarna och förbättra skyddet av vårt vardagsliv och vår frihet på internet. Samhället är högdatoriserat och därmed mycket sårbart och vi är inte är tillräckligt förberedda för att skydda oss mot stora it-angrepp. Vi behöver skydda vår kritiska infrastruktur mot cyberattacker, och försvara nätfriheten även i länder utanför unionen. Tillsammans med mina kollegor Catherine Ashton och Neelie Kroes presenterade jag idag EU-strategin för IT-säkerhet.

I strategin betonar vi bland annat vikten av att samtliga EU-länder ser till att upprätta nationella polisenheter mot IT-brott. Tillsammans med EC3, det nya europeiska IT-brottscentret vid Europol, som samordnar europeisk polis i jakten på brottslingar på internet, skulle vi då tillsammans kunna bli bättre på att lösa brott och förbättra jakten på den organiserade brottsligheten.

Det är avgörande att ta ett helhetsgrepp i frågan. EU har redan tagit initiativ för säkerheten på nätet – IT-brottsdirektivet och den globala alliansen mot personer som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer på nätet är två exempel. Idag presenterar vi helhetsvisionen och den gemensamma övergripande handlingsplanen. Vi behöver bättre lagstiftning, mer resurser och bättre samordning av insatserna. Vi måste stärka och modernisera både myndigheter och privata aktörers beredskap, det förebyggande arbetet och få en övergripande bild av säkerhetshot genom att dela information.

Cyberbrott är gränsöverskridande och det är uppenbart att enskilda länder inte kan bekämpa detta hot på egen hand. EU är en bra arena, men det behövs internationellt globalt samarbete.

Läs mer här

Annonser