CM2I år är det det europeiska året för medborgarskap. Det är det i och för sig jämt, men i år sker en särskild satsning på dialog och diskussioner med medborgare runt om i Europa för att diskutera Europas utmaningar och framtidsfrågor. Det europeiska samarbetet står sig starkt men visst har det knakat lite till följd av den ekonomiska krisen och vi har sett ett minskat stöd till de europeiska institutionerna. Det är oerhört angeläget att få igång  en bred debatt om hur EU ska utvecklas, vilka frågor som skall prioriteras och hur samarbetet kan förbättras. Om drygt ett år är det val till Europaparlamentet och fram till dess vore det faktisktiskt om vi kunde få en bred diskussion om olika visioner av Europas framtid

Det finns ett starkt engagemang bland ungdomar kring de frågor som vi i kommissionen diskuterar och jobbar med dagligen. Den som hävdar motsatsen borde varit med på Medborgardialogen som arrangerades på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg igår. Där deltog cirka 300 ungdomar och diskuterade de ämnen de hade röstat fram som viktiga. Den ekonomiska krisen, gränsöverskridande brottslighet, internet och integritet, främlingsfientlighet och inte minst miljö och klimatet engagerar. Det var riktigt inspirerande att se och höra engagemanget och olika idéer.  Engagemanget finns definitivt men det gäller att kanalisera det. Intressant var att deltagarna i många frågor ville ha mer av europeiskt samarbete och att de så tydligt betonade att EU:s grundvärderingar-  demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans – i större utsträckning än idag måste genomsyra samarbetet

Mitt viktigaste budskap var att EU inte handlar om byråkrater i Bryssel utan angår oss alla. Att man inte behöver bry sig om allt, men att jag tror att det alltid finns något som berör. Men min viktigaste uppgift var att lyssna, och ta med mig förslag till jobbet och våra diskussioner där. Att visa att vi verkligen vill veta vad invånarna tycker. Slutsatserna från dialogen kommer att presenteras i en rapport, men jag tog anteckningar och kommer redan imorgon i kommissionens debatt om den framtida energi- och klimatpolitiken ha användning av det ungdomarna skickade med. Deltagarna listade miljö- och klimatfrågorna som EU:s viktigaste arbetsuppgift och betonade vikten av det globala samarbetet.

Annonser