Vid korruptionskonferensen i Göteborg. Foto: Catrine Norrgård

Vid korruptionskonferensen i Göteborg. Foto: Catrine Norrgård

Inte minst i tider av ekonomisk kris och stora budgetnedskärningar är det oerhört viktigt att bekämpa korruption och komma åt läckaget av skattemedel. Idag deltog jag på en intressant konferens, som är en del av arbetet att ta fram EU:s antikorruptions-rapport.

Konferensen hålls i ett soligt Göteborg och experter från 14 länder diskuterar korruption tillsammans med en delegation från EU-kommissionen och QoG-institutet (Quality of Government Institute) vid Göteborgs Universitet. På dagordningen står bl.a. finansiering av politiska partier, insyn i lobbyism och även korruption i den privata sektorn. En liknande konferens hölls i Bulgariens huvudstad Sofia innan jul.

Antikorruptions-rapporten är ett initiativ för att driva på nationella åtgärder mot korruption men också för att skapa diskussion. I rapporten granskar kommissionen de 27 medlemsländerna, Kroatien och EU:s institutioner, och föreslår åtgärder för var och en. Det är ett svårhanterat fenomen, men vi har inte råd att vara försynta. Och det som har gjorts hittills är inte tillräckligt.

Experterna som vi har bjudit in idag får möjlighet att dela med sig av sin kunskap om sitt land, ge kommissionen input och se till att rapporten blir så korrekt, aktuell och relevant som möjligt. Vi hoppas att rapporten, när den presenteras i början av sommaren, kan vara en grund till politisk debatt men också fortsatt diskussion med och mellan experter.

Pengarna som går förlorade i korruption i den offentliga förvaltningen i EU:s medlemsländer motsvarar nästa lika mycket som EU:s hela budget. Detta är ett hot mot Europas tillväxt och för förtroendet mellan medlemsstaterna, men också medborgarnas förtroende för samhällets institutioner och dess representanter. Den underminerar också den fria marknaden. Vi ser att graden av korruption varierar kraftigt mellan länder och inom enskilda länder, men inget land är befriat. Det finns regler på plats men vi ser inte tillräckliga framsteg. Hela 74 procent av EU:s medborgare uppfattar korruptionen som ett allvarligt problem i respektive land. Korruption måste bekämpas på alla nivåer och överallt i EU.

Göteborgs-Postens debattsida skriver jag idag mer i ämnet. Mitt tal från konferensens öppnande finns att läsa här.

Annonser