fgmKvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en brutal kränkning av var och en av de miljoner kvinnor och flickor som utsätts varje år. Min kollega Vivian Reding gav det europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) i Vilnius i uppgift att titta närmare på könsstympningen i EU och blivande EU-medlemmen Kroatien. Rapporten presenterades igår av Virginija Langbakk, institutets direktör, på ett seminarium i kommissionen, för att med inbjudna experter diskutera vad EU kan göra.
I rapporten konstateras att kvinnlig könsstympning inte generellt utförs i EU, men det betyder inte att det inte förekommer alls. Det vanligaste är att kvinnor och flickor har blivit könsstympade innan de kom till EU eller skickats till andra länder för att bli könsstympade. Rapporten visar på hur olika länder jobbar, eller inte jobbar, mot kvinnlig könsstympning och till hjälp för drabbade kvinnor och flickor.

Kvinnor och flickor som flyr från sina hemländer för att de riskerar könsstympning ska ha rätt till asyl i Europa. Det är fallet redan idag, men i det asylpaket med gemensamma regler som slutförhandlas under våren, stärker vi genusperspektivet i asylproceduren ytterligare – tekniskt uttryckt. Vad vi gör är att vi ser till att de kvinnor och flickor som drabbas eller har drabbats får rätt till ett bättre liv någonstans i Europa. Naturligtvis måste vi också jobba förebyggande och försöka ändra på de unkna strukturer som ligger bakom dessa brutala kränkningar av kvinnor och flickor.