Stack of paper. CC Jenni from the block Flickr

Stack of paper. CC Jenni from the block Flickr

Sen 2005 har kommissionen godkänt 660 initiativ till att förenkla och slå ihop lagar. Mer än 5 590 lagar har avskaffats. En rad områden har förenklats – allt från jordbruk, moms till miljö. Under åren har även kommissionens arbetssätt förändrats. Numera sker konsekvensanalyser och konsultationer med berörda systematiskt. Mellan 2010 och 2012 genomfördes till exempel 340 konsultationer.

 

Vi måste fortsätta att regelbundet se över att lagstiftningen är relevant. Därför beslutade kommissionen att initiera REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) i december 2012, som är ett löpande arbete med att se till att lagstiftningen är ett ramverk som är tydligt, stabilt och förutsebart. Inom REFIT besiktas all EU-lagstiftning.

Idag antog kommissionen den senaste REFIT-rapporten med framåtsyftande mål. Det är intressant läsning som ger en bra överblick för den som är intresserad av vad som händer i EU. Inom mitt ansvarsområde handlar det bland annat om att Schengenreglerna och Visumreglerna förenklas för att underlätta för resande och affärslivet. Du hittar rapporten här .

 

I EU stiftas lagar – lagar om den inre marknaden, konkurrens och handel för att skapa spelregler, rättigheter och möjligheter för företag och konsumenter. EU-lagstiftningen skapar enlighet utav 28 olika nationella lagstiftningar och har byggt upp ett skydd av grundläggande fri- och rättigheter och samarbete kring en mängd gränsöverskridande problem som miljöförstöring, klimatförändring och organiserad brottslighet. Allt detta är bra, men det är ett stort maskineri och mycket att ha koll på. Vi måste se till att vi fortsätter vara relevanta och att lagstiftningen inte är förlegad, används eller skapar onödig byråkrati och kostnader.

Annonser