Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Två gånger om året träffar jag och min kollega Viviane Reding våra amerikanska motsvarigheter Attorney general Eric Holder och acting secretary for homeland security Rand Beers (den nye Ministern är ännu inte godkänd av kongressen.)  Med i delegationen är naturligtvis ordförandeskapet, de litauiska ministrarna, samt inkommande ordförandeskap i detta fall den grekiske justitieministern.

Solen strålade i ett höstvackert Washington och vi pratade om viktiga områden där vi samarbetar tex cybercrime, Syrien,  kampen  mot trafficking och sexuella övergrepp mot barn på nätet, terrorism, dataskydd etc. Samtalen präglades naturligtvis mycket av de avslöjandena som Snowden gjort, något som har påverkat samarbetsklimatet med USA på ett negativt sätt.

Den ilska och frustration som många av vi européer känner över avslöjandena om NSAs övervakning, delas av många amerikaner. Vi hade en lång diskussion om de reformer som diskuteras i kongressen och som president Obama har uttalat stöd för. Det är ännu oklart i vilken utsträckning det får  konsekvenser för européer.  En viktig del i att öka förtroendet i våra relationer skulle vara att enas om en övergripande dataskyddsövetenskommelse. Förhoppningen är att detta ramverk, som förhandlats i flera år nu skall kunna presenteras nästa sommar.

I samband med mötet passade jag också på att fortsätta konsultationerna om TFTP avtalet. Jag träffade David Cohen, biträdande finansminister och sedan Caroline Atkinson som är Vita husets deputy security advisor för internationell ekonomi.