Kommissionens  ordförande Jean-Claude Juncker Foto: EU-kommissionen

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Foto: EU-kommissionen

På söndag har Junckerkommisionen suttit exakt ett år av mandatet. Slogan för europaparlamentsvalet 2014 var ”This time it is different” och under året har kommissionen visat att denna gång är det annorlunda. Vi i kommissionen, under ledning av ordförande Jean-Claude Juncker har försökt att tydligt fokusera våra prioriteringar och arbetssätt för att motsvara de förväntningar som finns på EU att lösa de stora gemensamma utmaningar som vi står inför och som vi måste hantera tillsammans. Kommissionen har t.ex. under den pågående asylkrisen samlat alla tillgängliga resurser för att leda arbetet med att få läget under kontroll och få ut hjälp till de som flytt till Europa och de som är kvar i flyktingläger i Syriens grannländer. Självklart återstår här mycket arbete , inte minst i medlemländerna.

Inför varje år antar kommissionen ett arbetsprogram, vilket är vår plan för det kommande året på ett sammanhållet sätt förbättra EU-samarbetet. Under året som gått har kommissionen bland annat lagt förslag på en investeringsplan, digitala inre marknaden, energiunionen, säkerhetsstrategi, den europeiska agendan för migration, förbättring av EMU och ”min” nya handelsstrategi. Innan året är slut kommer förslag om den cirkulära ekonomin och fri rörlighet för arbetstagare. Programmet för 2016 antog vi i idag och du kan läsa det här (länk). Det är ett bra dokument att läsa igenom för den som är nyfiken vad som är på gång i Bryssel. Det kan handla om saker som berör det egna landet, regionen eller kommunen och som kanske påverkar företaget du är anställd på, effekter på el- och mobilräkningen och hur du hanterar dina sopor och klimatutsläpp. Arbetsprogrammet innehåller också en lista av lagstiftning som vi avskaffar och förslag som dras tillbaka. Allt för att bli bättre, mer fokuserade och därmed mer relevanta för medborgare och medlemsstater.

Arbetsprogrammet innehåller 23 stycken prioriterade initiativ. På mitt område – handelspolitiken – vill vi under 2016 förhandla färdigt TTIP, förbättra samarbetet med Asien – Stillahavsregionen, bland annat genom ett frihandelsavtal med Japan och ett investeringsavtal med Kina, men även öppna förhandlingar med t.ex Nya Zeeland och Australien. Vi fortsätter förhandla med våra 27 förhandlingspartners men de nämnda blir prioriteringar för nästa år, samtidigt som vi vill förbättra existerande gamla avtal med Turkiet, Mexiko och Chile. Så det finns arbete också för de återstående fyra åren av mandatperioden. Handelsstrategin som jag skrev om förra veckan beskriver helheten och den mer långsiktiga planen (länk).