roma

Romska barn. Foto: European Union

Idag tar kommissionen nästa steg mot införandet av en europeisk solidaritetskår. Tanken är att EU ska ha ett system för ungdomar över hela EU där de kan anmäla sig som frivilliga för att hjälpa till där det behövs mest. Européer under 30 år får en möjlighet att stödja en frivilligorganisation, en lokal myndighet eller ett privat företag som arbetar med att hantera svåra situationer som t.ex. återuppbygga samhällen efter naturkatastrofer, arbeta med sociala frågor som social utslagning, fattigdom, eller arbeta med att ta emot och integrera flyktingar.

Jag är övertygad om att det finns många samhällsengagerade ungdomar i EU som vill ge ett meningsfullt bidrag till samhället och särskilt nu när det finns tydliga trender av intolerans i samhället så behöver vi stötta de goda krafterna och kanalisera dem. Ungdomarna får dessutom en chans att utveckla sin kompetens och erfarenhet att ta med sig när man söker ett jobb senare, och dessutom lära känna ungdomar från andra europeiska länder.

För den som har bra idéer om hur solidaritetskåren borde fungera kommer det finnas en sida på  ”your-voice-in-Europe” i början på nästa år där man kan läsa mer och skicka in sina synpunkter. Den som vill gå med klickar här: länk.