JusticeDet politiska tillståndet i Polen har inte blivit bättre sen jag bloggade om det i juli. Då riktade vi vår kritik mot den polska regeringen och skickade tydliga rekommendationer till förbättring riktade till den polska regeringen. Sedan dess har EU-kommissionen legat på den polska regeringen för att få till en förändring och en dialog. Deras deadline för att vidta åtgärder har nu löpt ut och vi konstaterade idag att några förändringar skett sen i somras – några till det bättre, men andra tyvärr till och med till det sämre. Författningsdomstolen har exempelvis inte fått yttra sig om nya lagars grundlagsenlighet, t.ex. den kritiserade medialagen. Vi har uppmanat regeringen att tillsätta de valda domarna och att de ska publicera, och inte minst respektera, alla domar från författningsdomstolen, vilket fortfarande inte är gjort.

 

Jag är väldigt bekymrad över utvecklingen och många polacker är också oroliga. Det finns ett starkt stöd för EU i Polen och en utbredd kritik i civilsamhället mot den sittande regeringens politik, och de vädjar till EU om hjälp att förmå regeringen att återgå till ett fungerande rättssamhälle. Den polska regeringen har nu två månader på sig att lägga om kursen för att se till att man återinför rättssäkerhet och respekterar grundläggande demokratiska principer. Kommissionen kommer inte att släppa den här frågan, alla EU:s medlemsländer måste respektera grundläggande rättsprinciper, de värden som unionen grundar sig på. Om EU ska ha trovärdighet i de krav vi ställer på kommande medlemsländer, måste vi vara trovärdiga internt. Men det är också hög tid att de övriga medlemsländerna slutar att gömma sig bakom kommissionen och har allvarliga och uppriktiga samtal med den polska regeringen om att återinföra ett oberoende rättsväsende.