© European Union , 2016   /  Source: EC - Audiovisual Service   /   Photo: Mauro Bottaro

© European Union , 2016 / Source: EC – Audiovisual Service / Photo: Mauro Bottaro

I år är det inte bara Romfördraget (60 år) och Finland (100 år) som jubilerar. Erasmusprogrammet fyller 30. Erasmusutbytet är en stor EU-framgång och jubiléet värt att uppmärksamma i tider då alla fokuserar på EU:s svårigheter och vi tenderar att ta framgångarna för givna.

Tanken bakom Erasmus att studenter i de olika EU-länderna skulle möta varandra, lära känna de olika länderna genom utbyte och bredda sin utbildning, och på så sätt närma Europas medborgare varandra. Det första året omfattades 11 EU-länder av programmet och drygt 3200 studenter deltog. För 30 år sen var det långt i från självklart att flytta mellan olika länder. Jag kunde själv inte åka på Erasmus, eftersom Sverige inte var medlem i EU när jag var student. Läsåret 1986/87 pluggade jag fransk litteraturhistoria på Sorbonne i Frankrike. Det var ett fantastiskt lärorikt och utvecklande år i alla bemärkelser, men eftersom det var utanför Erasmus, fick jag själv betala alla avgifter kring detta genom banklån samt bidrag från mina föräldrar. Jag fick heller inte tillgodoräkna mig studierna i Paris enligt det svenska systemet och fick heller inte studielån. Med Erasmusprogrammet är det mycket enklare. Det är gratis, man får studielån och tillgodoräknar sig terminen eller året utomlands i sin examen.

Sen starten har programmet utvecklats och breddats till att även erbjuda utbyten inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning, och för ungdomar inom idrotten. Även lärare kan röra på sig och undervisa i ett annat land. Under dessa 30 åren har programmet gett 9 miljoner människor en chans att studera eller få yrkeserfarenhet utomlands. Det är både positivt för individen som får färdigheter och kunskaper som är användbara när man söker jobb. Utvärderingar har visat att studenter som deltagit i ett utbyte har dubbelt så stor chans att ha hittat ett jobb ett år efter examen jämfört med studenter som inte deltagit. Anställbarheten ökar alltså. Men Erasmus är också bra för Europas sammanhållning. Exempelvis så röstade 81 % av tidigare Erasmusstudenter i valet till Europaparlamentet jämfört med genomsnittet 30 % av unga väljare generellt. Spännande statistik visar att 33 % av Erasmusalumner har en partner med en annan nationalitet, vilket kan jämföras med 13 % av de som tagit examen utan att ha deltagit, vilket kanske förklaras av att 93 % av Erasmusalumnerna uppger att de efter utbytet uppskattar värdet av olika kulturer.

När Sverige blivit medlem i EU och jag undervisat i många år på Göteborgs universitet har jag mött både europeiska studenter som kommit till oss och svenska studenter som haft egen Erasmuserfarenhet och det har alltid varit mycket givande att ta del av deras erfarenheter. Många medarbetare och våra praktikanter som jag har jobbat med genom åren i parlamentet, som minister och i kommissionen har också varit med i Erasmusutbyten, vilket inspirerat dem till att söka jobb med en europeisk vinkel senare. Totalt har nästan 188 000 svenskar deltagit och jag uppmanar alla som har möjlighet att ta chansen.