You are currently browsing the tag archive for the ‘Afrikanska unionen’ tag.

Mötet mellan vår kommission och den Afrikanska Unionen fortsatte idag. Fokus i diskussionen var väldigt mycket på hur vi ska kunna stötta demokratin och utvecklingen i norra Afrika, särskilt Egypten och Tunisien. Vi talade också om situationen i Libyen. Libyen är medlem i AU men det tycks som om det finns en livaktig intern diskussion kring hur AU ska förhålla sig till landet. Jag fortsatte också gårdagens diskussioner med Bience Gawanas, namibisk kommissionär ansvarig för sociala frågor. Bland annat diskuterade vi gemensamma satsningar för att bekämpa människohandel.

Idag har kommissionen också antagit en del förändringar till två av förslagen i asylpaketet. Det är svåra förhandlingar och i två direktiv har förhandlingarna helt kört fast – mottagandedirektivet och förslaget om asylprocedurer. Här är det oerhört viktigt att det finns rättssäkra och tydliga standarder för de asylsökande, med särskild hänsyn till de mest utsatta såsom ensamkommande flyktingbarn. I dagens förslag lägger vi fram några förenklingar och kompromisser i hopp om att bryta dödläget i förhandlingarna. Jag ska diskutera detta på rådsmötet nästa vecka och hoppas att europeiska rådet på sitt toppmöte på midsommarafton kan ge en signal om att slutföra förhandlingarna snarast.

År 2002 bildades Afrikanska Unionen (AU) med 53 medlemsländer (alla länder i Afrika utom Marocko pga Västsaharafrågan). AU jobbar med att försöka samordna afrikanska synpunkter och intressen, stödja demokrati, good governance och ekonomisk och social utveckling av kontinenten. Det finns naturligtvis många olika åsikter men AU utvecklas till ett allt mer intressant forum. Deras organisation påminner om EU:s med ett råd, en parlamentarisk församling och en kommission. De har sitt säte i Addis Abeba i Etiopien.

EU-kommissionen och AU:s kommission träffas en gång om året och denna gång har vi möte i Bryssel. Idag har vi haft möten kommissionärer emellan i olika kluster. Jag har framför allt diskuterat migration, visumfrågor och situationen i Libyen.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: