You are currently browsing the tag archive for the ‘Åsa Torstensson’ tag.

Europaparlamentet och ministerrådet nådde natten till idag en överenskommelse om det omdiskuterade telekompaketet. Överenskommelsen innebär att internetanvändare inte kommer att kunna stängas av från sin uppkoppling utan en rättssäker prövning. Bra jobbat av Åsa Torstensson om förhandlade för ordförandeskapets räkning!

Det är glädjande att vi kommit överens. Telekompaketet som helhet stärker konkurrensen och konsumentskyddet i Europa. Detta leder bland annat till bättre priser och fler och bättre tjänster på området.

Det har varit en framgångsrik vecka av det svenska ordförandeskapet. I tisdag godkändes Lissabonfördraget till slut av tjeckiske presidenten Vaclav Klaus. Det innebär att fördraget kan träda i kraft den 1 december. Igår undertecknade Kroatiens och Sloveniens premiärministrar här i Stockholm ett avtal om den gränstvist som länge bromsat upp Kroatiens medlemskapsförhandlingar. Länderna är nu eniga om att lämna frågan till internationell tvistelösning. Kroatien har därmed kommit ett steg närmare EU-medlemskap och kan, om Zagreb håller ångan uppe, slutförhandsla under 2010. Ordförandeskapet har hållt toppmöte med USA.s president Obama och nu är statsministern i Indien i samma ärende. Och i natt nådde vi alltså en överenskommelse om telekompaketet.

En person som arbetade mycket med telekompaketet, klimatfrågan och mycket annat är Ulrika Barklund Larsson som var Sveriges sk. Coreper-1 ambassadör i Bryssel. Hon har varit ett ovärderligt stöd för ordförandeskapet men också inför förberedelserna. I natt avled hon efter en kort tids sjukdom. Ulrika är mycket saknad men ihågkomen för sin enorma arbetsförmåga och ständiga optimism.

Igår var det svenskt värre i Europaparlamentet. De nyvalda och mer rutinerade ledamöterna samlades för första gången efter sommaren till utskottsmöten och under denna vecka kommer de att träffa i princip samtliga svenska regeringsledamöter.

Andreas Carlgren inledde starkt redan på måndagens miljöutskottmöte och på tisdagen följde sedan Nyamko Sabuni, Ewa Björling, Eskil Erlandsson, Åsa Torstensson och jag själv. Resten av statsråden kommer idag onsdag och några på torsdag. 

I december blir det en liknande procedur och några av oss kommer också att komma mitt under terminen. Själv kan jag nästan sätta upp ett tält i parlamentet, jag kommer att vara där på alla fyra Strasbourgsessionerna, två Brysselsessioner och minst fyra utskottsmöten till.

Vad jag hörde av korridorssnacket gick alla möten bra och det blev konstruktiva debatter. Själv satt jag i det konstitutionella utskottet och där blev diskussionen som förväntat intensiv och intressant kring de institutionella frågorna. Ledamöterna är förstås nyfikna på hur vi tänker och jag försökte efter bästa förmåga, och med alla osäkerhetsmoment som finns, redogöra för hur vi ser på processen under hösten (se också gårdagens inlägg).

Jag passade också på att träffa gruppledarna för de stora grupperna och en hel del andra parlamentariker för att bedöma stämningsläget i parlamentet. De flesta verkar entusiastiska och ivriga att komma igång med höstens arbete men det är mycket osäkert hur det blir med parlamentets omröstning om att godkänna omval av Barroso som kommissionsordförande. Kommer den att bli av i september eller skjuts den upp ytterligare?

Jag kan naturligtvis inse, och tycka att det är helt normalt, att det finns olika åsikter om Barroso, men man bör komma ihåg att 27 medlemsländer enhälligt har föreslagit honom. Såväl liberala och konservativa som socialdemokratiska och kristdemokratiska regeringar backar upp honom och jag har inte hört Europaparlamentet nämna ett enda alternativt namn. Inför höstens tuffa förhandlingar, inte minst på klimatområdet, behöver vi ha en kommisionsordförande som kan leda arbetet och förbereda för en ny kommision så snart vi vet om Lissabonfördraget kommer att träda ikraft eller om vi står kvar med Nicefördraget.

Även på ämnet: DN, Åsa Westlund, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: