You are currently browsing the tag archive for the ‘barnövergreppsbilder’ tag.

Foto: Djayo/sxc.hu

Foto: Djayo/sxc.hu

I USA hålls idag en sedan länge planerad konferens med den Globala alliansen mot sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Det är en allians som jag startade för snart två år sedan tillsammans med Eric Holder, USAs justietieminister. Syftet är att samla ministrar från så många länder som möjligt för att diskutera våra gemensamma åtaganden för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 54 länder från hela världen är med i den globala alliansen nu. Det globala samarbetet är viktigt så att förövarna inte kan gömma sig genom att verka i olika länder. Vårt samarbete handlar också om att identifiera och rädda de barn som blivit utsatta, och se till att de får hjälp och att förövarna åker fast. Det handlar också om att göra barn medvetna om de risker som finns. Vi måste göra det svårare för de som säljer och köper bilder och filmer med barn utsätts för övergrepp. Vårt globala samarbete ger mig hopp om att vi kan förbättra läget och göra vad vi kan för att motverka detta fruktansvärda brott.

Ministrarna i den globala alliansen har åtagit sig att verka för att landet ska bli bättre på att identifiera barnoffer, åtala brottslingar, öka medvetenheten om problemet, och minska tillgången på barnpornografiskt material. På de två åren som den globala alliansen har funnits ser vi att de levererar. Länder har antagit strategier och har vidtagit konkreta åtgärder som gör skillnad.

På ett personligt plan, som mamma, berörs jag djupt och blir upprörd av tanken på dessa brott. Som politiker är jag fast besluten att fortsätta att göra allt jag kan för att göra skillnad. Jag har varit med och tagit fram hårdare lagstiftning i EU mot dessa vidriga brott med starkare skydd för offren. Barnen kränks gång på gång när någon tittar på dessa vämjeliga bilder. Ett enskilt land kan inte göra skillnad, inte heller räcker det att EU arbetar mot sexuella övergrepp av barn på nätet. Därför är jag stolt över att vi har byggt upp detta nätverk med 54 länders ministrar som lovar att fortsätta kampen och jobba tillsammans.

Tyvärr sammanföll konferensen med min hearing i Europaparlamentet. Detta datum sattes mycket sent så i sista stund blev jag tvingad att inställa resan till Washington, men höll ett tal via länk.

Presskonferens m Eric Holder

Presskonferens m Eric Holder

Vissa dagar  känns mer meningsfulla än andra. Igår var en sådan dag och jag kände mig faktiskt mycket  nöjd med dagens insats. Jag är väldigt stolt över att ha varit med och presenterat den globala alliansen mot nätpedofili vid ett möte i Bryssel. Idén om ett globalt samarbete väcktes för ungefär ett år sedan när jag träffade USA:s justitieminister Eric Holder  och tillsammans kom vi på att vi borde göra en global kraftsamling för att kämpa mot de fasansfulla nätverk som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer och foton på nätet.

Ett år senare står 48 länder*, alltså inte bara EU och USA, bakom initiativet, och fler har möjlighet att gå med. Representanter från dessa länder diskuterade under gårdagen   hur vi kan intensifiera samarbetet för att identifiera och rädda fler barn, ställa förövarna inför rätta och minska tillgången av barnpornografiskt material på Internet. Diskussioner som fortsatte under kvällens ministermiddag.

Mer än en miljon bilder på barn som utsätts för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande beräknas för närvarande ligga ute på nätet. Enligt FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) läggs 50 000 nya barnpornografiska bilder ut varje år. Bakom varje bild av ett övergrepp mot ett barn finns ett kränkt barn, ett utnyttjat och hjälplöst offer. När dessa bilder är sprids på nätet kan de leva vidare i all oändlighet. Det är vårt gemensamma ansvar att skydda barn oavsett var de bor och att få fast brottslingarna oavsett var de finns.

De deltagande länderna förbinder sig att göra politiska åtaganden för att uppnå en rad mål, bland annat:

  • Intensifierade ansträngningar för att identifiera offren och att se till att de får den hjälp och det stöd och skydd som de behöver.
  • Intensifierade ansträngningar att utreda sexuella övergrepp mot barn på nätet och att identifiera och lagföra förövarna.
  • Att öka barnens medvetenhet om riskerna med internet, exempelvis bilder på sig själv och groomningsmetoder som pedofiler använder sig av.
  • Minska tillgången på barnpornografiskt material på nätet, som gång på gång gör barnen till offer.

Tanken är att länderna därefter ska välja lämpliga åtgärder på nationell nivå för att uppnå målen och att de regelbundet ska rapportera sina resultat. Om två år skla vi ses igen för att se hur långt vi har kommit. Fram tills dess gäller det att arbeta intensivt med existerande nätverk, NGOS, ondustrin, experter mm. På förmiddagen igår hölls ett oergört intressant expertmöte med deltagare från hela världen.

Mycket återstår att göra, men vi ska bygga vidare på det samarbete som fungerar. Europol bistår regelbundet vid internationella polisiära insatser. År 2011 ledde operation Rescue till att 779 misstänkta personer kunde identifieras i hela världen, 250 greps och 252 barn kunde skyddas. Ofta ger utredningar av övergrepp mot barn på nätet viktiga ledtrådar som kan användas för att spränga nätverk av pedofiler. Europeiska it-brottscentrumet, som öppnas i januari 2013 vid Europol i Haag, kommer huvudsakligen att inrikta sitt arbete på barnpornografiskt material på nätet.

*Alla länder här

Foto: Djayo/sxc.hu

Foto: Djayo/sxc.hu

Sexuellt utnyttjande av barn och spridning av sexövergreppsbilder är vidriga brott som vi måste hjälpas åt att bekämpa.  Tyvärr är det ett brott som ökar och som det är svårt att komma åt. Allt yngre barm figurerar på foton och filmer som sprids på nätet.  Tillsammans med Rob Wainwright, chefen för Europol, lanserade jag  idag den europeiska Finanskoalitionen mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet (EFC). Det är ett 3-årigt projekt som kommissionen delfinansierar och som leds av Europol, men där polis, civilsamhälle och företag  deltar för att gemensamt jobba mot handeln med sexövergreppbilder och filmer av barn. Metoden är att förena dessa aktörer och komma åt de kriminella nätverken genom att följa betalningen och de olika system som används på internet  för att begå dessa brott. Projektet syftar till att stödja internationella brottsutredningar och i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med privata aktörer. Projektet kommer  att  utvärdera och studera den sexuella exploateringen av barn på Internet, i alla delar av Internet – även chattrum och liknande, och hjälpa kommersiella aktörer vars tjänster, ofta utan deras vetskap,  utnyttjas av kriminella nätverk.

Projektet är en utveckling av ett tidigare projekt från 2009, som syftade till att hindra kommersiella hemsidor uppbyggda för att sprida sexövergreppsbilder på barn. Framsteg har gjorts med att minska antalet kommersiella hemsidor, men chattgrupper och sociala nätverk används numera istället, därför behöver man utveckla arbetet mot handeln. Det är svårt för polisen att få fatt i informationen och därför är det viktigt att den privata sektorn och civilsamhället bidrar. Bland annat är MasterCard, Visa Europe, Paypal, Microsoft och Google med i projektet.

Internet har inga gränser, så det räcker inte att vi bekämpar brott inom EU utan vi måste samarbeta tätt med andra länder. Ett viktigt område som är en del av min portfölj är kampen mot sexövergreppsbilder på barn på nätet. Nyligen antogs direktivet om sexuella övergrepp mot barn. Det var ett viktigt steg. Tyvärr är det inte tillräcklig. Bilder och filmer med grova sexuella övergrepp på barn ökar och barnen blir allt yngre.

Under ministermötet i Köpenhamn idag kom USA:s justitieminister Eric Holder och jag överens om ett gemensamt initiativ USA och EU emellan, att skapa en global allians mot sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Tanken om ett sådant initiativ väcktes när vi träffades i Washington i december förra  året och vi har fört intensiva diskussioner under våren i år. Initiativet syftar till att förena beslutsfattare runt om i världen för att bättre kunna identifiera och hjälpa offren och åtala förövarna. Genom bindande mål och gemensamma återkommande  uppföljningar hoppas vi på konkreta resultat.  Det är en angelägen kamp och vi måste gå längre än bara försäkringar om principer. Vi måste uppnå konkreta förbättringar. Brottslingar, brottsoffer och infrastrukturen för spridning kan finnas i olika länder, därför måste vårt samarbete inkludera så många länder som möjligt.

Den globala alliansen förenar nationella inrikes- och justitieministrar i kampen mot dessa fasliga brott. Jag känner väldigt starkt för den här frågan och vill göra det jag kan för att hjälpa dessa utsatta barn. Jag är glad att EU och USA kan gå före och bjuda in våra kollegor till den globala alliansen. Det innebär att vi ställer oss bakom en rad gemensamma mål – politiska och operativa; bland annat förbinder vi oss att förbättra arbetet med att identifiera offer och se till att de får hjälp och stöd, minska tillgången på barnpornografi och förbättra arbetet med att utreda fall av övergrepp för att identifiera och lagföra brottslingar.

Formellt lanserar vi den globala alliansen i december 2012. Då kommer fler länder att ingå.

Jag har många svåra och känsliga frågor i min portfölj men den frågan som berör mig allra mest är övergrepp mot barn. Det är så oerhört svårt att förstå hur människor kan göra så mot barn. Barn som utnyttjas sexuellt och som filmas eller fotograferas utsätts dessutom för upprepade övergrepp. Först när själva övergreppet äger rum, sedan att det filmas och/eller fotas, och därefter varje gång dessa bilder visas begås övergreppet på nytt. Barnen blir allt yngre och övergreppen allt vidrigare.

Europol har idag berättat om det tillslag som gjorts i 22 EU-länder av en mängd barnövergreppsbilder och mot nätverk som sprider materialet via nätet. Europol koordinerade insatsen under namnet Ikaros, där bland annat svensk polis deltog. 122 personer har arresterats och utredningarna pågår just nu, man räknar med att arrestera fler personer. När det gäller det politiska arbetet på EU-nivå för att komma åt förbrytarna så handlar mycket om att harmonisera lagstiftningen och ge polisen verktyg att komma åt brottslingarna. Ett viktigt verktyg som vi nu har till vårt förfogande är det nya direktivet mot övergrepp av barn som trädde i kraft i år. Direktivet innebär att grooming nu kriminaliseras, att webbsidor med barnövergreppsbilder omedelbart ska stängas när det går, att sexturister inte ska kunna komma undan bara för att de begår brottet utomlands och att skyddet för barnen som brottsoffer stärks i alla EU-länder. Vi menar allvar med att sätta stopp för övergrepp mot barn vilket operation Ikaros är ett tydligt exempel på. Jag har också inlett ett samarbete med USA i denna fråga.

Inlägget redigerat 2011-12-19 , begreppet barnövergreppsbilder används istället för barnpornografiska bilder, se kommentarsfältet för mer information.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: