You are currently browsing the tag archive for the ‘Barroso’ tag.

Nu på morgonen har Barroso hållit sitt årliga tal om läget i Europa. Talet innehöll flera tydliga budskap som att Grekland fortsatt kommer att ingå i eurozonen, att vi behöver en större ekonomisk integration mellan EU-länderna och att det inte är rimligt att beslut som påverkar hela EU idag med enhällighet i rådet enkelt kan stoppas av ett enskilt medlemsland. Barroso presenterade även förslag på stabilitetsobligationer (eurobonds) och en skatt på finansiella transaktioner. Jag är tveksam till att en sådan skatt kan bli verklighet, något som jag tidigare bloggat om. Han betonade också vikten av att Grekland verkligen genomför alla nödvändiga reformer och att de förslag som kommission har presenterat för att strama upp medlemsländernas ekonomier som till exempel ”sexpacket”, vilket parlamentet röstar om idag, nu också måste genomföras.

Det är som Barroso påpekade historiska utmaningar vi står inför, ”det här är ingen spurt utan ett maraton”, men många av de verktyg som vi behöver för att ta oss ur krisen ligger på bordet och det handlar nu om att medlemsländerna faktiskt ska implementera dessa åtgärder. Det är också min övertygelse att lösningen för att ta oss ur krisen inte ligger inte i en mer inåtvänd politik, som vi tyvärr ser allt fler exempel på, utan genom ökat samarbete inom unionen. Bara tillsammans kan vi ta oss ur dagens situation och stå starkare i framtiden.

I dagarna har Svenska Dagbladet rapporterat om misstänkt människohandel i Storbritannien, en verksamhet som också ska ha kopplingar till Sverige. Utsatta personer ska ha utnyttjats för hårt arbete under slavliknande förhållanden. I min roll stöter jag ofta på missförstånd kring just människohandel – att det t ex bara skulle handla om prostitution. Och visst det allra vanligaste traffickingoffret är ofta en ung flicka som på det mest vidriga sätt utnyttjas sexuellt. Dessa unga kvinnor får vi aldrig svika.  Men, som den avskyvärda verksamheten i Storbritannien visar, är det ett mycket större problem än så. I våras antogs ett nytt EU-direktiv som ska göra kampen mot slavhandeln i EU mer effektiv. Vi kommer att utvärdera hur detta direktiv implementeras och även se om vi ytterligare kan stärka arbetet för att bekämpa slavhandeln i Europa. En kortare intervju med mig på detta ämne finns i dagens SvD, läsning finns också på EU:s anti-trafficking-sajt.

I dag är jag återigen i Strasbourg då det under september månad hålls två sessioner i här. Nu under dagen har vi haft kollegiemötet och förberett Barrosos tal, det så kallade State of the Union, som han skall hålla i parlamentet imorgon. Vi hade en lång diskussion om detta.

Mitt liberala hjärta klappar lite extra glatt idag över nyheten att Saudiarabien som sista stat i världen äntligen ska införa rösträtt för kvinnor. De kommer dock att få rösta först till nästa val 2015 men trots att det dröjer är det ett mycket välkommet besked och inte en dag för tidigt.

Europaparlamentet har idag en debatt om The state of the union som inleds av kommissionens ordförande Barroso, som ger sin syn på EUs tillstånd. Hans tal, som kan läsas här, handlade naturligtvis mycket om ekonomin. Krisen är inte över och vi måste fortsätta med rejäla reformer i medlemsländerna. Efter talet följde en livlig och ganska rolig debatt som de politiska gruppernas ledare deltog i. Kammaren var nästan full och det klappades, tjoades och buades.

Ett förslag om obligatorisk närvaro i kammaren, där frånvaro skulle bestraffas med böter, hade rests av några ledamöter. Förslaget stoppades tack och lov.

I eftermiddag blir det en debatt om romafrågan. Mer om detta senare.

Jag åker i morgon fredag till Göteborg för att bland annat medverka i ett seminarium om euron. Stödet för euron har fallit dramatiskt i Sverige senaste halvåret, men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den ekonomiska krisen i grunden är global och att skulden inte ska läggas på euron. Att en del euroländer inte följer regelverket är allvarligt, och bättre övervakning och kontroll håller nu på att införas. I våra grannländer diskuteras frågan – Estland förbereder sig för att ansluta sig till euron vid årsskiftet – och jag tror fortfarande att Sverige har mycket att vinna på att gå med i euro-samarbetet. Som kommissionär ligger jag förstås lågt i ett medlemslands valdebatt, men ingenting hindrar oss från att prata om EU-frågor, tvärtom uppmanas vi av ordförande Barroso att engagera oss i medlemsländerna.

Mer om detta i mitt tal – kom gärna och lyssna.

Igår framträdde den nya bulgariska kommissionskandidaten inför utvecklingsutskottet i Europaparlamentet. Kristalina Georgieva gjorde mycket bra ifrån sig och fick klart godkänt av ledamöterna. Därmed avverkades det sista hindret för att kunna godkänna hela kommissionen.

Omröstningen sker på tisdag efter lunch. Dagen inleds med att Barroso presenterar sin kommission och redogör för hur han ser på samarbetet mellan institutionerna. Därefter sammanträder de politiska grupperna, sedan blir det offentlig debatt då alla gruppordföranden yttrar sig. Slutligen blir det omröstning. Även om det mesta talar för att det blir en stor majoritet som röstar för kommissionen, så blir det säkert en och en annan nej-röst av olika skäl.

Kristalina angav att Haiti kommer att bli en viktig prioritet för henne och att hon i övrigt, i enlighet med fördraget, avser att stärka EU:s krishanteringsförmåga vid katastrofer runt om i världen. Där ser jag fram emot att jobba nära henne, eftersom jag inom mitt område har ansvar för intern krishantering inom EU och hur den skall utvcklas. Det ska bli spännande. EU behöver verkligen utveckla sin förmåga att snabbt agera i alla stadier av en kris – innan, under och efter.

Familjen åker återigen till Bryssel nu i helgen för att fortsätta att leta boende.

Under ordförandeskapet har det varit en viktigt uppgift att ha kontakt med det i juni nyvalda Europaparlamentet. Uppgiften har främst legat på mig som EU-minister, men samtliga statsråd har varit i utskott och /eller i kammaren. Sammanlagt har statsministern varit på fyra sessioner och statsråden 85 gånger i utskott eller plenumdebatt. Själv har jag deltagit i 30 debatter (plus fyra frågestunder med 10-20 frågor varje gång) samt besökt utrikesutskottet, regionalutskottet och det konstitutionella utskottet. Däremellan har det varit oändligt många informella kontakter inför valet av Barroso men också i allahanda sakfrågor som funnits på ordförandeskapsagendan.

Det har bl.a varit möjligt tack vare det enormt duktiga EP-team som jag haft till mitt förfogande.

Det har varit roligt men krävande att samarbeta med parlamentet. Med Lissabonfördraget utökas ledamöternas makt och de blir medbeslutande på en mängd områden. Jag kommer i min nya roll som kommissionär med ansvar för migration, asyl och polissamarbete att behöva jobba mycket nära LIBE-utskottet (som ansvarar för dessa frågor). Det ska bli spännande. Snart bär det av till Strasbourg igen då jag ska utfrågas av detta utskott i en offentlig hearing den 19 januari kl. 9-12. Det ligger en hög på ca 1,5 meter papper som jag ska fösröka läsa in under julen.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har idag i samband med en pressträff i Bryssel presenterat ansvarsfördelningen i den nya EU-kommissionen och föreslagit att jag ska ansvara för frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhetsfrågor samt asyl och migration.

Jag är stolt över förtroendet att ansvara för några av de tuffaste utmaningarna för EU-samarbetet. För en liberal är det hedrande att få leda EU:s arbete mot gränsöverskridande brottslighet och människohandel, och med att få en gemensam asylpolitik på plats samtidigt som vi öppnar vägar för laglig migration till Europa. Dessutom behöver vi ge EU en tydligare roll när medlemsländerna drabbas av katastrofer. Med Lissabonfördraget får de här områdena ännu större tyngd inom EU.

Stockholmsprogrammet är en av de viktigaste prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet och handlar om frågor som verkligen berör medborgarna. Min uppgift i kommissionen blir att omsätta det i praktiken. Jag ser fram emot att samarbeta nära med kommissionär Viviane Reding, som föreslås som kommissionär för grundläggande rättigheter, för att säkra en effektiv brottsbekämpning och en migrationspolitik där individens rättigheter står i centrum.

Jag gläds också över att mina liberala kollegor i kommissionen fått viktiga poster. Estländaren Siim Kallas och Nederländernas Neelie Kroes blir båda vice ordförande i kommissionen, med ansvar för transport- respektive IT/telekomfrågor. Finländaren Olle Rehn får ekonomi- och valutafrågor, belgaren Karel de Gucht handel. Sloveniens Janez Potočnik tar hand om miljöfrågor medan Maire Geoghegan-Quinn från Irland får forskningsområdet och cyprioten Androulla Vassiliou blir ansvarig för utbildnings- och kulturfrågor. Sammanfattningsvis får vi alltså på en rad tunga områden liberala kommissionärer.

Under tisdagen kom de sista nomineringarna till kommissionen. Nederländerna för fram sittande kommissionären Neelie Kroes, Danmark nominerar klimatminister Connie Hedegaard och Malta sin socialminister John Dalli. Därmed har alla länder kommit med nomineringar, vilket ger Barroso möjlighet att börja fördelningen av portföljerna. Kommissionen kommer sedan att ställas inför Europaparlamentet för utfrågning, en process som ser ut att börja i januari.

Det gläder mig att 9 av 27 föreslagna kommissionärer är kvinnor, vilket är ett framsteg jämfört med den lista vi hade för fem år sedan. Av dem är dessutom Catherine Ashton nominerad till den viktiga posten som talesperson i utrikesfrågor. Det innebär inte att vi har en jämställd kommission, men i ett Europa där det 2009 finns regeringar som helt saknar kvinnliga ministrar är det ändå en viktig signal. EU har ett ansvar för jämställdheten och för den bild unionen ger utåt som vi inte kan undslippa.

Hela listan på nominerade kommissionärer hittar du här.

J M Barroso höll idag ett stort linjetal i Europaparlamentet inför omröstningen imorgon. Han lanserade en bred agenda för ett nytt partnerskap mellan Kommissionen och Europaparlamentet för att ta itu med alla stora utmaningar. Bland nyheterna var att han ville skapa tre nya kommissionärsposter:

– medborgerliga fri- och rättigheter
– klimatåtgärder
– rättsligafrågor och migration.

Låter som en bra idé.

Barroso nämnde också några frågor som är kontroversiella i såväl Europaparlamentet som i rådet, till exempel arbetstidsdirektivet, budgeten, utstationeringsdirektivet mm. Här blir det säkert livliga debatter i framtiden.

Barroso avslutade med att tala om de europeiska värdena och behovet av ett starkt EU som kan leverera resultat. Där är han helt rätt och jag hoppas att Europaparlamentet väljer Barroso imorgon och därmed bekräftar den nominering som 27 medlemsstater enhälligt har gjort.

Även om Barroso: Exp, DN och DN

Veckan har, utöver inplanerade sammanträden, mycket handlat om hur Europaparlamentet ska rösta nästa vecka om Barroso. Många timmars telefonerande och kontakter med EP-ledamöter har det blivit, men nu står det klart att omröstningen står på agendan på onsdag i Strasbourg och jag tror att det blir en trygg majoritet som stödjer Barroso. Det blir skönt att den frågan lösas. Lite arbetsro i kommissionen inför alla de viktiga sakpolitiska frågorna under hösten behövs nu. Om en månad måste vi inleda arbetet med att sätta samman hela kommissionen – på basis av Lissabon- eller Nicefördraget.

Idag har jag i huvudsak ägnat mig åt förberedelser inför nästa vecka. Dagen inleddes i EU-nämnden med frågor inför måndagens GAERC, det allmänna rådet. Då kommer vi att diskutera dagordningspunkter inför toppmötet i oktober samt ha en längre diskussion om energisäkerhet och effektivitet.

Efter rådsmötet på måndag bär det av till session i Strasbourg på tisdag-onsdag. Då ska jag företräda rådet i ett antal debatter, svara på frågor i frågestunden, lyssna på talmannens programförklaring samt noga följa omröstningen om kommissionens ordförande. Det blir två mycket späckade dagar.

På torsdag-fredag sedan håller vi vår stora ministerkonferens om Östersjön om regionala makrostrategier i Stockholms Stadshus. Konferensen öppnas av statsministern och Estlands president Tomas Ilves, som var en av initiativtagarna till Österjöstrategin i den tvärpolitiska gruppen i Europaparlamentet innan han blev president.

Träffade Europaparlamentets talman i fredags då han var på besök i Stockholm. Jerzy Buzek är polsk politiker från Solidaritetsrörelsen och, som jag skrivit tidigare, är det av stark symbolisk betydelse att en polack nu leder Europaparlamentet, 20 år efter Berlinmurens fall. Vi åt lunch med statsministern och därefter satt Buzek och jag och talade om gemensamma frågor som rör parlamentet och rådet: ett antal lagstiftningsakter där vi måste samarbeta, läget i klimatfrågan samt vad han tror om omröstningen om Barroso. Han trodde nog at det skulle bli en omröstning under sessionen i Strasbourg men ville inte sia om resultatet.

Vi talade också om procedurerna kring tillsättandet av en ny kommission. Oavsett fördrag måste ju en sådan komma på plats snarast och kommissionsledamöterna skall frågas ut av Europaparlamentet innan de kan godkännas. En sådan procedur tar 5-6 veckor under förutsättning att inte någon kandidat faller bort och inte får godkänt. Det hände ju 2004, jag var själv med då en majoritet av EP-ledamöterna inte ville godkänna den föreslagne italienske kommissionären Rocco Buttiglione.

Om Lissabonfördraget går igenom införs en rad institutionella förrändringar som berör Europaparlamentet och då måste vi snarast komma igång för att få dessa på plats. Vi identifierade vilka frågor det var, men samtidigt kan vi inte göra något förrän efter den irländska folkomröstningen. Från Dublin kommer rapporter om att ja-sidan fortfarande leder men att nej-sidan knappar in något. Det kommer att bli en riktig rysare.

Igår var det svenskt värre i Europaparlamentet. De nyvalda och mer rutinerade ledamöterna samlades för första gången efter sommaren till utskottsmöten och under denna vecka kommer de att träffa i princip samtliga svenska regeringsledamöter.

Andreas Carlgren inledde starkt redan på måndagens miljöutskottmöte och på tisdagen följde sedan Nyamko Sabuni, Ewa Björling, Eskil Erlandsson, Åsa Torstensson och jag själv. Resten av statsråden kommer idag onsdag och några på torsdag. 

I december blir det en liknande procedur och några av oss kommer också att komma mitt under terminen. Själv kan jag nästan sätta upp ett tält i parlamentet, jag kommer att vara där på alla fyra Strasbourgsessionerna, två Brysselsessioner och minst fyra utskottsmöten till.

Vad jag hörde av korridorssnacket gick alla möten bra och det blev konstruktiva debatter. Själv satt jag i det konstitutionella utskottet och där blev diskussionen som förväntat intensiv och intressant kring de institutionella frågorna. Ledamöterna är förstås nyfikna på hur vi tänker och jag försökte efter bästa förmåga, och med alla osäkerhetsmoment som finns, redogöra för hur vi ser på processen under hösten (se också gårdagens inlägg).

Jag passade också på att träffa gruppledarna för de stora grupperna och en hel del andra parlamentariker för att bedöma stämningsläget i parlamentet. De flesta verkar entusiastiska och ivriga att komma igång med höstens arbete men det är mycket osäkert hur det blir med parlamentets omröstning om att godkänna omval av Barroso som kommissionsordförande. Kommer den att bli av i september eller skjuts den upp ytterligare?

Jag kan naturligtvis inse, och tycka att det är helt normalt, att det finns olika åsikter om Barroso, men man bör komma ihåg att 27 medlemsländer enhälligt har föreslagit honom. Såväl liberala och konservativa som socialdemokratiska och kristdemokratiska regeringar backar upp honom och jag har inte hört Europaparlamentet nämna ett enda alternativt namn. Inför höstens tuffa förhandlingar, inte minst på klimatområdet, behöver vi ha en kommisionsordförande som kan leda arbetet och förbereda för en ny kommision så snart vi vet om Lissabonfördraget kommer att träda ikraft eller om vi står kvar med Nicefördraget.

Även på ämnet: DN, Åsa Westlund, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Idag har vi lanserat den s.k skriftliga proceduren angående Barroso. Det innebär att det svenska ordförandeskapet har till Europaparlamentet sänt i en formell nominering av José Manuel Barroso, en nominering som alla 27 medlemsländerna står bakom. Vi hoppas nu att Europaparlamentet kan ta beslut om att rösta om Barroso i september.

Det nyvalda Europaparlamentet samlas för sin första session nästa vecka i Strasbourg och då kommer statsministern att presentera det svenska ordförandeskapsprogrammet och svara på frågor. Jag kommer att vara med honom, liksom Carl Bildt. Det är nu klart att de stora grupperna – som vanligt – har gjort upp om att dela på talmansposten. Först blir den konservative polacken Jerzy Buzeck och i halvtid, när alla utskottsplatser och poster byts ut, tar socialisterna över, troligen Martin Schultz. Det är trist att detta inte kan ske i öppet val mellan olika konkurrerande kandidater. Liberalen Graham Watson har därmed dragit stillbaka sin kandidatur.

Från Dublin meddelas att datum för folkomröstning om Lissabonfördarget nu blir den 2 oktober.

På Europeiska Rådet för två veckor sedan fick det inkommande svenska ordförandeskapet i uppgift att sondera förutsättningarna för det nyvalda Europaparlamentet att rösta om Barroso vid sin första session nu i juli. Såväl jag själv som statsministern har under veckan som gått haft flera samtal med samtliga gruppledare för partigrupperna i parlamentet och det tycks nu klart att de inte är redo att rösta i juli. De menar att de behöver mer tid för att konstituera sig och samtala med Barroso. Vi hoppas att de istället kan rösta när de samlas igen efter sommaruppehållet i september. Det är viktigt att frågan om vem som skall leda kommissionen inte drar ut allt för långt på tiden eftersom kommissionen behöver koncentrera sig på att leverera viktiga underlag som vi behöver under hösten, frågor relaterade till den ekonomiska krisen och klimatkonferensen. Samtliga europeiska ledare är ju eniga om Barroso och det finns ingen annan kandidat.

Detta och andra saker relaterade till ordförandeskapet ska vi diskutera imorgon då alla gruppledare och den utgående talmannen Hans Gert Pöttering besöker Stockholm. Det är brukligt att den så kallade ordförandekonferensen besöker alla nya ordförandeskap för att diskutera aktuella frågor och hur vi skall samarbeta det närmaste halvåret.

Almedalen igen. Alla, precis alla, ar hær. Att ta sig øver Donners plats till Hotel Wisby blir en lång utflykt om man ska hinna hæsla på alla. (Och nær man væl kommer till hotellet ær tangentbordet før øvrigt danskt av oklar anledning). Solen strålar som vanligt, det ær som vanligt fler personer æn någonsin och fler seminarium æn någonsin.

Sjælv har jag deltagit i ett sækerhetspolitiskt seminarium i solidaritetsklausulen i Lissabonførdraget. Det blev en spænnande diskussion som hade kunnat pågå hela dagen. Talade østersjøstrategin vid en Østerjøutstællning som SIDA arrangerar samt om ordførandeskapsprioriteringar vid ett seminarium ordnat av Europaparlamentet, føretagarna och SIEPS.

Dæremellan intensiva telefonsamtal till Bryssel før att førsøka utrøna hur Europaparlaments gruppledare stæller sig till att vælja Barroso vid julisessionen. Det var ju en uppgift vi fick av Europeiska Rådet, att sondera stødet i parlamentet. Fortfarande återstår många oklarheter, parlamentsgrupperna ær ænnu inte helt færdigbildade.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: