You are currently browsing the tag archive for the ‘CAP’ tag.

Lång diskussion idag på kommissionen om EU:s framtida jordbrukspolitik, CAP. Syftet var inte att lösa frågan utan att enas om ett papper som min kollega Dacian Ciolos har skrivit och som ska gå ut på konsultation till medlemsländer, parlament, intressegrupper och den som är allmänt intresserad. Vem som helst kan skicka in sina synpunkter. Jag hade gärna sett att vi varit mer reformorienterade i diskussionspappret men den stora bataljen kommer ju senare i vår när ett konkret förslag ska formuleras.

Dagen har varit full av möten annars med olika besöksgrupper. Träffade också Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande som var i stan. Vi talade om flera olika saker, bland annat säsomgsarbetardirektivet. Vi var inte helt överens om allt, men det är viktigt att ha nära dialog och samtal kring dessa frågor.

Ikväll inleds möte med Ryssland inrikes- och justieministrar, en övning vi har två gånger om året. I våras var vi i Kazan i Ryssland och nu är vi i Bryssel. Vi ska bl.a tala om visumfrågor, trafficking och kampen mot narkotikan. Troligen kommer även Kaliningrad upp. EU:s medlemsländer har väldigt skilda åsikter om hur långt vi ska gå i visumlättnader för Ryssland så några särskilt konkreta förslag från vår sida finns inte men det är alltid värdefullt att ses och se hur vi kan fördjupa samarbetet på ett antal områden.

Idag har den ungerska regeringen varit på besök i kommissionen för att diskutera inför det kommande ungerska EU-ordförandeskapet. Victor Orbans regering har ett mycket starkt stöd (2/3 i parlamentet), vilket talar för att det lär bli lugnt på hemmaplan. Han leder också en mycket liten regering, bara 8 ministrar (alla män…) För att klara alla möten som ett ordförandeskap kräver har de dock utsett ett stort antal statsekreterare.

Naturligtvis kommer Ungern att få ägnaen stor del av de kommande sex månaderna åt den ekonomiska krisen, den ekonomiska samordningen och att få ett antal lagstiftningsförslag på plats. Möjligen behöver de också leda den mindre fördragsändring som Europeiska rådet väntas besluta om på toppmötet i december. Ungrarna hoppas också få igenom sin Donau-strategi (inspirerad av östersjöstrategin) samt göra framsteg i förhandlingarna med Kroatien. Ett stort romamöte står också på agendan efter att kommissionen och Europaparlamentet har presenterat sina slutsatser. Dessutom vill de kunna fatta beslut om att Bulgarien och rumänien får gå med i Schengen. Kommissionen har precis skickat en expertgrupp till båda länderna för att se hur Bulgarien och Rumänien klarar av att uppfylla de kriterier som kträvs för Schengenmedlemskap, men debatten i vissa medlemsländer visar redan att detta kan stöta på motstånd, oavsett expertgruppens slutsatser. Schengenmedleskap sker efter enhälligt beslut av rådet.

Vi skulle även ha diskuterat den framtida jordbrukspolitiken på dagens kommissionsmöte men det hanns inte med innan de ungerska ministrarna kom. Det blir därför ett extra möte i morgon bitti. Mina synpunkter på CAP, jordbrukspolitiken, delas inte direkt av en majoritet av mina kollegor. Det lär bli en intressant debatt.

Vi hann dock diskutera den havererade budgetförhandlingen. Europaparlamentet och rådet var överens om siffrorna i måndags natt men det hela stupade på en deklaration som Europaparlamentet ville ha med. Som det ser ut nu har vi ingen budget för 2011, något som förstås är mycket olyckligt. Det har inte hänt sedan 1988. Om ingen lösning snart kommer till stånd innebär det att vissa utfästelser som hjälp till Pakistan, stöd till Grekland mm inte kan uppfyllas. I övrigt arbetar man enligt 2010-års budget delat på 12, en månad i taget. Kommissionen hoppas kunna lägga fram ett nytt förslag snarast så att nya förhandlingar kan komma till stånd så fort som möjligt.

Idag har Frankrikes jordbruksminister Bruno Lemaire bjudit in 21 av sina kolleger till ett möte i Paris för att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP:s) framtid. Det innebär att alla utom fem EU-medlemmar samlats på ministernivå. Mötet sker utanför EU:s institutionella ram och utan deltagande från det svenska ordförandeskapet. Sedan länge är det planerat att jordbruksminister Eskil Erlandsson avser att hålla ett ordinarie jordbruksråd den 16 december för att särskilt diskutera CAP:s framtid. Det är därför underligt att Frankrike valt att föregripa denna debatt genom sitt initiativ. Alla medlemstater har ett legitimt intresse av att vara med och utforma framtidens jordbrukspolitik. Det är också viktigt att respektera EU:s institutioner och att uppträda i god europeisk anda.

När den nuvarande långtidsbudgeten i EU beslutades i december 2005 lade stats- och regeringscheferna till en litet stycke om att den 7-åriga budgeten man enats om behöver ses över under 2008 och 2009. Man konstaterade att översynen särskilt skulle titta på hur den gemensamma jordbrukspolitiken och den brittiska rabatten på EU-avgiften kan reformeras. Tillägget om en översyn var nödvändigt för att kunna enas då många medlemsländer ansåg att reformerna inte gick tillräckligt långt.

Det återstår inte många dagar av dessa två år. Kommissionens ordförande har avvaktat med att lägga fram sitt förslag med hänvisning till en rad olika omständigheter. Kommissionens utkast till översynsrapport har emellertid under den senaste månaden läckt ut till olika media. Det har kommit olika reaktioner på kommissionens förslag. Ett 15-tal europeiska paraplyorganisationer för näringsliv, skattebetalare, forskare och miljöorganisationer är otåliga och vill se en snabb modernisering av EU:s budget med bl.a. en minskad jordbruksbudget medan de som traditionellt fått mycket medel från EU som exempelvis regionföreträdare protesterat mot ett förslag om minskat strukturfondsstöd till rika länder.

Nu har vi fått besked om att denna kommission inte kommer att lägga något förslag till översyn av EU:s budget. Detta innebär att nästa kommission måste sätta sig in i frågorna och ett nytt förslag från kommissionen kan knappast komma före februari nästa år. Eftersom det brådskar att modernisera EU:s budget är det anmärkningsvärt att kommissionen inte respekterar Europeiska rådets beslut om en översyn under 2008-2009.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: