You are currently browsing the tag archive for the ‘cyberattack’ tag.

Omkring en miljon människor över hela världen faller offer för någon form av cyberbrott varje dag. Den globala omsättningen för brotten beräknas ligga på 388 miljarder dollar. Dessa siffror ska man naturligtvis ta med en nypa salt då ett problem med cyberbrottslighet är att alla brott inte anmäls, men det säger ändå något om omfattningen av problemet.

Det finns kunniga personer runt om i Europa som jobbar för att bekämpa cyberbrottslighet men det finns ännu inget europeiskt center som samlar denna expertis och som kan bistå medlemsländerna i arbetet. Att inrätta ett europeisk cybercenter är därför något som jag har jobbat för länge och idag har jag äntligen kunnat meddela att det nu är klart att det kommer att bli ett europeiskt cybercenter s.k. EC3 vid Europol. Centret kommer inledningsvis bestå av ca trettio personer som ska vara i arbete från januari 2013. De ska bland annat varna EU:s medlemsländer om större hot samt hjälpa till i polisutredningar och samordna insatser med fokus på onlinebedrägerier, spridning av barnövergreppsbilder samt storskaliga cyberattacker på kritisk infrastruktur i EU. Jag skriver mer om detta i Svd idag och mer information finns även att hämta här.

Ett annat problem vad gäller cyberbrott är dock bristen på information. Det är förståeligt i händelse av storskaliga attacker att företag och regeringar lägger kraft på att återställa sina system. Men för att identifiera och lagföra förövarna bakom attackerna måste de brottsbekämpande myndigheterna informeras. Annars kan vi inte förhindra att nya attacker sker. Jag hoppas därför också att med ett etablerat europeiskt center att det ska öka viljan att anmäla cyberbrott till de nationella polismyndigheterna.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: