You are currently browsing the tag archive for the ‘cyberattacker’ tag.

Det blev ett långt möte igår och trots många punkter på dagordningen handlade det mesta förstås om migrationsfrågorna. Medlemsländerna antog mitt förslag om att förlänga ett pilotprojekt med Malta som inleddes 2009 och som går ut på att andra EU-länder åtar sig att ta hand om några flyktingar från Malta. Det är ett sätt att utan att aktivera det temporära skyddsdirektivet visa solidaritet med detta lilla tätbefolkade land. Några medlemsländer har redan erbjudit konkret hjälp – Tyskland har t.ex. sagt att de ska ta 100 personer. Nu gäller det att också andra länder ställer upp.

Det är också oerhört viktigt att vi kan komma överens om det beslut som alla institutioner i praktiken är eniga om – ett gemensamt kvotflyktingprogram. Det handlar om att poola de kvotprogram som de flesta medlemsländer har för att kunna gemensamt agera i en region eller kanske tömma ett läger. Om det vore på plats skulle vi ha nästan 5000 platser att använda för flyktingarna i Tunisien. Frågan är dock blockerad på grund av en institutionell låsning mellan rådet och Europaparlamentet om hur besluten ska fattas. Det är läge att inse allvaret nu.

Tyvärr är de flesta medlemsstater mer intresserade av att ha en fungerande gränskontroll än att ta emot flyktingar. Även om de allra flesta som kommer till Lampedusa är tunisiska migranter på jakt efter jobb så ser vi också en ökning av antalet flyktingar till Italien.

I övrigt var det en intensiv debatt där Italien uttryckte stor frustration över att ingen vill hjälpa dem med de tunisiska migranterna. Det verkar finnas ett avtal mellan Tunisien och Italien om en gradvis återsändande av tunisierna och kommissionen är redo att se hur vi generellt kan stötta just den regionen i Tunisien som drabbats hårdast av arbetslöshet och där de flesta migranter kommer från.

Den 12 maj har vi ett extra rådsmöte och då kommer vi återigen att diskutera frågan.

Mötet fortsatte i morse med justitieministrarna då vi diskuterade läget i förhandlingarna i direktivet för att skydda barn mot sexuellt våld samt cyberbrottsdirektivet. Det är båda komplexa förslag men det går framåt. De senaste cyberattackerna mot kommissionen och utrikestjänsten tidigare i mars och nu senast mot riksdagens mejlsystem i Stockholm visar hur angeläget det är att vi har verktyg att kämpa mot de allt mer sofistikerade attackerna. I morgon åker jag till Budapest för att tala på en stor konferens om arbetet mot cyberattacker.

Nu är jag strax på väg till Europaparlamentet och LIBE-utskottet för att rapportera från rådsmötet.

Slutligen fördömer jag förstås med stor avsky attacken i metron i Minsk med hittills 11 döda. Det är ännu oklart vad som exakt har hänt men tankarna går förstås till offren och deras anhöriga.

Annonser

Wikileaks senaste publicering av hemligstämplade dokument diskuteras idag runt om i Europa. Det är inte min sak att bedöma relevansen i de läckta dokumenten, även om mediauppgifter tyder på att en hel del är av skvallerkaraktär snarare än stora avslöjanden.

Däremot noterar jag att Wikileaks utsattes för en cyberattack precis innan avslöjandet, enligt uppgifter från både Wikileaks själva och från deras svenska Internetlevarantör. Det sätter fingret på en fråga jag försökt lyfta: att cyberattacker är ett växande fenomen och att vi måste rusta för att vara beredda att möta dem.

Jag har tidigare under hösten föreslagit att hela EU ska kriminalisera de verktyg som används för storskaliga attacker. Skadlig programvara kan användas för att ta över och fjärrstyra hela nät av datorer, s.k. botnets, och det är viktigt att vi inom hela EU gemensamt gör detta olagligt. Det ger möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att på allvar arbeta mot dessa gränsöverskridande brott.

Vi har tidigare sett hur länder som Estland och Litauen utsatts för denna typ av attacker. Denna gång utsattes Wikileaks. Nästa gång kan målet vara den svenska börsen, ett kärnkraftverk eller ett känsligt patientregister på ett sjukhus.

Det är viktigt att vi tar detta hot på allvar, och vi är i flera avseenden inte så väl förberedda som vi borde. I den inre säkerhetsstrategi jag la fram för EU i förra veckan lyfter vi cyberbrott som ett prioriterat område och vill bland annat att Europol ska få ett särskilt cyberbrottcentrum. Du kan läsa mer om säkerhetsstrategin och hur EU-kommissionen vill arbeta mot cyberbrott här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
Annonser
%d bloggare gillar detta: