You are currently browsing the tag archive for the ‘cyberbrott’ tag.

Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Efter tre dagars hällande regn tittade äntligen solen  fram i ett grönt och vårlikt Washington där jag tillbringat några dagar.

Vi har ju ett väletablerat samarbete med USA i många frågor och mina främsta samarbetspartners, justitieminister Eric Holder och secretary of  homeland security, Janet Napolitano, är kvar i den nya Obama administrationen så här finns en klar kontinuitet.

Diskussionerna med dem här i Washington präglas förstås av det fruktansvärda terrrordådet i Boston och det efterföljande utredningsarbetet. Vi talade också om det arbete som USA gör för att förebygga radikalisering och våldsam extremism. Jag berättade on vårt RAN-nätverk som jobbar sedan 18 månader i åtta arbetsgrupper och samlar lokala aktörer, forskare, frivilligorganisationer, poliser, lärare etc. från hela EU. Tanken är att utbyta tankar och erfarenheter om just radikalisering och våldsam extremism, exit-strategier, internets roll etc.

Vi talade också om cyberbrott, vårt gemensamma arbete för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet, och den planerade migrationsreformen i USA. Det är intressant att jämföra migrationsdebatten här med den i Europa. Här i USA växer det nu fram en partipolitisk enighet om att migration är en nödvändighet och att det i huvudsak är positivt för USA. I Europa, där vi trots arbetslösheten kommer att behöva arbetskraftsinvandring, ses migration i huvudsak som ett problem.

Andra möten har handlat om trafficking, samarbete inför FNs stora möte om migration och utveckling i höst och en hel del om cyberbrott. En viktig del av besöket har också varit möten med folk utanför administrationen. Jag hade en intressant diskussion med studenter och forskare på Georgetown University där vi diskuterade just migrations- och asylfrågor. På Washington university deltog jag i ett panelsamtal om cyberbrott där jag bl a presenterade EUs cyberstrategi.

Alla här är också väldigt positiva till kommande förhandlingar om ett frihandelsavtal  mellan EU och USA. Det vore av enormt stor betydelse om vi kunde få till ett sådant avtal .

Foto: Tove Ernst

Foto: Tove Ernst

Så kom dagen för invigningen av EU:s cyberbrottscentret – EC3, som kommer samordna europeisk polis i jakten på brottsligar på internet.  Centret ligger i Haag och är en del av Europol. Nu är 30 it-experter är anställda och ska i huvudsak bistå nationella polismyndigheter med analyser och samordna information om kriminella nätverk och attacker. Det är viktigt att samordna resurser, kompetens och information för att få en överblick om it-brottsligheten i EU och för att bli mer effektiv. Det är också en ekonomisk fråga. Vi vinner på att samordna jakten på brottslingarna som inte känner några nationsgränser. EC3 ska fokusera på organiserad gränsöverskridande brottslighet som kontokorts ich identitetsstölder och sexuella övergrepp på barn.

Vi använder internet i vår vardag, träffar vänner, gör bankärenden och affärer. Det har blivit en attraktiv plats för brottslingar – identiteter stjäls och bankkonton kapas. Dagens besök på EC3 var som ett besök i tv-serien CSI. Tanken är just att man ska ligga i framkant med stor tekniskexpertis för brottsligheten på internet har hittills legat före de brottsbekämpande myndigheterna.

Foto: T. Ernst

Foto: T. Ernst

 

 

Presskonferens m Eric Holder

Presskonferens m Eric Holder

Vissa dagar  känns mer meningsfulla än andra. Igår var en sådan dag och jag kände mig faktiskt mycket  nöjd med dagens insats. Jag är väldigt stolt över att ha varit med och presenterat den globala alliansen mot nätpedofili vid ett möte i Bryssel. Idén om ett globalt samarbete väcktes för ungefär ett år sedan när jag träffade USA:s justitieminister Eric Holder  och tillsammans kom vi på att vi borde göra en global kraftsamling för att kämpa mot de fasansfulla nätverk som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer och foton på nätet.

Ett år senare står 48 länder*, alltså inte bara EU och USA, bakom initiativet, och fler har möjlighet att gå med. Representanter från dessa länder diskuterade under gårdagen   hur vi kan intensifiera samarbetet för att identifiera och rädda fler barn, ställa förövarna inför rätta och minska tillgången av barnpornografiskt material på Internet. Diskussioner som fortsatte under kvällens ministermiddag.

Mer än en miljon bilder på barn som utsätts för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande beräknas för närvarande ligga ute på nätet. Enligt FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) läggs 50 000 nya barnpornografiska bilder ut varje år. Bakom varje bild av ett övergrepp mot ett barn finns ett kränkt barn, ett utnyttjat och hjälplöst offer. När dessa bilder är sprids på nätet kan de leva vidare i all oändlighet. Det är vårt gemensamma ansvar att skydda barn oavsett var de bor och att få fast brottslingarna oavsett var de finns.

De deltagande länderna förbinder sig att göra politiska åtaganden för att uppnå en rad mål, bland annat:

  • Intensifierade ansträngningar för att identifiera offren och att se till att de får den hjälp och det stöd och skydd som de behöver.
  • Intensifierade ansträngningar att utreda sexuella övergrepp mot barn på nätet och att identifiera och lagföra förövarna.
  • Att öka barnens medvetenhet om riskerna med internet, exempelvis bilder på sig själv och groomningsmetoder som pedofiler använder sig av.
  • Minska tillgången på barnpornografiskt material på nätet, som gång på gång gör barnen till offer.

Tanken är att länderna därefter ska välja lämpliga åtgärder på nationell nivå för att uppnå målen och att de regelbundet ska rapportera sina resultat. Om två år skla vi ses igen för att se hur långt vi har kommit. Fram tills dess gäller det att arbeta intensivt med existerande nätverk, NGOS, ondustrin, experter mm. På förmiddagen igår hölls ett oergört intressant expertmöte med deltagare från hela världen.

Mycket återstår att göra, men vi ska bygga vidare på det samarbete som fungerar. Europol bistår regelbundet vid internationella polisiära insatser. År 2011 ledde operation Rescue till att 779 misstänkta personer kunde identifieras i hela världen, 250 greps och 252 barn kunde skyddas. Ofta ger utredningar av övergrepp mot barn på nätet viktiga ledtrådar som kan användas för att spränga nätverk av pedofiler. Europeiska it-brottscentrumet, som öppnas i januari 2013 vid Europol i Haag, kommer huvudsakligen att inrikta sitt arbete på barnpornografiskt material på nätet.

*Alla länder här

Foto: Djayo/sxc.hu

Foto: Djayo/sxc.hu

Sexuellt utnyttjande av barn och spridning av sexövergreppsbilder är vidriga brott som vi måste hjälpas åt att bekämpa.  Tyvärr är det ett brott som ökar och som det är svårt att komma åt. Allt yngre barm figurerar på foton och filmer som sprids på nätet.  Tillsammans med Rob Wainwright, chefen för Europol, lanserade jag  idag den europeiska Finanskoalitionen mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet (EFC). Det är ett 3-årigt projekt som kommissionen delfinansierar och som leds av Europol, men där polis, civilsamhälle och företag  deltar för att gemensamt jobba mot handeln med sexövergreppbilder och filmer av barn. Metoden är att förena dessa aktörer och komma åt de kriminella nätverken genom att följa betalningen och de olika system som används på internet  för att begå dessa brott. Projektet syftar till att stödja internationella brottsutredningar och i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med privata aktörer. Projektet kommer  att  utvärdera och studera den sexuella exploateringen av barn på Internet, i alla delar av Internet – även chattrum och liknande, och hjälpa kommersiella aktörer vars tjänster, ofta utan deras vetskap,  utnyttjas av kriminella nätverk.

Projektet är en utveckling av ett tidigare projekt från 2009, som syftade till att hindra kommersiella hemsidor uppbyggda för att sprida sexövergreppsbilder på barn. Framsteg har gjorts med att minska antalet kommersiella hemsidor, men chattgrupper och sociala nätverk används numera istället, därför behöver man utveckla arbetet mot handeln. Det är svårt för polisen att få fatt i informationen och därför är det viktigt att den privata sektorn och civilsamhället bidrar. Bland annat är MasterCard, Visa Europe, Paypal, Microsoft och Google med i projektet.

Idag offentliggörs en eurobarometer om nätbedrägeri, i vilken tolv procent av européerna uppger att de har utsatts för någon form av bedrägeri på Internet. Det kan till exempel vara kreditkortsstöld eller falska nätbutiker. Rädslan för att bli utsatt för sådana här brott påverkar hur vi beter oss på nätet och hämmar vårt nätanvändande, t.ex. undviker vi att shoppa eller utföra dagliga bankärenden. Samtidigt visar undersökningen också att hälften av alla européer inte har bytt något av sina lösenord det senaste året. Att byta lösenord och att använda flera olika är bra sätt att skydda sig mot nätbrottslingarna.

Svenskar bekräftas vara mer uppkopplade än många andra européer av undersökningen och Sverige är inte förskonat från den här typen av brottslighet. Svenskar är också de som i störst utsträckning säger att de undviker att dela med sig av personlig information på nätet av rädsla för sådana här brott.

Internet saknar nationsgränser och nätbrottsligheten är gränsöverskridande – ett gemensamt problem som kräver motstånd på europeisk nivå. Ett europeiskt centrum mot cyberbrottslighet ska vara igång från årsskiftet. Där samlar vi Europas skarpaste hjärnor för att bekämpa brotten på nätet – så som kontokortsbedrägerier och spridning av sexövergreppsbilder på barn till exempel genom att spåra spåra stulna kreditkort analysera hårddiskar som beslagtagits. Uppbyggnaden är i fullgång i Europols högkvarter i Haag. Man upprättar kontakter med olika länders polismyndigheter, men även med t ex de stora antivirus-företagen, för att verkligen kunna arbeta tillsammans.

Vi ska absolut inte sluta shoppa och göra våra ärenden på nätet. Vi behöver bli smartare användare av Internet i vår vardag, var försiktig med vad du laddar hem, vilka länkar du klickar på och vilka mail du öppnar. Byt lösenord regelbundet, kolla upp att nätbutiker är etablerade och ärliga innan du köper något och installera antivirus-program. Ju bättre koll man har på riskerna med IT-brott, och ju mer man vet om hur man skyddar sig, desto mer vågar man använda nätet fullt ut i sin vardag, visar eurobarometern.

Internet har inga gränser, så det räcker inte att vi bekämpar brott inom EU utan vi måste samarbeta tätt med andra länder. Ett viktigt område som är en del av min portfölj är kampen mot sexövergreppsbilder på barn på nätet. Nyligen antogs direktivet om sexuella övergrepp mot barn. Det var ett viktigt steg. Tyvärr är det inte tillräcklig. Bilder och filmer med grova sexuella övergrepp på barn ökar och barnen blir allt yngre.

Under ministermötet i Köpenhamn idag kom USA:s justitieminister Eric Holder och jag överens om ett gemensamt initiativ USA och EU emellan, att skapa en global allians mot sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Tanken om ett sådant initiativ väcktes när vi träffades i Washington i december förra  året och vi har fört intensiva diskussioner under våren i år. Initiativet syftar till att förena beslutsfattare runt om i världen för att bättre kunna identifiera och hjälpa offren och åtala förövarna. Genom bindande mål och gemensamma återkommande  uppföljningar hoppas vi på konkreta resultat.  Det är en angelägen kamp och vi måste gå längre än bara försäkringar om principer. Vi måste uppnå konkreta förbättringar. Brottslingar, brottsoffer och infrastrukturen för spridning kan finnas i olika länder, därför måste vårt samarbete inkludera så många länder som möjligt.

Den globala alliansen förenar nationella inrikes- och justitieministrar i kampen mot dessa fasliga brott. Jag känner väldigt starkt för den här frågan och vill göra det jag kan för att hjälpa dessa utsatta barn. Jag är glad att EU och USA kan gå före och bjuda in våra kollegor till den globala alliansen. Det innebär att vi ställer oss bakom en rad gemensamma mål – politiska och operativa; bland annat förbinder vi oss att förbättra arbetet med att identifiera offer och se till att de får hjälp och stöd, minska tillgången på barnpornografi och förbättra arbetet med att utreda fall av övergrepp för att identifiera och lagföra brottslingar.

Formellt lanserar vi den globala alliansen i december 2012. Då kommer fler länder att ingå.

Som alltid är det oerhört intressant att vara i USA och få träffa människor som jobbar inom den akademiska världen och i olika tankesmedjor. Samtalen på Harvard var mycket givande, dels med ett antal forskare som sysslar med integration, terrorism, trafficking, krisen i Europa etc, men också med de kunniga och engagerade studenterna. Det blev bra diskussioner om framför allt migration och asyl som var temat på min föreläsning.

Resan fortsatte sedan till Washington där jag haft möte med justitieminister Eric Holder för att bl.a. diskutera kampen mot sexövergreppsbilder på barn på nätet och samarbete i frågor som handlar om dataskydd.

Hela tisdagseftermiddagen ägnade jag åt ett studiebesök på FBI där jag fick en utförlig redovisning av hur de jobbar med it-brottslighet. Det var intressant att höra om en del av deras erfarenheter, inte minst i ljuset av att vi nu är i full gång med att etablera cyberbrottcentret i Haag.

Däremellan har jag också träffat ett antal journalister och olika tjänstemän inom administrationen som arbetar bl.a. mot it-brottslighet och med metoder för att identifiera våldsamma individer som radikaliseras. Vi pratar mycket om fallet Breivik, det är påtagligt hur stor uppmärksamhet rättegången Oslo har fått här.

Ikväll blir det en stor mottagning hos svenske ambassadören och imorgon ska jag tala på en stor konferens om cybersäkerhet. Den organiseras av CSIS, en think tank som jag gjorde praktik på under några sommarmånader för 15 år sedan.

Den amerikanska valkampanjen präglar mycket av samtalen här och det är förstås intressant art följa på nära håll. Idag har Bo, presidentens hund gjort debut i kampanjen, läs mer här.

Omkring en miljon människor över hela världen faller offer för någon form av cyberbrott varje dag. Den globala omsättningen för brotten beräknas ligga på 388 miljarder dollar. Dessa siffror ska man naturligtvis ta med en nypa salt då ett problem med cyberbrottslighet är att alla brott inte anmäls, men det säger ändå något om omfattningen av problemet.

Det finns kunniga personer runt om i Europa som jobbar för att bekämpa cyberbrottslighet men det finns ännu inget europeiskt center som samlar denna expertis och som kan bistå medlemsländerna i arbetet. Att inrätta ett europeisk cybercenter är därför något som jag har jobbat för länge och idag har jag äntligen kunnat meddela att det nu är klart att det kommer att bli ett europeiskt cybercenter s.k. EC3 vid Europol. Centret kommer inledningsvis bestå av ca trettio personer som ska vara i arbete från januari 2013. De ska bland annat varna EU:s medlemsländer om större hot samt hjälpa till i polisutredningar och samordna insatser med fokus på onlinebedrägerier, spridning av barnövergreppsbilder samt storskaliga cyberattacker på kritisk infrastruktur i EU. Jag skriver mer om detta i Svd idag och mer information finns även att hämta här.

Ett annat problem vad gäller cyberbrott är dock bristen på information. Det är förståeligt i händelse av storskaliga attacker att företag och regeringar lägger kraft på att återställa sina system. Men för att identifiera och lagföra förövarna bakom attackerna måste de brottsbekämpande myndigheterna informeras. Annars kan vi inte förhindra att nya attacker sker. Jag hoppas därför också att med ett etablerat europeiskt center att det ska öka viljan att anmäla cyberbrott till de nationella polismyndigheterna.

Igår var jag på ett kort besök i Stockholm för att tala på Säkerhetsgalan 2012. Säkerhetsgalan samlar chefer inom säkerhetsbranschen och säkerhetsansvariga på olika företag, och de hade bjudit in mig som inledningstalare. Jag talade bl a om hur organiserade brottslingar opererar inom EU, om utbredningen av it-brottslighet och vad EU gör för att möta dessa utmaningar. Jag berättade också om förslaget om ett europeiskt cyberbrottscenter vid Europol som jag kommer att presentera nästa vecka.

Jag passade samtidigt på att träffa medarbetarna på kommissionens representation i Stockholm. Vi pratade om aktuella frågor och framförallt om hur förhandlingarna kring asylpaketet, sakta men säkert, går framåt. Representationen anordnar bl a seminarier och ansvarar för informationskontoren runt om i Sverige. Dit man vända sig om man har generella frågor vad gäller EU-samarbetet eller om man vill ha informationsmaterial. Representationen gör ett mycket bra arbete och det är alltid trevligt att träffa dem.

Tidigt imorse åkte jag tillbaka till Bryssel för veckans kommissionsmöte. På dagens agenda stod bla ett direktiv för att tydliggöra hur utstationeringsdirektivet bättra ska efterlevas i medlemsländerna.

Utstationeringsdirektivet antogs 1996, där slås det fast vilka rätigheter som gäller för en arbetare som sänds från ett EU-land till ett annat för att jobba under en viss period. I direktivet finns t ex krav på att alla arbetare ska få lön, semesterdagar samt krav på säkerhet på arbetsplatsen. När man antog direktivet hade man upptäckt flera fall där utsända arbetare hade utnyttjats och de nya reglerna handlade om att skydda arbetstagarna. Nu, 18 år senare, ser vi att alla medlemsländer inte har implementerat direktivet korrekt och det finns fortfarande fall där de anställda inte skyddas tillräckligt. Dagens förslag ska därför tydliggöra för medlemsländerna vilket ansvar de har. Kommissionen slår även fast att de sociala rättigheterna, som t ex strejkrätten, är jämställd med de ekonomiska rättigheterna, som t ex etableringsfriheten.

Ikväll bär det av mot Tallinn där jag ska bl a träffa premiärministern och inviga den nya europeiska IT-byrån. Byrån har inget med cyberbrott att utan ska ta det tekniska ansvaret för att informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac fungerar tjugofyra timmar om dygnet.

Jag har tillbringats dagen i olika möten, först med kommissionärskollegorna där vi bla pratade om tillväxtåtgärder och naturligtvis situationen i Grekland och Italien. Det verkar dröja ytterligare innan regeringssituationen klarnar i dessa länder. Vi hade sedan en arbetslunch med Europaparlamentets talman Jerzy Buzek.

Nu är jag på väg för att tala på en konferens om säkerhet på nätet. Som Vint Cerf en av Internets grundare sa: ”När vi tog fram ramverket för webben tänkte vi inte på säkerhet.” Nu 20 år senare märker vi hur sårbara vi är inte bara som privatpersoner där vi kan utsättas för att få bankkontot eller facebook-konto kapat utan även våra samhällsfunktioner som är oerhört utsatta för denna typ av brott. Det är främst medlemsländernas och företagens uppgift att se till att nätet är fritt och säkert men eftersom brotten till sin natur oftast är gränsöverskridande behöver vi också bygga upp kapacitet inom EU. Vi behöver som jag skrivit om tidigare ha ett europeiskt cyberbrottscenter, men också en global strategi. EU samarbetar dessutom med USA på detta område och förra veckan genomfördes här i Bryssel ett stresstest för att testa beredskapen vid en eventuell cyberattack. Lärdomarna av denna övning kommer att presenteras senare i år.

I dag har vi haft möte med amerikanerna för att diskutera frågor som rör säkerhet och rättsfrågor. I det vackra slottet Gödöllö (en gång hem åt kejsarinnan Sissi) pratade vi bl.a. om dataskydd, kampen mot terrorismen, cyberbrott, situationen i Nordafrika och hur vi kan samarbeta om flyktingsituationen.

Från kommissionens sida var det jag och Viviane Reding. Rådet representerades av Ungerns inrikes- och justitieministrar (samt, som observatörer, de polska inrikes- och justitieministrarna) och USA:s justitieminister Eric Holder och säkerhetsminister Janet Napolitano. Det är viktigt att prata om dessa frågor av gemensamt intresse även om vi naturligtvis inte alltid är överens.

På lunchen träffade jag Janet Napolitano och min kollega Neelie Kroes, kommissionär för digitala frågor. Vi beslöt under mötet att fördjupa det transatlantiska samarbetet för att möta den växande cyberbrottsligheten. Ett av de konkreta områdena är att stärka skyddet av barn på nätet. Vi har en arbetsgrupp kring cybersäkerhetsfrågor och den skall rapportera till nästa toppmöte mellan EU och USA till hösten.

Det har varit två intensiva dagar här i Budapest och om några timmar är det dags att åka tillbaka till Bryssel. Mellan mina möten hann jag även ta del av en mycket glädande SOM-undersökning som pekar på att svenska folket blivit mer flyktingvänliga. I dessa tider då fler och fler länder vill stänga sina gränser är det skönt att höra att det finns människor som ser andra människors lidande och vill erbjuda dessa människor skydd och fristad undan förföljelse.

I år är det tioårsjubileum för Budapestkonventionen om cyberbrott. Konventionen är trots sina tio år fortfarande ett högst aktuellt dokument som underlättar brottsbekämpande samarbetet inom Europa. Men tyvärr har inte alla länder ratificerat konventionen ännu. Jag har idag talat på en stor konferens i Budapest om arbetet med att bekämpa cyberbrott, där även USA:s justitieminister Eric Holder samt säkerhetsminister Janet Napolitano deltog. I mitt tal framhöll jag behovet av ett europeisk cybercenter för att samla kompetens för att komma åt denna gränsöverskridande brottslighet samt vikten av att företag anmäler när de blivit utsatta för ett attentat. Det ungerska ordförandeskapet jobbar hårt för att få igenom mitt förslag till cyberdirektiv innan sommaren. Du kan läsa mitt tal här.

Kommissionen har idag antagit en ny strategi för den inre marknaden. Många av idéerna har varit kända sedan tidigare. I strategin ingår bl.a. regler om upphandling, standardisering och tillgång till kapital. Den inre marknaden är ett grundfundament inom EU-samarbetet och jag har kämpat för att förtydliga den externa dimensionen i dokumentet, dvs vikten av handelsavtal och samarbete med länder utanför EU. Det är inte minst viktigt i den rådande situationen, med utvecklingen i Nordafrika. Ett närmare handelsamarbete med de länderna skulle ha stor betydelse för den demokratiska utvecklingen i regionen.

Efter gripandet av Elfenbenskustens ledare Laurent Gbagbo i måndags, håller vi nu på att ta fram ett förslag till stödpaket för att hjälpa landet i ett demokratiskt återuppbyggande. Stödpaket kommer att handla om 180 miljoner euro som bl.a. ska gå till att bistå de akuta behov som finns efter rent vatten och sjukvård. Det ska även gå till att betala Elfenbenskustens skuld till Europeiska Investeringsbanken.

Det blev ett långt möte igår och trots många punkter på dagordningen handlade det mesta förstås om migrationsfrågorna. Medlemsländerna antog mitt förslag om att förlänga ett pilotprojekt med Malta som inleddes 2009 och som går ut på att andra EU-länder åtar sig att ta hand om några flyktingar från Malta. Det är ett sätt att utan att aktivera det temporära skyddsdirektivet visa solidaritet med detta lilla tätbefolkade land. Några medlemsländer har redan erbjudit konkret hjälp – Tyskland har t.ex. sagt att de ska ta 100 personer. Nu gäller det att också andra länder ställer upp.

Det är också oerhört viktigt att vi kan komma överens om det beslut som alla institutioner i praktiken är eniga om – ett gemensamt kvotflyktingprogram. Det handlar om att poola de kvotprogram som de flesta medlemsländer har för att kunna gemensamt agera i en region eller kanske tömma ett läger. Om det vore på plats skulle vi ha nästan 5000 platser att använda för flyktingarna i Tunisien. Frågan är dock blockerad på grund av en institutionell låsning mellan rådet och Europaparlamentet om hur besluten ska fattas. Det är läge att inse allvaret nu.

Tyvärr är de flesta medlemsstater mer intresserade av att ha en fungerande gränskontroll än att ta emot flyktingar. Även om de allra flesta som kommer till Lampedusa är tunisiska migranter på jakt efter jobb så ser vi också en ökning av antalet flyktingar till Italien.

I övrigt var det en intensiv debatt där Italien uttryckte stor frustration över att ingen vill hjälpa dem med de tunisiska migranterna. Det verkar finnas ett avtal mellan Tunisien och Italien om en gradvis återsändande av tunisierna och kommissionen är redo att se hur vi generellt kan stötta just den regionen i Tunisien som drabbats hårdast av arbetslöshet och där de flesta migranter kommer från.

Den 12 maj har vi ett extra rådsmöte och då kommer vi återigen att diskutera frågan.

Mötet fortsatte i morse med justitieministrarna då vi diskuterade läget i förhandlingarna i direktivet för att skydda barn mot sexuellt våld samt cyberbrottsdirektivet. Det är båda komplexa förslag men det går framåt. De senaste cyberattackerna mot kommissionen och utrikestjänsten tidigare i mars och nu senast mot riksdagens mejlsystem i Stockholm visar hur angeläget det är att vi har verktyg att kämpa mot de allt mer sofistikerade attackerna. I morgon åker jag till Budapest för att tala på en stor konferens om arbetet mot cyberattacker.

Nu är jag strax på väg till Europaparlamentet och LIBE-utskottet för att rapportera från rådsmötet.

Slutligen fördömer jag förstås med stor avsky attacken i metron i Minsk med hittills 11 döda. Det är ännu oklart vad som exakt har hänt men tankarna går förstås till offren och deras anhöriga.

Har tillbringat dagen i Gödöllö utanför Budapest där det ungerska ordförandeskapet har ett så kallat informellt ministermöte med inrikesministrarna. Att det är informellt innebär att inga beslut fattas utan att vi har mer långsiktiga diskussioner. Mötet hålls i ett vackert gammalt slott och snön vräker ner.

Idag har vi talat om nya trender inom den organiserade brottsligheten. Det fanns en stor enighet om att cyberbrott ökar och att vi måste bli bättre på att samarbeta här med riskanalyser, förebyggande arbete mm. Vi ser också en oroväckande ökning av narkotikabrott med allt mer raffinerade försök att penetrera nya marknader. Det handlar framför allt om kokain och heroin, men nya kemiska substanser ökar också.

Vi talade också om budgeten och hur prioriteringarna inom vårt område ska se ut vad gäller migrations- och asylutmaningarna, men också säkerhetfrågorna. Eftersom resurerna är knappa och kraven på europeisk finansiering stora, gäller det att prioritera. Det kommer att bli knepiga diskussioner när det är dags att verkligen fatta beslut om siffror. Europeiska budgetförhandlingar är inga barnkalas.

Ikväll och imorgon har hela kommissionen interna överläggningar om långtidsbudgeten. Jag åker direkt dit från Budapest. Nästa vecka bär det iväg till Moldavien.

Europaparlamentet sammanträder i Strasbourg den här veckan, och därför är hela kommissionen här för vårt veckomöte. Luftkvaliteten i EU var ett av ämnena på agendan – ett verkligt gränsöverskridande ämne där min kollega Janez Potocnik höll i en diskussion om hur vi bäst kan minska risken för att få i oss farliga partiklar. Vi har också pratat om oroligheterna i Tunisien, där EU noga följer händelseutvecklingen. Situationen är oklar och bräcklig, men visst vore det fantastiskt om det innebär att första steg mot demokrati i ett hörn av världen som inte är bortskämda med den varan.  Mina kollegor kommissionärerna Füle och Ashton jobbar på bredare front för att kunna stötta landet i demokratiska reformer och ekonomisk utveckling så snart den politiska situationen stabiliserats.

Mellan eftermiddagens möten konstaterar jag att mitt tal om cyberbrott och cybersäkerhet på Folk och Försvar i söndags har fått stor och positiv uppmärksamhet hemma i Sverige. Det finns en bred enighet i både forskarvärlden, det partipolitiska Sverige och Europa om att den digitaliserade världen inte bara har resulterat i en mängd möjligheter, utan också i konkreta hot. För mig är det självklart att vi måste bli bättre på att samarbeta för att analysera de hoten och förebygga både brott och säkerhetsrisker i framtiden.

Tyvärr har några missförstått mitt budskap. Poliser, politiker, privatpersoner och företag runt om Europa vittnar om att cyberattackerna ökar kraftigt. Samtidigt behöver vi få en bättre bild av statistiken för att bättre kunna förebygga och bekämpa brott och cyberattacker i framtiden. Mitt mål har alltid varit ett säkrare Internet. Och det kräver bättre samarbete – cyberbrott är verkligen ett gränsöverskridande problem. Vi måste förstås öka samarbetet inom EU, men också mellan EU och USA och mellan EU och Nato där vi redan har bildat samarbetsgrupper. Därmed inte sagt att Nato ska övervaka våra datorer eller börja bedriva polisverksamhet – det är inte deras uppgift. Men i dagens Europa vet vi inte alltid vem som är förövaren eller vad syftet är med en cyberattack, och därför är det viktigt att ha en dialog också med Nato för att kunna hantera dessa hot på rätt sätt.

EU har som jag skrev igår redan börjat att agera och formulera vissa strategier och när nu Nato också har satt cybersäkerhet som mål kan det vara bra att sätta sig ner att prata för att undvika dubbelarbete och att dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Vi har ju ett gemensamt samarbete i att skydda kritisk civil infrastruktur. Det betyder naturligtvis inte att Sverige måste gå med i Nato, ett sådant beslut ska fattas av Sveriges riksdag, men vi samarbetar redan idag i en mängd Natoarbetsgrupper och det verkar osedvanligt korkat om vi skulle hålla oss undan ett sådant här samarbete.

Imorgon fortsätter jag till Budapest för andra gången de senaste veckorna. Det är dags för det ungerska ordförandeskapets och årets första informella möte med EU:s inrikes- och justitieministrar. Där ska jag bland annat presentera den inre säkerhetsstrategi som jag la fram i höstas för ministrarna. I den är för övrigt cyberbrott och cybersäkerhet är ett av de prioriterade områdena för EU de kommande åren. Vi ska också hålla en första diskussion om budgeten inom mitt område och höra ministrarnas synpunkter på prioriteringar. Den stora budgetbataljen inför den nya långtidsbudgeten börjar ju nu…

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

  • RT @MalmstromEU: Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on China with… 26 minutes ago
  • Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on Chi… twitter.com/i/web/status/1… 49 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: «Sur le gaz russe, oui, les Allemands, et d’autres, ont été naïfs, dit Cecilia @MalmstromEU. Peut-être que nous l’avons ét… 51 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: ... «L’ouverture des 27 Etats-membres a fait de l’Europe l’endroit du monde où nous sommes les plus riches, les plus heure… 51 minutes ago
  • RT @_AnabelG: Can globalization be reshaped to accommodate legitimate national concerns while maintaining trade as an engine of green, incl… 52 minutes ago

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: