You are currently browsing the tag archive for the ‘cybercrime’ tag.

Photo: allcomm, CC Flickr

Photo: allcomm, CC Flickr

Internet är en enastående företeelse som dramatiskt har förändrat och förenklat våra liv. Det kan dessutom vara ett kraftfullt verktyg i demokratins tjänst. Tänk bara vilken roll nätet och olika sociala media spelade under den arabiska våren. Vi måste överallt stå upp för ett fritt öppet och säkert internet. Tyvärr ökar antalet cyberincidenter varje dag, uppskattningsvis blir minst en miljon människor varje dag offer för cyberbrott. Det påverkar naturligtvis tilltron till nätet och hämmar oss i våra digitala liv. Samtidigt är det förödande för ekonomin.

I Europa måste vi bli bättre på att samordna jakten på IT-brottslingarna och förbättra skyddet av vårt vardagsliv och vår frihet på internet. Samhället är högdatoriserat och därmed mycket sårbart och vi är inte är tillräckligt förberedda för att skydda oss mot stora it-angrepp. Vi behöver skydda vår kritiska infrastruktur mot cyberattacker, och försvara nätfriheten även i länder utanför unionen. Tillsammans med mina kollegor Catherine Ashton och Neelie Kroes presenterade jag idag EU-strategin för IT-säkerhet.

I strategin betonar vi bland annat vikten av att samtliga EU-länder ser till att upprätta nationella polisenheter mot IT-brott. Tillsammans med EC3, det nya europeiska IT-brottscentret vid Europol, som samordnar europeisk polis i jakten på brottslingar på internet, skulle vi då tillsammans kunna bli bättre på att lösa brott och förbättra jakten på den organiserade brottsligheten.

Det är avgörande att ta ett helhetsgrepp i frågan. EU har redan tagit initiativ för säkerheten på nätet – IT-brottsdirektivet och den globala alliansen mot personer som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer på nätet är två exempel. Idag presenterar vi helhetsvisionen och den gemensamma övergripande handlingsplanen. Vi behöver bättre lagstiftning, mer resurser och bättre samordning av insatserna. Vi måste stärka och modernisera både myndigheter och privata aktörers beredskap, det förebyggande arbetet och få en övergripande bild av säkerhetshot genom att dela information.

Cyberbrott är gränsöverskridande och det är uppenbart att enskilda länder inte kan bekämpa detta hot på egen hand. EU är en bra arena, men det behövs internationellt globalt samarbete.

Läs mer här

EC3 LogoI mars förra året föreslog jag att vi skulle sätta upp ett center för att bli bättre på att samordna kampen mot brottsligheten på nätet. Den är allt mer gränsöverskridande och medlemsländerna behöver samarbeta mer för att vi ska komma åt de stora organiserade ligorna som gör att vi inte fullt ut kan känna oss trygga i vårt internetanvändande. Det är därför roligt att högkvarteret för den europeiska cyberbrottcentret  EC3 invigs nu på fredag i Haag. Idag bjöd vi – den entusiastiske chefen för centret Troels Oerting och jag – de journalisterna som inte hinner till Haag på fredag en på en förhandstitt här i Bryssel. Du hittar ett klipp från presskonferensen här. Och några av de artiklar som publicerats här och här. Jag återkommer med en rapport på fredag från själva invigningen i Haag.

European Cybercrime Centre (EC3) är en plattform för samarbete för de europeiska polismyndigheterna och deras cyberexperter, men vi knyter också till oss akademiker, NGOs, företag etc för att kunna göra gemensamma hotbildsanalyser mm. Den organiserade brottsligheten på nätet utvecklas väldigt fort och har varit svår att komma åt. Det nya samarbetscentret finansieras inom ramen för Europol och ska i huvudsak hjälpa medlemsländernas polismyndigheter med att samordna expertis, information och analys av brottsligheten för bästa möjliga brottsbekämpning: från onlinebedrägerier med identitetsstölder, utpressning genom virusangrepp och andra hot mot vår vardag på nätet. Bara kontokortsstölder på nätet genererar miljarder till den organiserade brottsligheten varje år. Vi hoppas också att EC3 ska vara behjälplig i bekämpandet av spridning av bilder av sexuella övergrepp på barn, ett vidrigt brott. Något som vi jobbar globalt emot genom det samarbete vi lanserade i slutet av 2012.

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Imorse åkte jag till Lyon för att besöka Interpol som har sitt högkvarter där. 190 länder är medlemmar i Interpol och det var väldigt intressant att höra hur de arbetar. Vi diskuterade frågor som organiserad brottslighet, cyber, övergrepp mot barn etc.

På senare tid har samarbetet mellan Europol och Interpol blivit allt bättre. Samarbetet har t ex lett till ett par stora gripande av internationella ligor som sysslar med att sälja och sprida barnövergreppsbilder. Vi diskuterade hur vi skulle kunna vidareutveckla samarbetet, vad gäller utbildning av poliser i nya demokratier, som Tunisien och Libyen t ex, där kommissionen redan är engagerade. Ett fungerande polisväsende där polisen jobbar i medborgarnas tjänst, och inte i diktaturens, är förstås centralt i en övergång till ett demokratiskt samhälle. Interpol planerar ett centrum i Singapore för att samordna kampen mot cyberbrott. Inom några veckor lägger jag förslag på ett europeiskt cybercrime center. Vi diskuterade förstås samarbete här emellan.

Mitt besök sammanföll med att Interpol höll sin årliga konferens med de som är nationellt ansvariga, så där var polismän från nästan 100 länder på plats. Jag hade möjlighet att lyssna på slutsatserna och att i mitt avslutningsanförande berätta lite om vad som är på gång inom EU och arbetet med vår interna säkerhetsstrategi.

Idag är jag i Finland på arbetsbesök. Det var -16 grader när vi
landade men solen skiner över den vackra finska huvudstaden.
På förmiddagen besökte jag ett EU-finansierat integrationsprojekt,
Monika, som vänder sig till invandrarkvinnor och hjälper dem i
integrationsprocessens alla faser. Särskilt hjälper man kvinnor som
varit utsatta för misshandel, hedersrelaterat våld eller trafficking.

Jag har också ätit lunch med EU- och migrationsminister Astrid Thors
samt justitieminister Tuja Brax. Vi talade naturligtvis om situationen
i Nordafrika, men också om asylpaketet, Schengen, kommissionens
kommande meddelande om korruption, cybercrime och kampen mot
barnpornografibrott. Finland blockerar barnporrsiter precis som
Sverige och var oroliga för att Europaparlamentet nu vrider
utvecklingen bakåt.

Ett möte med statssekreteraren på inrikesministeriet hann jag också
med innan det var dags för ett offentligt möte ordnat av
EU-representationen och Finlands utrikespolitiska institut. Astrid
Thors och jag talade om europeisk migrationspolitik och svarade på
frågor. Det kom cirka 70 personer.

Finland har precis inlett sin valrörelse, det är riksdagsval i mitten
av april. Migrationsfrågor spelar en allt större roll i debatten,
trots att Finland egentligen inte är något stort invandrarland

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: