You are currently browsing the tag archive for the ‘cybersäkerhet’ tag.

Igår var det  semikolonets dag, vilket jag förmodar uppmärksammades med behärskat firande bland grammatikälskare och andra. En desto viktigare temadag infaller idag, nämligen Safer Internet Day – en möjlighet att uppmärksamma vårt öppna internet med alla dess möjligheter, och diskutera hur t ex barn ska kunna använda nätet på ett så säkert sätt som möjligt. Du kan själv delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #SID2012.

Inom mitt ansvarsområde händer det en hel del när det gäller internetsäkerhet. Just nu är jag och mina medarbetare i sluttampen av vårt arbete för att inrätta ett europeiskt center mot cyberbrottslighet. Tanken är att se till att Europa kan samarbeta bättre för att stävja exempelvis identitetsstöld och bedrägerier på nätet. I år ska jag också, tillsammans med mina kommissionskollegor Neelie Kroes och Catherine Ashton, presentera en EU-strategi för cybersäkerhet.

Tidigare under min mandatperiod har jag föreslagit och drivit igenom europeisk lagstiftning om att skärpa straffen för personer som förgriper sig på barn. Där ingår att göra det olagligt över hela EU att locka till sig barn via t ex chattprogram för att begå övergrepp – så kallad grooming.

Säkerheten på nätet är enormt viktig och samtidigt måste vi  se till  att bevara ett öppet och fritt internet; reglering får aldrig gå för långt. Just den avvägningen är ständigt aktuell, till exempel när EU:s medlemsländer nu ska diskutera ny lagstiftning om skydd av personuppgifter på nätet. Och se där, så fick vi med det lilla semikolonet också.

Annonser

Är i Sälen på Folk och Försvar och det är som vanligt fullt med folk och spännande diskussioner. Det är skönt att det finns ett forum att ganska förutsättningslöst diskutera säkerhetspolitik med så många kunniga och engagerade experter från hela Sverige.

Temat under söndagen var cybersäkerhet och cyberbrott. Det fanns en stor enighet om att Sverige är ett högdatoriserat samhälle och därmed mycket sårbart och att vi inte är tillräckligt förberedda för att skydda oss mot diverse it-angrepp.

Jag talade om behovet av europeiskt och internationellt samarbete och vad vi gör på EU-nivå. I det direktiv jag presenterade i våras föreslår vi kriminalisering av botnets, hårdare straff för datorintrång och cyberattacker, samt att vi ska bli bättre på att samarbeta. Varje land måste bygga upp nationella center som kan ge medborgarna råd och hjälp. Vi måste samarbeta bättre med företagen och vi behöver bättre statistik. I den inre säkerhetsstrategi som jag lade fram strax före jul föreslås cybercrime som ett prioriterat område för samarbete. Den senaste tiden har vi också initierat samarbetsgrupper om cyberbrott och säkerhet med såväl USA som Nato. Du kan läsa mitt tal här. Här hittar du även min artikel i söndagens DN som handlar om just vikten av samarbete för att förebygga cyberbrott.

Det är intensiva dagar i ett kallt och julpyntat Washington. Jag har haft en massa möten med olika think tanks och myndigheter. Talat migration, cyberbrott och kampen mot terrorismen. Counter-terrorism är en hel industri här i USA med tiotusentals, kanske hundratusentals, anställda i en oändlig mängd myndigheter.

Jag talade även om transatlantiskt säkerhetssamarbete på John Hopkins University, ett evenemang ordnat av tankesmedjan Transatlantic Studies. Det blev en intressant diskussion. Du kan läsa mitt tal här.

Vi har också tagit de första stegen i förhandlingarna om ett nytt PNR-avtal (Passenger Name Records, flygpassagerardata) mellan USA och EU. Ett sådant finns ju sedan 2007 men nu ska det omförhandlas. Jag fick mandat att göra det av ministerrådet i torsdags och det handlar om förtydliganden rörande metoder för överföring, definition av terrorism och allvarlig brottslighet, lagringstider och dataskydd. Vi hade ett första möte med Jane Lute som är biträdande inrikesminister och som jag lärt känna som en klok och konstruktiv person. Vi gjorde en första inventering av våra respektive prioriteringar och beslöt att inleda de mer tekniska förhandlingarna i januari. Se vårt gemensamma pressmeddelande här.

Strax börjar det mer formella mötet med justitieminister Eric Holder och inrikesminister Janet Napolitano från amerikansk sida, mig och Viviane Reding från EU-kommissionen samt de belgiska och ungerska justitie- och inrikesministrarna (de förra som nuvarande ordförandeland i EU, de senare som observatörer inför sitt kommande ordförandeskap i vår). Det blir en del diskussion om flygfraktssäkerhet, terrorhot och en längre debatt om dataskydd inför ett övergripande avtal som vi ska förhandla fram med USA. Det sista ansvarar Viviane Reding för.

Dessutom ska vi tala om cybersäkerhet och besluta om en arbetsgrupp som bildas idag. Vi kommer också att på min önskan tala om websidor med barnpornografiskt innehåll. Amerikanerna har nu lovat att intensifiera sitt arbete på hemmaplan och samarbeta med oss för att identifiera och ta bort dessa.

Om en liten stund bär det iväg till flygplatsen för att åka till Washington. Nån julshopping hinns nog tyvärr inte med, men många intressanta möten ska jag klara av. På torsdag har vi det formella ministermötet då vi ska diskutera bl.a dataskydd, terrorismbekämpning, cybercrime, migration och PNR (Passenger Name Records, flygpassagerardata). Dessutom ska jag bl.a tala om europeisk och transatlantisk säkerhet på John Hopkins University, det ska bli spännnade. En del bilatera möten med personer som sysslar med cybersäkerhet och framför allt en lång frukostdiskussion med Migration Policy Institute ser jag särskilt fram emot.

Genom Lissabonfördraget får ju de nationella parlamentet större inflytande; inte minst på mina områden. Det är en reform som jag välkomnar. Igår var jag med om något intressant. Jag var kallad för att ”give evidence” till det brittiska House of Lords. Överhuset har ett mycket ambitiöst EU-utskott som var på besök i Bryssel för att samtala med och fråga ut ett antal personer. För min del handlade det om en dryg timmes ”förhör” om den interna säkerhetsstrategin som kommissionen antog för ett par veckor sedan. Ledamöterna var otroligt pålästa. Det hela var ganska svettigt, de ställde många svåra frågor om kompetens, risk för överlappning, ansvarsnivåer och på sakinnehållet förstås. Det hela ska bli en rappport i början på våren. En mycket intressant övning. Jag önskar att alla nationella parlament var lika intresserade.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
Annonser
%d bloggare gillar detta: