You are currently browsing the tag archive for the ‘Dublin’ tag.

Cecilia Malmströms besök av flyktingläger i Tunisien mars 2011

I flyktingläger i Tunisien. Foto: European Commission

Att få igenom en gemensam europeisk flyktinglagstiftning är för mig ett av de viktigaste målen, om inte till och med det enskilt viktigaste, för mig som kommissionär. Medlemsländerna har talat om detta i många år och skillnaden i hur människor på flykt tas emot inom EU är oacceptabelt stor. Ett fåtal länder tar idag ett stort ansvar medan andra borde kunna göra mer. Det europeiska samarbetet grundar sig på värderingar om mänsklig värdighet, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta är alla överens om men det får inte stanna vid tomma ord i ett fördrag. Mitt EU är villigt att hjälpa människor som behöver skydd och vi ska göra det under värdiga förhållanden. Därför måste medlemsstater, dess regeringar och ledande politiker ta ansvar. Fler kan göra mer.

Idag var det dags för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) att rösta om två nyckelelement i arbetet mot den gemensamma flyktingpolitiken, nämligen en reviderad Dublinförordning samt mottagandevillkoren för flyktingar. Äntligen! De är två viktiga ingredienser, där hela asylsystemet är slutprodukten.

Standarden för hur skyddsbehövande tas emot varierar kraftigt mellan EU-länder idag. Det finns länder som sköter sina åtaganden. Det finns länder där mottagningen behöver förbättras. Men det finns också där flyktingmottagningen står långt ifrån EU:s värderingar – och där vi ser ett ovärdigt bemötande av människor i behov av skydd. Därför är gemensamma regler och standarder för mottagandevillkor så enormt viktigt. Det ska inte spela någon roll vilket land man flyr till, en asylsökande ska veta att hans eller hennes ansökan behandlas korrekt och rättssäkert överallt. Om alla medlemsländer har en fungerande mottagning kan vi också hjälpa fler personer som behöver asyl. I och med dagens beslut kommer nivåerna på skydd och mottagning att öka väsentligt och reglerna blir klarare.

Förhandlingarna om de två direktiven har varit oerhört tuffa mellan och inom rådet och parlamentet sedan kommissionen lade sina förslag. Vi har naturligtvis varit med i förhandlingarna hela tiden och försökt hitta öppningar och kompromisser. Den ekonomiska krisen och stämningarna i Europa har inte direkt underlättat förhandlingarna. De ansvariga i parlamentet för asylpaketet har blivit viktiga partners för oss i kommissionen och rapportörerna för dagens direktiv, Cecilia Wikström och Antonio Masip Hidalgo har gjort ett jätteviktigt arbete med att få parlamentet ombord. Förhoppningsvis bekräftar nu också rådet överenskommelsen genom beslut i oktober.

Konkret innebär bland annat ett förbättrat skydd för asylsökare, t.ex. rätt till information, personlig intervju och särskilda garantier för minderåriga, en tidig varning- och förberedelsemekanism för att hjälpa medlemsstater dit många söker sig samtidigt, och större juridisk klarhet om Dublin-processen mellan medlemsstater. Dessutom finns regler för förvar av flyktingar under vänteperioden, förbättrat skydd till särskilt utsatta personer, som t.ex. ensamkommande flyktingbarn och miniminivåer för stöd till asylsökande.

Ett långt rådsmöte är just avslutat. Tyvärr lyckades inte det polska ordförandeskapet att skapa enighet om när och hur Rumänien och Bulgarien ska gå med i Schengen. Två medlemsstater, Finland och Nederländerna var emot och eftersom beslutet kräver enhällighet kunde ingen överenskommelse göras. Det är tråkigt. Vi hade också en lång debatt om mina förslag för att stärka Schengen. Inför mötet har det varit ganska hätska uttalanden i media av vissa medlemsländer men debatten var faktiskt ganska konstruktiv. Alla medlemsländer stödjer inte allt i mina förslag, medan andra är beredda att acceptera allt rätt av. Vissa missförstånd kunde klaras ut och alla är överens om att stärka utvärderingen av Schengen och att beslut om gränskontroll av mer långsiktig art måste fattas gemensamt. Det är oerhört viktigt att inte ett medlemsland av inrikespolitiska skäl lättvändigt kan införa gränskontroller utan att övriga EU kan vara delaktig i ett sådant beslut. Jag tror nog att vi ska hitta en bra lösning i de kommande förhandlingarna.

Tyvärr var andan inte lika konstruktiv när vi diskuterade asylpaketet. Tillsammans med det polska ordförandeskapet har jag försökt hitta en väg framåt för att bryta dödläget om Dublinförordningen. Den är central i hela asylpaketet. Om vi ska nå målet att besluta om ett gemensamt asylsystem nästa år så måste alla kompromissa. Tyvärr grävde många medlemsländer ner sig ännu djupare i sina skyttegravar och verkar inte vilja nå resultat. Det är beklagligt men naturligtvis ger jag inte upp. På lunchen hade vi bjudit in den norske justitieministern Knut Storberget för att tala om det fasansfulla dådet i Oslo 22 juli och om arbetet för att bekämpa våldsam extremism.
Jag presenterade det nätverk mot radikalisering som vi invigde för två veckor sedan och vi hade en mycket bra diskussion kring dessa frågor. Mer information finns på min hemsida

Med Beatrice Ask oc Knut Storberget från Norge.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: