You are currently browsing the tag archive for the ‘ekonomisk samordning’ tag.

Foto: Allan Seppa

Under diskussionen på SNS konferens. Foto: Allan Seppa

Semestern avbröts igår för konfererande i Tylösand där SNS höll sin årliga konferens. Ämnet ”the future of Europe” diskuterades av Europaexperter, politiska bedömare, politiker och företagsledare med utgångspunkt i Eurokrisen. Många gavs chansen att ge sin syn på vart Europa är på väg och vad den ekonomiska krisen innebär, bland annat professor Barry Eichengreen, professor Suzanne Berger och Jörgen Holmquist (tidigare generaldirektör på EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden). Även Sveriges utrikesminister Carl Bildt och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson medverkade.

Tillsammans med Bo Rothstein från Göteborgs universitet diskuterade jag ämnet ”quality of government”. Min syn är att den nuvarande ekonomiska krisen är den svåraste EU har upplevt, men att många viktiga beslut redan har fattats för att stärka ekonomin och samarbetet. Krisen ställer krav på oss politiker, och vi ser återigen ett exempel på att kriser leder till fördjupning av vårt europeiska samarbete.

Mer behövs. Vi talar om en bankunion, skatteunion och en politisk union. Begreppen behöver definieras och fyllas med innehåll. Reformer är nödvändiga, men av erfarenhet vet vi att förändringar i fördrag tar tid. Med Lissabon-fördraget i färskt minne är aptiten på omfattande politiska reformer liten.

Jag poängterade att fördjupning inte står i motsatsförhållande till fortsatt EU-utvidgning. Utvidgningen har varit bra för både gamla och nya medlemsstater, ekonomiskt och politiskt, även om det finns problem och utmaningar. Länderna på Balkan är på tur och dialogen med Turkiet är fortfarande viktig. I detta sammanhang vill jag också lyfta fram att vi behöver kontrollmekanismer och möjlighet att ställa krav på medlemsstater även efter inträdet, inte bara i medlemsskapsförhandlingarna. Här behöver vi bli modigare när det gäller att kritisera varandra inom EU när vi ser att det går åt fel håll. De europeiska värdena får inte offras i arbetet med att komma ur krisen.

Idag hade vi – som vanligt – en lång diskussion på kommissionssammanträdet om åtgärder för att hantera den ekonomiska krisen. Olli Rehn presenterade ett paket för stärkt ekonomisk samordning som vi ska lägga fram för medlemsländerna. Det handlar om hur vi kan stärka stabilitetspakten, införa bättre översyn och förhandskontroll över varje lands konvergensprogram, och en mer permanent krishanteringsmekansim. Den ekonomiska krisen har visat att det inte bara är viktigt att vi har regler för hur våra ekonomier ska fungera, utan framför allt att regelverket, den så kallade stabilitetspakten, följs. Rehns förslag handlar mycket om hur kontrollen av regelverket kan skärpas, hur vi kan förebygga kriserna och möjligheten att införa ekonomiska sanktioner mot de länder som bryter mot reglerna.

Du kan läsa förslagen här och se Olli Rehn presskonferens.

Det har i svensk press varit en del debatt i dagarna om det s.k datalagringsdirektivet. Det infördes 2006 efter ett förslag av den dåvarande brittiske inrikesministern och Thomas Bodström. Jag var skeptisk till det då och tycker fortfarande att direktivet har brister. Jag gör just nu en översyn av direktivet som kommer till hösten.

I dagarna fick jag ett brev av ett stort antal europeiska organisationer som kräver att jag river upp direktivet. Man ska dock vara medveten om att direktivet redan är i full kraft i de flesta av EU:s länder och att våra efterforskningar tyder på att de allra flesta medlemsländerna vill ha detta direktiv. De eventuella ändringsförslag jag lägger fram måste godkännas av EU:s 27 medlemsländer (liksom Europaparlamentet). Det jag kan göra att att föreslå ändringar i samband med den översyn av lagen som skall ske i höst. Då kan man titta på lagringstider, syfte, omfattning mm men man måste som sagt vara medveten om att detta direktiv är något medlemsländerna vill ha och att de måste godkänna de ändringsförslag som jag lägger fram.

I övrigt vill jag inte föregå den översyn som pågår och tycker det är viktigt att frågan genomlyses noga innan vi tar ställning till olika förslag.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: