You are currently browsing the tag archive for the ‘ekonomiska migranter’ tag.

Photo: Chucknado Creative Commons

Photo: Chucknado Creative Commons

Arbetsgivare i EU blir allt mer beroende av att arbetskraft från länder utanför EU anställs t.ex. inom jordbruks-, trädgårds- och turismsektorn, eftersom allt färre människor i EU står till förfogande för den typen av säsongsarbete. Samtidigt måste säsongsarbetarna, som ofta är sårbara och utsatta, få bättre villkor och en trygg rättslig ställning för att de inte ska bli utnyttjade. Efter förhandlingar i tre år är EU-parlamentet och medlemsstaterna på väg att enas om nya gemensamma regler för säsongsarbetare. I tisdags kom man överens på tjänstemannanivå och kompromissen går vidare för beslut på politisk nivå.

En bra lösning har hittats i diskussionen om inrese- och uppehållsvillkoren och migranternas rättigheter. Säsongsarbetare från länder utanför EU ger ett viktigt bidrag till den europeiska ekonomin och i och med det nya direktivet kommer de att få en säker legal status under hela sin vistelse. Reglerna ska underlätta visumproceduren för dem som redan haft ett liknande säsongsarbete i EU under de senaste fem åren. Säsongsarbetarna ska dessutom omfattas av samma arbetsmarknadsregler som EU-medborgare vad gäller exempelvis arbetstider, minimilöner, ledighet och säkerhet. Det finns också krav på att säsongsarbetarnas boende uppfyller en viss standard och att eventuell hyra inte är överdriven eller dras automatiskt från deras lön.

Det blir en viktig del av vår migrationspolitik och öppnar för en säker väg att ta sig till EU och tjäna ihop pengar under några månader, istället för att människor riskerar liv och hälsa på att ta sig över gränsen och hamnar sårbara i utsatta situationer och utnyttjas som svart arbetskraft.

Det har varit skönt med några dagars påsklovsledighet. Jag har njutit av våren i Göteborg, umgåtts med vänner, sjösatt båten och glatts åt Gais fotbollsframgångar. Naturligtvis har jag också följt utvecklingen i Medelhavet och Mellanöstern och noterat att det har varit möte mellan Frankrikes Sarkozy och Italiens Berlusconi där Schengensamarbetet och migrationen från Nordafrika diskuterades. De båda regeringscheferna anser att det krävs särskilda åtgärder för att hantera de 25 000 migranterna som kommit de senaste månaderna till främst Italien, vilket de även har utryckt i ett brev till kommissionen.

Det är viktigt att ha en beredskap för vad som händer i Nordafrika och en långsiktig strategi för samarbetet med våra grannländer men samtidigt finns det en tragisk tendens i medlemsländerna att vara så oerhört händelsestyrda. Det är nämligen mycket viktigt att komma ihåg att av de ca 25 000 människor som har sökt sig till EU de senaste fyra månaderna är det endast några tusen som är asylsökande flyktingar och söker en fristad i EU. De övriga är tunisier som har kommit till Europa för att söka arbete och ett bättre liv. Dessa människor kommer med största sannolikhet att skickas tillbaka till Tunisien. Det handlar alltså om några tusen flyktingar som har kommit hit de senaste månaderna och detta bör även sättas i sitt sammanhang. Förra året tog exempelvis enbart Frankrike emot 48 000 asylsökande och Sverige 32 000 asylsökande. Tittar man på det totala antalet asylsökande som kom till EU förra året är det 236 000.

Som jag skrev i mitt senaste inlägg så kräver migrationpolitiken långsiktiga genomtänkta åtgärder och får aldrig låta sig styras av populistiska röster. Den 4 maj lägger jag fram ett strategipapper för kollegorna i kommissionen med syfte att ta ett helhetsgrepp på allt som rör gränser och migration. Det handlar om behovet av en gemensam asylpolitik och behovet att kortsiktigt visa solidaritet med å ena sidan de europeiska länder som är de som först tar emot flyktingar (just nu Italien och Malta), men också med Tunisien och Egypten dit flyktingarna från Libyen i första hand beger sig.

Men vi måste också skapa bättre möjligheter för legal migration samtidigt som vi bekämpar de nätverk som smugglar människor. Gränskontroll och visum är andra frågor som finns med i pappret och där finns också förslag på hur vi skall ha bättre kontroll över att Schengensystemet fungerar tillfredställande. Allt detta skall diskuteras på det extrainsatta inrikesministermötet den 12 maj och sedan blir det toppmöte på midsommarhelgen med tema just migration.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: