You are currently browsing the tag archive for the ‘EMU’ tag.

Det har varit en dramatisk sommar. De besinningslösa dåden i Norge, börsoron, turbulensen kring USA:s lånetak och eurokrisen, våldet mot civila i Syrien, upploppen i London och andra brittiska städer samt förstås den fasansfulla svältkatastrofen på Afrikas Horn. Kommissionen jobbar nära FN och flera frivilligorganisationer för att mildra konsekvenserna av lidandet. Kommissionen har bidragit med 158 miljoner euro till området och totalt har EU:s medlemsländer lämnat 425 miljoner euro i bistånd. En av de viktigaste åtgärderna, förutom att snabbt få fram förnödenheter till alla dessa miljoner människor, är att få en reell fredsprocess i Somalia och förbättra säkerhetsläget.

Igår möttes Angela Merkel och Nicolas Sarkozy i Paris. De uttalade sitt starka stöd till euron och föreslog också en starkare politisk styrning av eurozonen, en slags ekonomisk regering med regelbundna möten ledda av en vald ordförande, inledningsvis Herman van Rompuy. Bättre ordning och reda, bindande krav på övre skuldgräns och en harmonisering EMU-ländernas bolagsskatter samt skatt på finansiella transaktioner. Jag är tveksam till en skatt på finansiella transaktioner, den fungerar inte om den inte antas på en global nivå. Men att eurozonen behöver en bättre politisk styrning är dock uppenbart och om de övriga medlemsländerna går på den fransk-tyska linjen så kommer samarbetet inom eurozonen ytterligare fördjupas. Det är bra och på sikt kommer det naturligtvis leda till att länder som står utanför, t.ex. Sverige har ännu mindre att säga till om. Det är ingen bra utveckling.

Kommissionen har sommarstängt under augusti men naturligtvis är det alltid någon på plats i Berlaymont och de flesta av oss är nästan ständigt uppkopplade. Denna vecka har jag jour och är därför på plats i Bryssel. Det är papper som skall skrivas på, briefings och lite interna möten men det ger också en chans att beta sig igenom alla de där bra-att-läsa högarna som blivit allt större under våren. Samtidigt kommer hösten vara så otroligt späckad för min del så det är bra att hinna förbereda en del frågor under lite mer lugna former.

I belgisk politik inget nytt. Samtal mellan partiledarna har återupptagits igen denna vecka.

Jag läste just EMU-utredaren Lars Calmfors artikel om varför Sverige ska gå med i EMU. Det är glädjande att han nu landat i att det är dags för Sverige att gå över till euron.

Han konstaterar att det funnits en felaktig uppfattning om att hans utredning från 1996 inte förespråkade ett svenskt EMU-medlemskap. Utredningen argumenterade emellertid för att Sverige ska gå med på några års sikt. Nu har det gått några år och Calmfors argumenterar nu för ett medlemskap. Han menar att de ”samhällsekonomiska effektivitetsskälen”, exempelvis bättre priskonkurrens och förenklad handel alltid talat för. Ny forskning visar också att de har större betydelse än man då trodde. De ”stabiliseringspolitiska skälen” talade emellertid under nittiotalet emot ett medlemskap. Då hade Sverige så stor statsskuld att regeringen inte kunde stimulera ekonomin vid en kris. Med förbättrade statsfinanser har regeringen återfått denna handlingsfrihet.

Han tonar ner ”inflytande argumentet”. Jag kan förstå att en professor i nationalekonomi inte kan sätta så många euro och cent på det argumentet. Som europapolitiker tycker jag emellertid att den gemensamma valutan är en mycket viktig symbolfråga för europeisk sammanhållning.

42,1 procent för och 42,9 emot att införa euron i Sverige. Det visar SCB:s senaste mätning av eurosympatierna, som presenterades idag. Så liten har skillnaden inte varit sedan folkomröstningen för sex år sedan.

Stödet för euron har ökat kraftigt det senaste året, och jag är inte förvånad. I höstas drabbades världen av en finanskris som nu utvecklats till den värsta ekonomiska krisen på mycket länge. Samtidigt har den svenska kronan fallit med nästan 20 procent mot euron jämfört med samma tid förra året. I ett sådant läge är det helt naturligt att människor känner att det är mycket säkrare att vara en del av en större, stabil gemenskap.

Idag avstår Sverige inflytande över vår egen ekonomiska utveckling. Svenska företag missgynnas när det inte kan konkurrera på samma villkor som företag i övriga EU. Och dessutom har vi valt att stanna utanför den del av Europasamarbetet som är allra tydligast för medborgarna.

Det är min fasta övertygelse att Sverige behöver euron – så snart som möjligt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: