You are currently browsing the tag archive for the ‘Estland’ tag.

2010 har varit ett tufft år för euron. Varken den ekonomiska krisen eller de skuldproblem ett antal länder handskas med är egentligen eurons fel, men det ekonomiska läget har varit skakigt och året har präglats av intensiva diskussioner om räddningsinsatser, ekonomisk samordning och hur regelverk och mekanismer ska se ut för att vi sak undvika framtida kriser. Detta har naturligtvis även slagit mot euron och frågan har sjunkit långt ner på dagordningen i Sverige.

På andra sidan Östersjön gör man en annan bedömning. Vid årskiftet gick Estland över till euron och ytterligare länder står på kö de kommande åren. Estland är en liten öppen ekonomi och intimt beroende av omvärlden. Nyckeln till framgång är samarbete med grannländerna i Europa.

Esterna är tydliga med att de vill vara med i EU-samarbetet fullt ut. De vill tillhöra EU:s kärna och sitta vid bordet när viktiga beslut om den ekonomiska politiken fattas. Deras inträde är en stark signal om att de tror på euron – väl medvetna om att alternativet är ett mer nationalistiskt och protektionistiskt Europa.

Vid årskiftet tog också Ungern över ordförandeklubban i EU. Belgien har efter förutsättningarna gjort ett mycket bra jobb under hösten – de har ju ännu inte lyckats formera en ny regering efter parlamentsvalet i juni. Ungern har genast hamnat i skottgluggen med den medialag som infördes för några dagar sedan. Jag är mycket bekymrad över de signaler som kommer om att detta är en inskränkning i mediafriheten. Den typen av lagar ska vi inte ha i EU. Inom EU-kommissionen följer vi frågan noga. Min kollega Neelie Kroes skrev innan jul ett brev till ungerska regeringen där hon uttryckte vår oro och uppmanade Ungern att skicka lagen i sin helhet till EU-kommissionen. I vårt uppdrag ligger att säkerställa att europeisk lag följs.

I Grekland har Christos Papoutsis, minister för medborgarskydd, uttryckt att han vill bygga ett stängsel vid gränsen mot Turkiet. Som jag tidigare skrivit om kommer många migranter i dagsläget till Grekland och både gränskontroll och asylmottagande har i princip kollapsat. EU-kommissionen för en intensiv dialog med Grekland och vi har erbjudit både ekonomiskt stöd och konkret hjälp till Grekland. Grekland behöver komma igång med ett strukturerat reformarbete för att få en fungerande gränskontroll på plats och bygga upp ett anständigt asylsystem. Ett stängsel är inte lösningen till detta.

EU:s finansministrar beslutade idag att välkomna Estland in i euro-gemenskapen. Den 1 januari 2011 blir Estland euro-zonens sjuttonde medlemsland.

Det är ett mycket välkommet beslut som visar att ryktet om eurons död är betydligt överdrivet. Euron är fortfarande attraktiv.

Estlands politiker visar ledarskap i euro-frågan. Under de kommande fyra åren står även Lettland och Litauen på kö, liksom Polen och kanske Island. Sverige riskerar att bli alltmer ensamma om att framhärda i utanförskap.

Det är dags att euron förs upp på dagordningen även i Sverige.

Kommissionen har idag föreslagit att Estland ska få delta fullt ut i det gemensamma valutasamarbetet och införa euron från 1 januari 2011. Detta är mycket glädjande!

Estland har genom hårt arbete gjort stora framsteg. Det handlar om ett öppet land med en sund ekonomi som visat att man tror på euro-samarbetet. Detta i en tid då den ekonomiska krisen har satt den gemensamma valutan under prövning.

Jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att krisen inte är eurons fel. Istället ser vi hur krisen svetsat samman euro-länderna och hur euron fortsätter att vara attraktiv.

När allt fler länder ansluter sig kommer det svenska utanförskapet att bli än mer kännbart. Jag är därför övertygad om att Sverige bör ansluta sig fullt ut till samarbetet.

Den som vill läsa hela rapporten, som min kollega Olli Rehn presenterade idag, hittar den här

jag hörde att Mona Sahlin numera är emot ett svenskt euromedlemskap. Ja, att argumentera för att Sverige borde vara med i eurogemenskapen är väl inte det enklaste just nu. Jag kan mycket väl förstå folks oro. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det som händer i Grekland inte är eurons fel. Problemet är att Grekland under lång tid systematiskt misskött sin ekonomi, inte gjort de reformer som skulle varit nödvändiga, struntat i eurons regelverk och därtill fifflat med statistiken och skickat in felaktig information till Bryssel.

Jag tror att det kommer att visa sig att den rådande krisen för euroländerna ännu närmare varandra, som kriser ofta gör. Då kommer ett svenskt utanförskap bli än mer påtagligt. Därför är jag fortfarande övertygad om att det vore klokt av Sverige att gå med fullt ut i eurosamarbetet. Den slutsatsen har också Estland dragit och hela landet intensifierar nu sina förberedelser för att kunna gå över till euron så snart som möjligt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: