You are currently browsing the tag archive for the ‘EU-kommissionen’ tag.

Från och med denna vecka kommer min korrespondens att finnas tillgänglig och sökbar på internet i ett öppet register. Tanken är att medborgare såväl som journalister ska kunna se vem som skrivit till mig och vad jag svarat.

I Sverige är vi vana vid att offentlighetsprincipen gäller. Detta är inte alltid ryggmärgsreflexen inom EU, även om öppenheten blir betydligt bättre med Lissabonfördraget. För mig är det därför viktigt att föregå med gott exempel och visa att öppenhet inte är farligt utan att det tvärtom fungerar och är effektivt.

Idén att göra min korrespondens tillgänglig på nätet är därför en del i att jag vill att mitt arbete ska vara så öppet och tillgängligt för medborgarna som möjligt. Margot Wallström hade under sin tid som kommissionär samma öppna register för brev, och jag för gärna denna tradition vidare.

Till stor del går detta register faktiskt längre än vad svenska myndigheter vanligtvis tillämpar. Brev jag får från officiella personer kommer jag att göra tillgängliga i sin helhet, och det går att läsa dem direkt på nätet, tillsammans med mitt eventuella svar. Min korrespondens med privatpersoner kommer också att finnas med i registret, men inte med namn eller andra personliga uppgifter. Kommissionens regelverk säger att vi måste ha privatpersoners medgivande för att ge ut deras brev, varför endast brevets ärende kommer att gå att utläsa.

Registret hittar du här.

Det börjar närma sig slutet på det svenska ordförandeskapet, alla informella ministermöten i Sverige är avklarade, alla toppmöten över och vi har rott i hamn många frågor. Men än är det för tidigt att utvärdera, summera och koppla av. En session i Europaparlamentet återstår t.ex och jag beger mig till Strasbourg på tisdag. Under två dagar representerar jag ordförandeskapet i debatter om öppenhet, Mellanöstern, Georgien, Afghanistan, Vitryssland mm. Det blir oerhört många timmar i talarstolen och det känns ganska skönt att det är sista gången. Dessutom deltar jag i ett gemensamt möte mellan representanter från kommissionen, Europaparlamentet och ordförandeskapet om öppenhetsfrågor. På onsdag kommer statsministern till Europaparlamentet och summerar de sex månader som gått.

Samtidigt som vi har nedräkning ägnar jag all ledig tid åt att förbereda mig för utfrågningen i Europaparlamentet i början på januari nästa år. Det är oerhört mycket nytt att sätta sig in i och så mycket julledighet lär det inte bli….

Lärarsatsning okt -09Har idag talat om ordförandeskapet och EU:s utmaningar inför ett 70-tal gymnasielärare på Oscarsteatern här i Stockholm. Idag hölls nämligen en av 18 utbildningsdagar över hela landet på temat ”Lär mer om EU”, där lärare i samhällskunskap får en duvning i EU-kunskap och dessutom tips och idéer kring EU kan tas in i klassrummet och undervisningen göras mer intressant.

Seminarieserien, som organiseras av Internationella Programkontoret, är resultatet av ett nytt slags samarbete kring kommunikation om EU som Regeringskansliet på mitt initiativ ingått med EU-kommissionen och där även Europaparlamentet ingår. Insatserna finansieras helt av EU-kommissionen.

Det här är en viktig satsning, som kommer att fortsätta i flera år framöver. En undersökning som Skolverket gjorde 2007 visar nämligen att EU behandlas styvmoderligt i undervisningen på gymnasiet. I läroböckerna beskrivs EU ofta som en internationell organisation bland andra, och sällan kopplas EU-undervisningen till konkreta sakfrågor. Nästan hälften av eleverna ansåg sig ha dåliga kunskaper om EU när de lämnade gymnasieskolan.

Det är ett oroande resultat. Att förstå hur EU-samarbetet påverkar politiken här hemma bör förstås vara lika centralt som att förstå hur riksdag, regering och kommunfullmäktige fungerar. EU är ju sedan länge en integrerad del av den svenska demokratin.

Lärarna har förstås en nyckelroll i att stärka EU-undervisningen i skolan, och så många som tre av fyra lärare ansåg i Skolverkets undersökning att de behövde ytterligare kompetensutveckling i EU-frågor. Jag hoppas därför att den här satsningen kan bidra till att ge EU-kunskaperna den plats de förtjänar i skolarbetet. Jag har medverkat vid några av dessa seminarier och vid varje gång har det blivit mycket intressanta diskussioner så att intresset finns är helt uppenbart.

Idag samlas Europaparlamentet till minisession i Bryssel. Den stora frågan på dagordningen är en debatt kring den irländska folkomröstningen och de nästa stegen för att Lissabonfördraget ska kunna träda ikraft.

Statsminister Fredrik Reinfeldt representerar rådet i debatten, vilket förstås gör att debatten får extra stor uppmärksamhet. Säkerligen kan vi vänta oss en hel del frågor kring hur den nya kommissionen ska tillsättas – ska det ske enligt Nicefördragets regler, eller ska vi tillsätta en ”Lissabonkommission”, där varje medlemsland fortfarande har varsin kommissionär? Fortfarande är det för tidigt att ge några besked om det. Först måste vi få tydliga besked från Tjeckien om hur tidtabellen ser ut för den pågående domstolsprocessen och ratifikationen. Ikväll reser jag vidare till Prag för att träffa den tjeckiske premiärministern Fischer, det tjeckiska parlamentets talman och representanter för partierna. Min förhoppning är förstås att komma tillbaka med en tydligare bild av läget.

Omfattande skogsbränder rasar sedan några dagar i Grekland. Tusentals människor har blivit hemlösa i takt med att bränderna kommit allt närmare Aten. Grekland fhar ått assistans av flygplan från Frankrike, Italien och Cypern i kampen mot bränderna.

Även om varje land själv har ett huvudansvar för att hantera kriser är det avgörande att EU-länderna hjälper varandra när naturkatastrofer eller andra allvarliga händelser inträffar. Att skydda medborgarna genom att förebygga kriser och samordning i krislägen är, och bör vara, en av EU:s viktigaste uppgifter.

Om Unionen ska bli en krishanterare att räkna med så behöver systemet dock göras effektivare och mer förutsägbart.

Möjligheten att dela lägesbilder, en förstärkning av kommissionens katastrofcentrum, närmare konsulärt samarbete och bättre samordning mellan kommissionen och medlemsländerna är några saker vi behöver titta närmare på. Lissabonfördragets solidaritetsklausul, som slår fast att medlemsländerna är skyldiga att hjälpa varandra vid kriser, kommer att vara en väsentlig hjälp i det arbetet.

Igår presenterade jag tillsammans med EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström en gemensam lärarsatsning. 2009 är något av ett europeiskt superår. Den 7:e juni går vi till val till Europaparlamentet, med 600 000 förstagångsväljare i Sverige, och i höst tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Mycket fokus kommer alltså att ligga på EU-frågorna. Därför att det viktigt att veta hur EU fungerar,

Tyvärr har det konstaterats att det står ganska dåligt till med undervisningen om EU-frågor i dagens gymnasieskolor och att kurslitteraturen ofta är inaktuell. Den som är intresserad får gärna titta närmare på till exempel denna rapport från Skolverket.

Jag är därför glad att kunna presentera denna lärarsatsning som ska stödja cirka 4000 samhällskunskapslärare runt om i landet. Satsningen är ett partnerskap mellan regeringen, EU-kommissionen och Europaparlamentet och omfattar fyra år. Regeringen har gett myndigheten Internationella programkontoret i uppdrag att genomföra kompetensutvecklingen. Det första året hålls 18 EU-seminarium runt om i landet dit lärare inbjuds. Se gärna klippet nedan från presskonferensen.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: