You are currently browsing the tag archive for the ‘EU-nämnden’ tag.

Jag är sedan ett par dagar tillbaka på kontoret och i full gång med arbetet. Idag har jag bland annat träffat riksdagens EU-nämnd, som är på besök i Bryssel för att träffa företrädare för ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen. Det var trevligt att träffa gamla och nya bekanta igen. Som EU-minister träffade jag EU-nämnden regelbundet, avrapporterade och fick mandat i de olika frågor som var uppe, men som EU-kommissionär är det också nyttigt att träffa de nationella parlamenten. Med Lissabonfördraget stärks de nationella parlamentens makt och de kan nu ge rött ljus till kommissionsförslag de tycker överträder EU:s befogenheter. Det är utmärkt att de nationella parlamenten på så sätt engagerar sig ytterligare i EU-frågor och jag försöker att träffa Europautskott eller motsvarande när jag är på besök i de olika medlemsstaterna. En del EU-utskott har också varit på besök här.

Under mötet berättade jag om vad som är på gång i kommissionen och fick frågor om den ekonomiska krisen, EU:s asylpolitik, Dublinförordningen, Bulgariens och Rumäniens Schengen-inträde, Frontex, trafficking, arbetskraftsinvandring, EU:s budget mm. EU-nämnden verkade vara på hugget, trots att många varit uppe sedan före sex i morse.

Annars har dagen ägnats en del åt interna förberedelser av viktiga frågor den kommande tiden. Vi har bland annat diskuterat de förslag jag ska lägga fram under kommande år för att stärka EU:s arbete mot korruption och för att komma åt kriminellas tillgångar. Vi har också pratat om hur vi kan föra in en global ansats i migrationspolitiken, och haft en diskussion om EU:s visumpolitik. Under det svenska ordförandeskapet hösten 2009 avskaffade EU visumtvånget mot Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro. Förra året kunde vi göra detsamma för Albanien och Bosnien-Herzegovina. Detta tillhör det jag är mest stolt över förra året: visumfrihet är en signal om att vi vill föra EU och länderna på västra Balkan närmare varandra. Att kunna resa utan visum är en stor frihet för många medborgare och visumfriheten är ett kvitto på de i många fall tuffa, men nödvändiga och viktiga reformer dessa länder har genomfört.

I slutet av januari kommer jag besöka Moldavien, som vi för en visumdialog med. Liknande dialoger pågår med länder som Ukraina och Ryssland. Turkiet, som har kandidatstatus, har vi dock ännu inga förhandlingar med, trots att det är en viktig partner för EU. Att öppna en visumdialog med Turkiet är därmed en prioriterad fråga för mig. Det finns många skäl till att öka möjligheten för turkiska medborgare, affärsmän och studenter att kunna resa till EU. Jag hoppas att vi snart kan sluta ett återvändandeavtal med Turkiet, en fråga som har förhandlats i många år och som nu närmar sig sin lösning. Dessa två frågor hör ihop – ett återvändandeavtal skulle öppna dörren för att på allvar börja en dialog om visumfrihet med Turkiet. Vägen till visumfrihet är tuff och kantad med tydliga krav och kriterier, men andra länder har lyckats och jag ser ingen anledning att inte även Turkiet skulle kunna uppnå detta. Det skulle också ge en välbehövlig knuff framåt i vårt samarbete med turkarna.

Kvällen och morgondagen fylls av möten med kommissionskollegiet. Inte minst har vi fortsatt mycket att diskutera om finansiell övervakning, en europeisk budgettermin och ekonomiska reformer.

Inledde fredagen på EU-nämnden för diskussioner inför måndagens allmännarådsmöte i Luxemburg. Det finns naturligtvis en stor frustration hos ledamöterna i nämnden över att de inte får klara och tydliga besked om vad vi förväntas komma överens om på måndag och senare på toppmötet, men frustrationen är lika stor hos mig. Vi vet inte hur långt vi kommer i finansieringsdiskussionen inför klimattoppmötet, den frågan är oerhört känslig inte minst i Polen och framstegen är ännu så länge inte så konkreta som vi skulle vilja. Likaså är det några länder, framför allt Storbritannien, som har svårigheter när det gäller besluten om finansiell övervakning och etablerandet av ett slags riskanalysråd för finansmarknaden. Slutligen har vi inte fått besked ännu från Dublin om slutformuleringen av de juridiska garantier som irländarna behöver för att kunna utlysa en ny folkomröstning. Garantierna måste vara formulerade på så sätt att de känner sig trygga men att de inte innebär några ändringar av fördraget för oss andra. Alla dessa frågor spiller över på vårt ordförandeskap så vi är förstås angelägna om att vi hinner så långt som möjligt nu.

Spännande diskussion väntas alltså på Gaerc imorgon i Luxemburg dit jag reser tidigt. Då skall jag också träffa min nya brittiska kollega Glenys Kinnock. Jag tror att hon blir den den 4:e brittiska EU-ministern sedan jag tillträdde. Glenys och jag känner varandra sedan Europaparlamentet där hon varit ledamot i många år. Hon är gift med f.d kommissionären och labourledaren Neil Kinnock. Dessutom är hon svärmor till min f.d kollega och vän Helle Thorning Schmidt, som just nu är partiledare för socialdemokraterna i Danmark. EU-världen är liten.

EU-nämnd på morgonen inför måndagens möte med allmänna rådet. Vi var många som gästade nämnden idag. Måndagens möte är ett så kallat super-GAERC med EU-, utrikes-, försvar- och biståndsministrar. Mina frågor kommer nog att avhandlas ganska snabbt, de verkliga förberedelserna inför junis toppmöte har ännu inte hunnit så långt. Men det blir en lång dag i Bryssel i alla fall med träff med konkurrenskommissionär Nellie Kroes, amerikanska handelskammaren, ett seminarium om krishanterinmg mm.

Vid lunch åkte jag till Göteborg för att besöka Västsvenska Handelskammaren tillsammans med Marit Paulsen, vår riksdagsledamot Cecilia Wigström samt Annika Beijbom, göteborgsk EU-kandidat. Västsverige är ju hårt drabbat av krisen, inte minst inom bilindustrin, och många underleverantörer har det mycket svårt. Men det finns också ett annat företagande, med människor som trots allt ser ganska optimistiskt på framtiden. Handelskammaren visade en undersökning om företagarnas framtidssyn och så hade vi ett samtal med tre företagare på plats som bl.a efterlyste krediter, euromedlemskap, förenklade bygglov mm. Jag känner ju till problemen, men det är alltid lärorikt att höra om den praktiska verkligheten som företagarna lever i.

Jag besökte också Handelskammaren i Skåne i måndags och där är hade vi en livlig diskussion om euron. Många företag har förlorat upp till 25% av sin vinst genom kronans fall gentemot euron. Danmarks nye statsminsiter Lars Lökke Rasmussen sade igår att han planerar en euroomröstning i Danmark under mandatperioden. Det bör snart vara dags för Sverige också..

Började dagen med frukost med Marek Mora, statssekreterare för EU-frågor i Tjeckien och en alldeles utmärkt person som vi hoppas blir kvar i den nya regeringen. Vi talade lite om resten av våren och hur vi kunde samarbeta på bästa sätt. På besök i Stockholm var även Catherine Day med medarbetare. Catherine är generalsekreterare i kommissionen, dess högsta tjänsteman och naturligtvis en nyckelperson för oss att samarbeta med. Varje ordförandeskap är beroende av kommissionen och för oss är det viktigt att deras underlag kommer i tid inför de olika möten som vi planerar i höst. Det är ju turbulent och osäkert även i kommissionen, men vad gäller Lissabonstategin, hållbarhetsstategin och Östersjöstrategin ser planerade tidtabeller ut att hålla.

På förmiddagens EU-nämnd redogjorde jag för dagordningen inför GAERC i Luxemburg på måndag. En fråga som kommer upp är förberedelserna för det möte om EU om sysselsättningen som skall hållas den 7 maj i Prag. Socialdemokraterna har tagit för vana att såväl i kammaren som vid varje möte i EU-nämnden fråga mig hur jag ska agera för att ”slå vakt om den svenska modellen med kollektivavtal i Bryssel”. Mer konkret vad de vill att vi ska göra är de inte. Det är naturligtvis ren valretorik eftersom vare sig den svenska modellen eller våra kollektivavtal är hotade. Men oppositionen försöker skapa denna hotbild för att kunna utmåla alliansregeringen som likgiltig inför arbetslösheten och svenska arbetstagares villkor. Det är förstås inte sant men det har blivit ett mantra som ideligen upprepas och säkert kommer att bli socialdemokraternas paradfråga i EP-valrörelsen. Men det är ju knappast i den slutna EU-nämnden som valet vinns, utan snarare ute på gator och torg. Sanningen är ju att den svenska modellen ofta ses som förebild i Europa.

Intensiv dag som började i EU-nämndens beredningsgrupp. Den består av en represenant från varje parti och utgör en slags mini EU-nämnd som jag träffar regelbundet för att informellt berätta om vad som är på gång inom EU och ordförandeskapet. Diskussionerna inför ministermötena och svenska positionerna förankras naturligtvis formellt i hela EU-nämnden, men det är bra att ha en grupp ledamöter att kunna bolla frågor med. Detta är en lösning som även riksdagen gillar och de som sitter i beredningsgruppen är mycket kunniga och erfarna när det gäller EU-arbetet, inte minst nämndens ordförande Anna Kinberg Batra.

Rusade sedan vidare till regeringsammanträdet där vi bl.a diskuterade gårdagens budgetdebatt. Jag tycker att Anders Borg klarade sig bra. Att Thomas Östros var missnöjd var otroligt förutsägbart men alla undrar ju hur det röd-gröna alternativet ser ut och hur det kan komma sig att oppositionen har en egen sedelpress i källaren.

Under dagen hann jag också med att träffa politikerna i SKL för att ge dem en kort bild av ordförandeskapsförberedelserna. Vi ska ju ha möten runt om i landet och det är roligt att flera kommuner pasar på att ordna egna lokala möten och arrangemang i anslutning till våra. Därmed ökar chansen att fler svenskar känner sig involverade i ordförandeskapet. Jag leder i höst en stor konferens om Lissabonstrategin, EU:s jobb och tillväxtstrategi, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Konferensen ordnas i samarbete med SKL.

Frågestund i riksdagen avslutade den formella dagen. Jag fick bland annat frågor om Stockholmsprogrammet och EU-budgeten. Stockholmsprogrammet är ett femårigt program som vi hoppas kunna anta i höst. Det handlar om polisiärt, rättsligt och migrationssamarbete.

En dag som nästan helt fokuserat på ordförandeskapet.

Idag är det fredag och jag styr åter stegen mot riksdagen – den här gången för att samråda och informera riksdagens EU-nämnd om vilka frågor som ska upp på agendan på allmänna rådet på måndag. Jag träffar EU-nämnden ungefär en gång i månaden. Idag diskuterade vi de frågor som ska upp på toppmötet den 19-20 mars – framförallt den ekonomiska krisen, klimat och energi, men också Lissabonfördraget samt förslaget till återhämtningsplan för Europa – alla viktiga och centrala frågor för Europas framtid.

När det gäller den ekonomiska krisen måste vi värna de öppna marknaderna, extern och internt inom EU. Protektionism kan aldrig vara lösningen, utan är bara en del av problemet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: