You are currently browsing the tag archive for the ‘eurojust’ tag.

Idag har jag varit i Haag hela dagen. Jag har träffat integrationsministern, invandrarministern och EU-ministern. Dessutom var jag på en slags hearing i   andra kammaren med ledamöter från asyl- och migrationsutskottet. Jag passade också på att besöka Europol och Eurojust som båda har sitt säte i Haag. 

Den politiska debatten i Nederländerna handlar väldigt mycket om asyl- och migrationsfrågor, inte minst på grund av de uppgörelser som minoritetsregeringen har gjort med PVV, Geert Wilders parti. Framför allt fick jag många frågor kring direktivet om familjeåterförening som regeringen vill riva upp på flera punkter. Enligt Stockholmsprogrammet ska kommissionen lägga fram ett diskussionspapper, en så kallad grönbok, i detta ämne. Vi förbereder nu för ett sådant papper till hösten och i det avseendet var det intressant att höra de holländska synpunkterna. 

Idag har jag och Olle Schmidt presenterat folkpartiets förslag till en vassare europeisk brottsbekämpning. Vi vill inrätta ett europeiskt FBI – en gemensam europeisk polismyndighet. Bakgrunden är att den gränsöverskridande brottsligheten blir allt allvarligare, och enda sättet att komma tillrätta med människohandel och narkotikasmuggling är genom att EU-länderna agerar tillsammans. Dessutom föreslår vi att polissamarbetet stärks i Östersjöregionen. I korthet ser vårt förslag ser ut så här:

– Europeiskt FBI. Utveckla EU:s polisbyrå Europol till en europeisk polismyndighet med operativa befogenheter, som kan ha ansvaret för brottsutredningar när flera länder är inblandade.
– Gemensam polisstyrka. Inrätta en europeisk polisstyrka som kan hjälpa till när ett medlemsland drabbas av en extrem situation, t ex en terrorattack, naturkatastrof eller stora internationella evenemang.
– EU-åklagare. Utveckla åklagarsamarbetet Eurojust till en europeisk åklagarmyndighet, som bedriver förundersökningar och beordrar spaning och tillslag i flera länder samtidigt.
– BaltiCop. Fördjupa polis- och åklagarsamarbetet mellan EU-länderna i Östersjöregionen. På så sätt kan polisen bekämpa den organiserade brottsligheten effektivare och dessutom samarbeta i gränsregioner.
– Europeiskt vittnesskyddsprogram. Hot mot vittnen blir allt vanligare.

Se inslaget i söndagens Rapport.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: