You are currently browsing the tag archive for the ‘European Integration Forum’ tag.

EU-karta för integration: http://ec.europa.eu/ewsi/en/lra.cfm

EU-karta för integration: http://ec.europa.eu/ewsi/en/lra.cfm

 

Många invandrare ställs inför stora utmaningar på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i skolor i våra medlemsstater. Delvis beror det på ren diskriminering, vilket är förbjudet enligt lag. I krisens kölvatten drabbas många med utländsk bakgrund extra hårt. Dock finns det stora skillnader mellan länderna. Vi kan också se att invandrare från samma ursprungsland och med en liknande social bakgrund lyckas olika bra i olika länder. Vissa välfärdssystemen och utbildningssystem verkar skydda invandrare bättre från fattigdom och utslagning i skolsystemet.

 

De lokala och regionala myndigheterna står i frontlinjen i integrationsprocessen. Integration sker i lokalsamhället där människor bor, och de olika förutsättningarna och hindren för integration går inte att lagstifta bort. Kommissionen har därför tagit fram en interaktiv karta som visar god praxis för lokala och regionala myndigheter, för att ytterligare stärka den lokala dimensionen i integrationspolitiken. Vi lanserade den idag vid European Integration Forum, en konferens som hålls två gånger om året och har olika teman. Vi samlar lokala aktörer som jobbar med integration runt om i EU för att diskutera och utbyta erfarenheter. I år är temat ungdomar.

 

EU har inte lagstifningskompetens på integrationsområdet (och ska inte ha det), men eftersom migration och integration hänger samman och många städer i Europa står inför samma utmaningar, finns det även en dimension av integrationspolitik på EU-nivå. EU:s integrationspolitik handlar om att integrera tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i EU och består framförallt att bistå nationella, regionala och lokala organisationer och myndigheter att dela goda exempel på lyckade integrationstrategier med varandra. EU kan spela en viktig roll i att skapa mötesplatser och möjliggöra erfarenhetsutbyte.

 

Syftet med kartan är att förbättra utbytet av god praxis på lokal och regional nivå samt att ytterligare synliggöra den lokala dimensionen i integrationspolitiken genom att visa det arbete som utförs av de lokala och regionala myndigheterna. Allt på ett användarvänligt sätt. Kartan är tillgänglig online på den europeiska webbplatsen om integration. Genom en klick på kartan hamnar på hemsidan för en myndighet som delar med sig av dess god praxis på området för integration. Kartan har tagits fram i samarbete med Regionkommittén, som identifierade några av de goda metoderna för integration. Den kommer att succesivt byggas på.

De senaste dagarna har det för mig handlat mycket om asyl och migrationsfrågor. Idag har jag deltagit på European Integration Forum, ett årligt engagemang som ordnas av kommissionen och Ekonomiska och Sociala kommittén med företrädare för det civila samhället. Syftet var att diskutera konkreta exempel på hur vi kan jobba bättre med integrationsfrågor i Europa. Talet jag höll kan läsas här.

Direkt efteråt rusade jag vidare till ett stort möte med ECRE, European Council on Refugees and Exiles. ECRE är en viktig samarbetspartner för mig, det är ett forum som samlar en mängd olika organisationer, däribland Röda Korset och UNHCR, för att diskutera och driva asylfrågor. Ett viktigt debattämne var hur vi skall kunna komma vidare i de olika lagstiftningsförslag om asyl som finns på bordet. Det handlar om EU-direktiv som reglerar bl.a. skyddsgrunder, mottagande och asylprocedurer. Vi måste utveckla gemensamma standarder i detta avseende för att tillgodose höga skyddsnivåer och ett korrekt mottagande. Om detta är alla medlemländer överens – i teorin – och Stockholmsprogrammet utfäster att EU till 2012 ska ha en europeisk gemensam asyl- och migrationspolitik.
Den ekonomiska krisen och det politiska klimatet är inte helt fördelaktigt för denna debatt om man uttrycker sig försiktigt. Frågorna är svåra och i rådet är motsättningarna så stora att inga framsteg gjorts på ett tag. Nu vill jag, tillsammans med det belgiska ordförandeskapet (som tar över 1 juli efter Spanien) och Europaparlamentet försöka bryta dödläget och komma vidare. Detta stöds förstås av ECRE. Talet jag höll vid detta möte kan läsas här.

I går träffade jag Europaparlamentets alla rapportörer till de olika förslagen i asylpaketet för att diskutera bästa taktiken för att komma framåt.

Ett av förslagen är en revidering av Dublinförordningen, av hög relevans idag när bl.a Sverige diskuterar hur minderåriga ska hanteras. I dag är reglerna sådan att en asylansökan ska prövas i det första EU-land en asylsökande kommer till. Kommissionen har föreslagit att regelverket skall ändras något så att de medlemsländer som är under mycket stort tryck – eller inte har en fungerande mottagningskapacitet som idag i några sydeuropeiska länder – tillfälligtvis skall kunna undantas från detta. Det skulle innebära atrt asylsökande inte skulle skickas tillbaka. Naturligtvis måste detta kombineras med kraftfulla ansträngningar att förbättra mottagningssystemet enligt principen att solidaritet och ansvar måste gå hand i hand. Europaparlamentet stöder detta förslag, men flera medlemsländer har svårt att acceptera förslaget och de har hittills inte kunnat enas om en position.

En del medlemsländer bryter redan idag mot dagens regelverk. Jag har flera gånger uttryckt oro över förhållandena på Malta, som jag har studerat på plats. Naturligtvis gör kommissionen vad vi kan för att trycka på för förändringar. Även i Grekland är situationen för flyktingarna erbarmelig och jag har därför beslutat att inleda domstolsförfarande mot Grekland, samtidigt som vi för samtal med Aten om hur vi kan hjälpa dem att ändra på situationen.

Redan idag finns det dock möjlighet att göra undantag från Dublinförordningen, t.ex när det handlar om barn eller mycket utsatta grupper.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: