You are currently browsing the tag archive for the ‘europol’ tag.

photo: de wajakemek | rashdanothman CC

photo: de wajakemek | rashdanothman CC

Att avskaffa de interna gränskontrollerna inom EU är en mycket bra sak för oss medborgare som nu kan röra oss fritt mellan länderna. Det har också betytt oerhört mycket för ekonomin och handeln. Men det har o0ckså gjort det nödvändigt att jobba med andra effektiva sätt mot dem vi inte vill ska korsa gränserna – brottslingarna. De senaste åren har vi utvecklat  tätare polissamarbete genom Europol, fördjupad EU-lagstiftning och mer förebyggande åtgärder. Förra året i januari invigdes en ny del av Europol – IT-brottscentret i Haag, EC3, som fokuserar på olaglig online-verksamhet som utförs av organiserade kriminella grupper, särskilt attacker mot e-banktjänster och annan internetbaserad finansiell verksamhet, sexuell exploatering av barn online och brott som påverkar de viktiga infrastrukturerna och informationssystemen i EU. IT-brottsligheten är en bransch som ökar i snabb hastighet, och EC3 är ett viktigt verktyg mot den gränsöverskridande brottsligheten. De har också varit framgångsrika under 2013 och bidragit till att sätta fast ligor som kapat bankkort och konton, och mycket framgångsrikt arresterat tusentals nätpedofiler.

En EC3-rapport från oktober om trender i spridningen av barnövergreppsmaterial gav oss en skrämmande inblick hur förövarna bär sig åt och hur de hittar nya vägar att komma undan polisen. Vår Globala allians mot nätpedofili har varit ”up and running” i ett drygt år nu. Under året har alliansen vuxit till 52 länder. I vårt globala samarbete slår vi fast att det måste finnas speciella polisenheter i alla länder som arbetar mot spridning av barnövergreppsmaterial. Det ska också bli lättare att dra igång gemensamma utredningar.

Vad gäller gränskontrollerna, så togs andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i drift under 2013, för att öka säkerheten och underlätta den fria rörligheten inom Schengenområdet.  Med SIS II kan de nationella gränskontroll-, tull- och polismyndigheterna på ett enkelt sätt utbyta information om personer som kan ha varit inblandade i allvarliga brott. I systemet finns också registreringar om försvunna personer, särskilt barn, och information om bl.a. sedlar, bilar, skåpbilar, skjutvapen och identitetshandlingar som kan vara stulna, bortförda eller anmälda försvunna.

Att säkerhetspolisen i världens länder övervakar individer i jakten på terrorister är ingen nyhet, men avslöjandena om NSA var en nedslående upptäckt och skakade relationen med USA fundamentalt. Samtidigt ledde NSA-skandalen till en viktig debatt om integritet och diskussionerna för förhoppningsvis med sig bättre och tydligare gränser för övervakning och informationsutbyte. Kampen mot terrorism och extremism är oerhört viktig, men vi får inte tumma på mänskliga fri- och rättigheter. I ljuset av Snowdens avslöjanden hoppas vi nu få på plats nya dataskyddsregler och ett övergripande dataskyddsavtal med USA. Jag följer också med stort intresse debatten i USA om NSAs befogenheter och hoppas verkligen att den ska leda till strängare kontroll och begränsningar. I Europa såg vi under 2013 skrämmande exempel på hur extrema rörelser växer sig starkare och intoleransen ökar. Inte sedan Andra världskriget har det funnits så många främlingsfientliga partier i Europas folkvalda församlingar som det finns i dag. Att förebygga och stoppa spridningen av extremism och rasism är inte bara nödvändigt, det är vår moraliska plikt. Under 2013 har RAN-nätverket fortsatt sitt arbete och deras rapport presenteras om några veckor.

Alltfler människohandelsoffer påträffas i EU, och vi har utvecklat ambitiösa strategier och åtgärder för att hjälpa offren och för att stoppa den här typen av avskyvärda brott. Därför var det en besvikelse när vi i april konstaterade att bara sex (!) medlemsstater hade implementerat direktivet om människohandel, trots att tidsfristen på två år löpt ut. En del av 2013 ägnades därför till att jaga på de återstående 22 ländernas regeringar. Nu har 20 länder komplett infört EU-lagstiftningen i sin nationella lagbok och tre länder har infört delar. Arbetet fortsätter. För att stödja alla goda krafter lanserade vi förra året också det nya ”EU Civil Society Platform against trafficking”, som för samman över hundra europeiska frivilligorganisationer från hela EU.  EU-plattformen kommer att fungera som ett forum för frivilligorganisationer på europeisk, nationell och lokal nivå. Vi hart också under året sett viktiga debatter och åtgärder i flera medlemsstater för att minska efterfrågan av sexköp och trafficking.

Vi måste också se till att den organiserade brottsligheten inte kan tvätta sina pengar via banksystemet och vi måste bli bättre på att komma åt de kriminellas tillgångar. Det får inte finnas några kryphål som den organiserade brottsligheten eller terrorister kan slinka igenom. I februari förra året presenterade min kollega och jag ett förslag mot penningtvätt. Den legala ekonomin måste skyddas, inte minst i dessa kristider. Tidigt i december godkände ambassadörerna i EU: s medlemsstater (Coreper) överenskommelsen med Europaparlamentet om EU: s nya lagstiftning om hur man kan konfiskera vinster genom brottslig verksamhet (direktivet om frysning och förverkande av vinning av brott inom EU). Formellt antas de nya reglerna i början av detta år. Den fyller viktiga luckor i vår lagstiftning som idag utnyttjas av organiserade kriminella grupper.

Europols logga

Europols logga

Idag antog kommissionen mitt förslag om att förbättra den europeiska polismyndigheten Europol. Den grova organiserade brottsligheten blir allt mer avancerad och gränsöverskridande, vilket den aktuella SOCTA-rapporten visar tydligt. EU behöver en välfungerande och kostnadseffektiv myndighet som stöd till de nationella polismyndigheterna i jakten på den gränsöverskridande brottsligheten för att skydda medborgarnas säkerhet och ekonomin. Samtidigt är det viktigt med en ordentlig parlamentarisk granskning och tuffa regler för dataskydd.
Förslagen ska göra Europol mer effektivt, demokratiskt och också ytterligare höja säkerheten för personuppgifter. Vi behövde också anpassa Europol till den nya ordningen efter Lissabon-fördraget och passar på att samla Europol och den europeiska polisakademin Cepol, under ett tak och förebygger därmed stuprör och parallella organisationer. Demokratin ökar genom att europaparlamentet och nationella parlament ges en ökad insyn i Europols verksamhet och kan ta en granskande roll. Hur det kommer se ut i praktiken har vi överlåtit till parlamentet att bestämma.
Jag var just i Europaparlamentet för att presentera förslaget i libe-utskottet och svarade på deras frågor. Vår gemensamma förhoppning är att reformerna kan beslutas innan Europaparlamentets mandat upphör till våren 2014.

 

Att asylpaketet har nåt ett genombrott idag, nära slutligt beslut. Kommentar här: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-293_en.htm

Sound insulation, air ventilation and a purification system are present inside this mobile tableting unit.Photo: Europol

Sound insulation, air ventilation and a purification system are present inside this mobile tableting unit.
Photo: Europol

Knarkmarknaden blir alltmer komplex. Vad vi i andra sammanhang räknar som faktorer för framsteg har effekt även för narkotikans framfart – globaliseringen, internet och innovation påverkar och bidrar till utveckling och mer flexibilitet. Lokalproducerat är också en ny trend. Det visar en gemensam rapport som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ECNN och Europol presenterade tillsammans med mig idag. De båda myndigheterna, som jag som kommissionär ansvarar för, har slagit sina kloka huvuden ihop och kombinerat information om narkotika i Europa med polisens kunskap om den organiserade brottsligheten. Genom samarbetet har vi fått en unik rapport med en viktig bild och analys av narkotikamarknaden – från produktion till missbruk.

Europa sticker ut som en global spelare i kunskap och utvecklandet av nya syntetiska droger och effektiv cannabisodling. Samtidigt som globaliseringen har inneburit nya smuggelvägar och alltfler transit- och produktionsländer, är också en av de starka trenderna närproducerat med framställning närmare brukarna. Det senaste är mobila knarkfabriker i släpkärror som transporteras runt med bil (se bilden).

Rapporten visar en snabbt skiftande dynamisk organiserad brottslighet. Utvecklingen som beskrivs i rapporten visar att vi behöver nya sätt att jobba. Att nationella insatser inte är tillräckligt, utan att vi behöver det europeiska samarbetet för att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten tillsammans. I Europols regi behöver vi sjösätta fler gemensamma utredningar och tillslag över gränserna. Nationella polismyndigheter behöver också bli ännu bättre på att punktmarkera de verkliga drogmagnaterna – de brottslingar och nätverk som befinner sig högst upp i näringskedjan. Dessutom behöver vi skapa system i EU så att myndigheter tidigt kan varna varandra över gränserna om nya farliga substanser på marknaden.

Foto: Tove Ernst

Foto: Tove Ernst

Så kom dagen för invigningen av EU:s cyberbrottscentret – EC3, som kommer samordna europeisk polis i jakten på brottsligar på internet.  Centret ligger i Haag och är en del av Europol. Nu är 30 it-experter är anställda och ska i huvudsak bistå nationella polismyndigheter med analyser och samordna information om kriminella nätverk och attacker. Det är viktigt att samordna resurser, kompetens och information för att få en överblick om it-brottsligheten i EU och för att bli mer effektiv. Det är också en ekonomisk fråga. Vi vinner på att samordna jakten på brottslingarna som inte känner några nationsgränser. EC3 ska fokusera på organiserad gränsöverskridande brottslighet som kontokorts ich identitetsstölder och sexuella övergrepp på barn.

Vi använder internet i vår vardag, träffar vänner, gör bankärenden och affärer. Det har blivit en attraktiv plats för brottslingar – identiteter stjäls och bankkonton kapas. Dagens besök på EC3 var som ett besök i tv-serien CSI. Tanken är just att man ska ligga i framkant med stor tekniskexpertis för brottsligheten på internet har hittills legat före de brottsbekämpande myndigheterna.

Foto: T. Ernst

Foto: T. Ernst

 

 

EC3 LogoI mars förra året föreslog jag att vi skulle sätta upp ett center för att bli bättre på att samordna kampen mot brottsligheten på nätet. Den är allt mer gränsöverskridande och medlemsländerna behöver samarbeta mer för att vi ska komma åt de stora organiserade ligorna som gör att vi inte fullt ut kan känna oss trygga i vårt internetanvändande. Det är därför roligt att högkvarteret för den europeiska cyberbrottcentret  EC3 invigs nu på fredag i Haag. Idag bjöd vi – den entusiastiske chefen för centret Troels Oerting och jag – de journalisterna som inte hinner till Haag på fredag en på en förhandstitt här i Bryssel. Du hittar ett klipp från presskonferensen här. Och några av de artiklar som publicerats här och här. Jag återkommer med en rapport på fredag från själva invigningen i Haag.

European Cybercrime Centre (EC3) är en plattform för samarbete för de europeiska polismyndigheterna och deras cyberexperter, men vi knyter också till oss akademiker, NGOs, företag etc för att kunna göra gemensamma hotbildsanalyser mm. Den organiserade brottsligheten på nätet utvecklas väldigt fort och har varit svår att komma åt. Det nya samarbetscentret finansieras inom ramen för Europol och ska i huvudsak hjälpa medlemsländernas polismyndigheter med att samordna expertis, information och analys av brottsligheten för bästa möjliga brottsbekämpning: från onlinebedrägerier med identitetsstölder, utpressning genom virusangrepp och andra hot mot vår vardag på nätet. Bara kontokortsstölder på nätet genererar miljarder till den organiserade brottsligheten varje år. Vi hoppas också att EC3 ska vara behjälplig i bekämpandet av spridning av bilder av sexuella övergrepp på barn, ett vidrigt brott. Något som vi jobbar globalt emot genom det samarbete vi lanserade i slutet av 2012.

Idag offentliggörs en eurobarometer om nätbedrägeri, i vilken tolv procent av européerna uppger att de har utsatts för någon form av bedrägeri på Internet. Det kan till exempel vara kreditkortsstöld eller falska nätbutiker. Rädslan för att bli utsatt för sådana här brott påverkar hur vi beter oss på nätet och hämmar vårt nätanvändande, t.ex. undviker vi att shoppa eller utföra dagliga bankärenden. Samtidigt visar undersökningen också att hälften av alla européer inte har bytt något av sina lösenord det senaste året. Att byta lösenord och att använda flera olika är bra sätt att skydda sig mot nätbrottslingarna.

Svenskar bekräftas vara mer uppkopplade än många andra européer av undersökningen och Sverige är inte förskonat från den här typen av brottslighet. Svenskar är också de som i störst utsträckning säger att de undviker att dela med sig av personlig information på nätet av rädsla för sådana här brott.

Internet saknar nationsgränser och nätbrottsligheten är gränsöverskridande – ett gemensamt problem som kräver motstånd på europeisk nivå. Ett europeiskt centrum mot cyberbrottslighet ska vara igång från årsskiftet. Där samlar vi Europas skarpaste hjärnor för att bekämpa brotten på nätet – så som kontokortsbedrägerier och spridning av sexövergreppsbilder på barn till exempel genom att spåra spåra stulna kreditkort analysera hårddiskar som beslagtagits. Uppbyggnaden är i fullgång i Europols högkvarter i Haag. Man upprättar kontakter med olika länders polismyndigheter, men även med t ex de stora antivirus-företagen, för att verkligen kunna arbeta tillsammans.

Vi ska absolut inte sluta shoppa och göra våra ärenden på nätet. Vi behöver bli smartare användare av Internet i vår vardag, var försiktig med vad du laddar hem, vilka länkar du klickar på och vilka mail du öppnar. Byt lösenord regelbundet, kolla upp att nätbutiker är etablerade och ärliga innan du köper något och installera antivirus-program. Ju bättre koll man har på riskerna med IT-brott, och ju mer man vet om hur man skyddar sig, desto mer vågar man använda nätet fullt ut i sin vardag, visar eurobarometern.

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Imorse åkte jag till Lyon för att besöka Interpol som har sitt högkvarter där. 190 länder är medlemmar i Interpol och det var väldigt intressant att höra hur de arbetar. Vi diskuterade frågor som organiserad brottslighet, cyber, övergrepp mot barn etc.

På senare tid har samarbetet mellan Europol och Interpol blivit allt bättre. Samarbetet har t ex lett till ett par stora gripande av internationella ligor som sysslar med att sälja och sprida barnövergreppsbilder. Vi diskuterade hur vi skulle kunna vidareutveckla samarbetet, vad gäller utbildning av poliser i nya demokratier, som Tunisien och Libyen t ex, där kommissionen redan är engagerade. Ett fungerande polisväsende där polisen jobbar i medborgarnas tjänst, och inte i diktaturens, är förstås centralt i en övergång till ett demokratiskt samhälle. Interpol planerar ett centrum i Singapore för att samordna kampen mot cyberbrott. Inom några veckor lägger jag förslag på ett europeiskt cybercrime center. Vi diskuterade förstås samarbete här emellan.

Mitt besök sammanföll med att Interpol höll sin årliga konferens med de som är nationellt ansvariga, så där var polismän från nästan 100 länder på plats. Jag hade möjlighet att lyssna på slutsatserna och att i mitt avslutningsanförande berätta lite om vad som är på gång inom EU och arbetet med vår interna säkerhetsstrategi.

Tidigt i morse reste jag från Köpenhamn till Malmö. Började med ett besök hos morrongänget på Mix Megapol. Därefter besökte jag polisen tillsammans med justitieminister Beatrice Ask. Vi fick en intressant genomgång av läget i Malmö och Skåne och hur polisen jobbar mot brottsligheten. Vi diskuterade illegala vapen och kriminella gäng, samt hur vi kan förbättra samarbetet på europeisk nivå. P4 rapporterade efter mötet.

Hos Morrongänget på Mix Megapol. Foto: Camilla Hansson

Framåt lunch drog jag vidare till Lund för lunchträff med ett gäng folkpartister och sedan föreläsning hos Utrikespolitiska föreningen vid Lunds Universitet. Temat var den arabiska våren och EU:s migrationspolitik, det blev givande diskussioner, bra frågor och pålästa och engagerade studenter. Ibland längtar jag tillbaka till universitetet…

Nu tåg mot Göteborg för en ledig helg.

Hela kommissionen har varit i Köpenhamn för att träffa regeringen och diskutera samarbetet under de kommande sex månaderna. Igår var vi dessutom med på den formella invigningen av ordförandeskapet som firades med en konsert i det nya konserthuset. Deltog gjorde, förutom vi från kommissionen, den avgående rådsordföranden Donald Tusk, Cyperns president (Cypern tar över den första juli) samt Europaparlamentets talman Jerzy Buzek.

Den danska regeringen tar över i en svår tid och har naturligtvis främst att hantera den ekonomiska krisen. Men de vill också fokusera på tillväxtfrågor, inklusive grön tillväxt. Det är oerhört viktigt. Vi kommer aldrig att få Europa på fötter igen om vi inte koncentrerar oss på tillväxt.

Vi hade också diskussioner i smågrupper, mycket givande sådana. I morse träffade jag Morten Bödskov som är min motpart under de kommande sex månaderna. Vi har redan träffats flera gånger. Han prioriterar asylsystemet och Schengen och jag ser fram emot att jobba med honom. Besöket avslutades med lunch på Amalienborg med den danska drottningen och prinsen.

I Haag släppte Europol idag nyheten om sprängningen av en amfetaminliga med verksamhet i bl a Sverige, Tyskland och Bulgarien. Tack vare polissamarbete över nationsgränserna och med Europols hjälp har nio personer gripits, varav tre i Sverige. Tre anläggningar för amfetaminframställning har stängts ner i Bulgarien och vapen, ammunition och sprängmedel har tagits i beslag. Sammanlagt handlar det om över hundra kilo amfetamin som nu plockats bort från den svarta marknaden. Det är en bra dag för vårt europeiska polissamarbete. För den som är intresserad av att veta mer om amfetaminanvändningen i Europa kom före jul en intressant EU-rapport som du hittar här.

Jag har många svåra och känsliga frågor i min portfölj men den frågan som berör mig allra mest är övergrepp mot barn. Det är så oerhört svårt att förstå hur människor kan göra så mot barn. Barn som utnyttjas sexuellt och som filmas eller fotograferas utsätts dessutom för upprepade övergrepp. Först när själva övergreppet äger rum, sedan att det filmas och/eller fotas, och därefter varje gång dessa bilder visas begås övergreppet på nytt. Barnen blir allt yngre och övergreppen allt vidrigare.

Europol har idag berättat om det tillslag som gjorts i 22 EU-länder av en mängd barnövergreppsbilder och mot nätverk som sprider materialet via nätet. Europol koordinerade insatsen under namnet Ikaros, där bland annat svensk polis deltog. 122 personer har arresterats och utredningarna pågår just nu, man räknar med att arrestera fler personer. När det gäller det politiska arbetet på EU-nivå för att komma åt förbrytarna så handlar mycket om att harmonisera lagstiftningen och ge polisen verktyg att komma åt brottslingarna. Ett viktigt verktyg som vi nu har till vårt förfogande är det nya direktivet mot övergrepp av barn som trädde i kraft i år. Direktivet innebär att grooming nu kriminaliseras, att webbsidor med barnövergreppsbilder omedelbart ska stängas när det går, att sexturister inte ska kunna komma undan bara för att de begår brottet utomlands och att skyddet för barnen som brottsoffer stärks i alla EU-länder. Vi menar allvar med att sätta stopp för övergrepp mot barn vilket operation Ikaros är ett tydligt exempel på. Jag har också inlett ett samarbete med USA i denna fråga.

Inlägget redigerat 2011-12-19 , begreppet barnövergreppsbilder används istället för barnpornografiska bilder, se kommentarsfältet för mer information.

Jag tillbringar dagen i Haag hos Europol. De har fint besök från Sverige – samtliga länspolismästare, rikspolischefen, chefen för Rikskriminalpolisen och en rad personer från Rikspolisstyrelsen. De är på studiebesök på Europol och jag har blivit inbjuden att tala om vad kommissionen gör i arbetet mot den organiserade brottsligheten och hur vi kan samarbeta bättre. Jag tror att svensk polis, liksom alla medlemsländers har mycket att vinna på att stärka samarbetet med Europol.
 
Nås precis av nyheten att Muammar Kadaffi gripits svårt skadad, och han uppges nu vara död. Han var en av vår tids värsta diktatorer och det hade varit bra om han hade fått stå inför rätta för sina vidriga brott. Förhoppningsvis kan nu övergångsrådet koncentrera sig på att verkligen sluta fred och bygga ett nytt demokratiskt Libyen. Det kommer inte att bli lätt.

Idag har jag varit i Haag för att vara med och inviga Europols nya lokaler. Även om tankarna på ett formaliserat europeiskt samarbete för att komma åt internationell och gränsöverskridande brottslighet funnits länge så har Europol bara varit fullt operativ sedan 1999. Europol gör ett oerhört viktigt arbete i att samordna tillslag mot kriminella nätverk och har medverkat till att spränga stora europeiska ligor som ägnar sig åt bla trafficking av barn och pedofili på nätet

Det har varit en två dagar lång poliskongress för att diskutera organiserad brottslighet och terrorism. Och idag inleddes det hela med en paneldebatt och sedan var det en pampig invigningsceremoni på eftermiddagen med den holländska drottningen, i närvaro av poliser och justitieministrar från hela Europa.

Idag inleds också det polska ordförandeskapet. Polackerna kommer bla att prioritera det östra grannskapet, långtidsbudgeten, kampen mot narkotika och det europeiska asylsystemet. De är väl förberedda och jag ser fram emot att jobba med dem.

Idag har jag varit i Haag hela dagen. Jag har träffat integrationsministern, invandrarministern och EU-ministern. Dessutom var jag på en slags hearing i   andra kammaren med ledamöter från asyl- och migrationsutskottet. Jag passade också på att besöka Europol och Eurojust som båda har sitt säte i Haag. 

Den politiska debatten i Nederländerna handlar väldigt mycket om asyl- och migrationsfrågor, inte minst på grund av de uppgörelser som minoritetsregeringen har gjort med PVV, Geert Wilders parti. Framför allt fick jag många frågor kring direktivet om familjeåterförening som regeringen vill riva upp på flera punkter. Enligt Stockholmsprogrammet ska kommissionen lägga fram ett diskussionspapper, en så kallad grönbok, i detta ämne. Vi förbereder nu för ett sådant papper till hösten och i det avseendet var det intressant att höra de holländska synpunkterna. 

Jag har ägnat några dagar åt att fördjupa mina kunskaper om den gränsöverskridande brottsligheten. I torsdag var jag hela dagen i Haag på Europol och talade med de som jobbar där. Där jobbar analytiker och poliser från hela EU, varje land har sina sambandsmän på plats och de försöker kartlägga brottslighet och bistå de nationella polismyndigheterna. Väldigt mycket av den så kallade vardagsbrottsligheten i våra städer är ju den yttersta länken i en kedja av mer gränsöverskridande organiserad verksamhet.

Det var oerhört spännande – men skrämmande – att höra hur de jobbar med att spåra och spränga ligor som sysslar med människohandel, pengaförfalskning, narkotikasmuggling, vapenhandel mm mm.

I fredags var jag runt i Göteborg och träffade länspolismästaren i Västra Götaland Ingemar Johansson, besökte internationella åklagarkammaren och tullen. Att höra deras berättelser från fältet och hur de samarbetar med andra europeiska länder var mycket lärorikt. På måndag träffar jag chefen för rikspolisstyrelsen, Therese Mattsson. Det är min avsikt att besöka ”mina verksamheter” i alla medlemsländer, och det känns naturligt att börja med Sverige.

På måndag firar jag internatioenlla kvinnodagen med lite olika aktiviteter i Stockholm – bland annat ett öppet möte om EU:s arbete mot trafficking och sedan på ett seminarium som 1,6 miljoners klubben arrangerar.

Idag har jag och Olle Schmidt presenterat folkpartiets förslag till en vassare europeisk brottsbekämpning. Vi vill inrätta ett europeiskt FBI – en gemensam europeisk polismyndighet. Bakgrunden är att den gränsöverskridande brottsligheten blir allt allvarligare, och enda sättet att komma tillrätta med människohandel och narkotikasmuggling är genom att EU-länderna agerar tillsammans. Dessutom föreslår vi att polissamarbetet stärks i Östersjöregionen. I korthet ser vårt förslag ser ut så här:

– Europeiskt FBI. Utveckla EU:s polisbyrå Europol till en europeisk polismyndighet med operativa befogenheter, som kan ha ansvaret för brottsutredningar när flera länder är inblandade.
– Gemensam polisstyrka. Inrätta en europeisk polisstyrka som kan hjälpa till när ett medlemsland drabbas av en extrem situation, t ex en terrorattack, naturkatastrof eller stora internationella evenemang.
– EU-åklagare. Utveckla åklagarsamarbetet Eurojust till en europeisk åklagarmyndighet, som bedriver förundersökningar och beordrar spaning och tillslag i flera länder samtidigt.
– BaltiCop. Fördjupa polis- och åklagarsamarbetet mellan EU-länderna i Östersjöregionen. På så sätt kan polisen bekämpa den organiserade brottsligheten effektivare och dessutom samarbeta i gränsregioner.
– Europeiskt vittnesskyddsprogram. Hot mot vittnen blir allt vanligare.

Se inslaget i söndagens Rapport.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: