You are currently browsing the tag archive for the ‘Ewa Björling’ tag.

Igår var det svenskt värre i Europaparlamentet. De nyvalda och mer rutinerade ledamöterna samlades för första gången efter sommaren till utskottsmöten och under denna vecka kommer de att träffa i princip samtliga svenska regeringsledamöter.

Andreas Carlgren inledde starkt redan på måndagens miljöutskottmöte och på tisdagen följde sedan Nyamko Sabuni, Ewa Björling, Eskil Erlandsson, Åsa Torstensson och jag själv. Resten av statsråden kommer idag onsdag och några på torsdag. 

I december blir det en liknande procedur och några av oss kommer också att komma mitt under terminen. Själv kan jag nästan sätta upp ett tält i parlamentet, jag kommer att vara där på alla fyra Strasbourgsessionerna, två Brysselsessioner och minst fyra utskottsmöten till.

Vad jag hörde av korridorssnacket gick alla möten bra och det blev konstruktiva debatter. Själv satt jag i det konstitutionella utskottet och där blev diskussionen som förväntat intensiv och intressant kring de institutionella frågorna. Ledamöterna är förstås nyfikna på hur vi tänker och jag försökte efter bästa förmåga, och med alla osäkerhetsmoment som finns, redogöra för hur vi ser på processen under hösten (se också gårdagens inlägg).

Jag passade också på att träffa gruppledarna för de stora grupperna och en hel del andra parlamentariker för att bedöma stämningsläget i parlamentet. De flesta verkar entusiastiska och ivriga att komma igång med höstens arbete men det är mycket osäkert hur det blir med parlamentets omröstning om att godkänna omval av Barroso som kommissionsordförande. Kommer den att bli av i september eller skjuts den upp ytterligare?

Jag kan naturligtvis inse, och tycka att det är helt normalt, att det finns olika åsikter om Barroso, men man bör komma ihåg att 27 medlemsländer enhälligt har föreslagit honom. Såväl liberala och konservativa som socialdemokratiska och kristdemokratiska regeringar backar upp honom och jag har inte hört Europaparlamentet nämna ett enda alternativt namn. Inför höstens tuffa förhandlingar, inte minst på klimatområdet, behöver vi ha en kommisionsordförande som kan leda arbetet och förbereda för en ny kommision så snart vi vet om Lissabonfördraget kommer att träda ikraft eller om vi står kvar med Nicefördraget.

Även på ämnet: DN, Åsa Westlund, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Maria Ripenberg på UNT har gett mig ett råd. Det tar jag gärna emot och tackar för. Hon har naturligtvis rätt i att det är viktigt att skapa platser för förutsättningslösa möten mellan människor och kulturer. Det kan vara mycket givande att få träffas bara för att umgås och förstå varandra – genom att mötas kan vi förhoppningsvis undvika stereotyper och fördomar om ”de andra”. Och så är det ofta oerhört roligt och spännande att träffa människor med andra bakgrunder och erfarenheter.

Arbetet med att skapa ömsesidiga relationer med omvärlden – det gäller kultur såväl som politik, handel och utvecklingssamarbete – sköts i stor utsträckning genom Svenska institutet. I Mellanöstern har man till exempel just nu ett ledarskapsprogram som riktar sig till unga opinionsbildare och journalister som aktivt arbetar för social utveckling.

På ett mer permanent plan arbetar Svenska institutet i Alexandria med att främja kontakterna mellan Europa och Mellanöstern och Nordafrika genom kulturell dialog. Och inom landets gränser har handelsminister Ewa Björling arbetat med att understödja nätverk för företagare med utländsk bakgrund – en grupp som verkligen har potential att fungera som en bro mellan Sverige och sina hemländer. Inget av detta utesluter dock Ripenbergs egen idé om vänortsutbyten – det finns naturligtvis alltid anledning att fundera över vad man mer kan göra.

Avslutningsvis vill jag bara tillägga att svenska regeringen driver att EU ska hålla dörren öppen för ett framtida turkiskt medlemskap i unionen, vilket skulle ha nog så stor betydelse för dialogen mellan EU och Mellanöstern.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: