You are currently browsing the tag archive for the ‘fairtrade’ tag.

Med rapportören, MEP Winkler i Strasbourg.

Glädjande nyheter ifrån Strasbourg idag! Med överväldigande enighet (558 röster mot 17) antog Europaparlamentet under plenarsammanträdet en ny förordning om så kallade konfliktmineraler. Beslutet är ett exempel på hur handelspolitik kan motverka kränkningar av de mänskliga rättigheterna världen över. Förordningen syftar till att stoppa finanseringen av väpnade grupper genom handel med mineraler som utvinns i instabila områden. EU-importörer av tenn, volfram, tantal och guld måste i enlighet med förordningen omsorgsfullt kontrollera sina leverantörer för att säkerställa att mineraler som används inom europeisk industri utvinns på ett ansvarsfullt sätt. Vinster ska komma lokalbefolkningen till godo istället för att bidra till de blodiga konflikterna som alltför länge har varit tätt sammanlänkade med handeln med mineraler. På så sätt kan handel bidra till fred, tillväxt och hållbar utveckling.

Handeln med mineraler från konfliktdrabbade områden har varit en hjärtefråga för mig under lång tid och jag är mycket glad att vi nu har enats om en ambitiös och genomförbar lösning för att eliminera konfliktmineraler från distributionskedjor. Som världens största handelsblock har EU ett ansvar att bidra till rättvis och transparent handel som bygger på värderingar. Den nya förordningen är ett viktigt steg i den riktningen.

 

Även dagens nyheter ifrån Nederländerna har varit mycket glädjande. Valresultatet visar majoriteten av de nederländska väljarna inte tror på att populism och isolationism är lösningen på de utmaningar vi står inför.

Annonser
Möter media

Möter media

Igår presenterade jag vår strategi för en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik. Något som mitt team har jobbat på sedan jag tillträdde för ett år sedan. Strategin är ett svar på behovet för handel att leverera ekonomisk utveckling i Europa, i kölvattnet av den ekonomiska krisen.

Strategins titel är ”Handel för alla: för en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik”. Den kommer att vägleda EU:s arbete med handelspolitik de kommande åren, och fokus ligger på effektivitet, transparens och värderingar. Strategin är delvis ett svar på den tilltagande debatten om handelspolitik, inte minst TTIP, och i arbetet att ta fram den rådgjorde vi med det civila samhället, Europaparlamentet och EU:s medlemsländer.

Strategin bekräftar också mitt engagemang för ökad transparens, med ett löfte om att publicera förhandlingstexter från alla handels- och investeringsförhandlingar på internet framöver. På så sätt kan allmänheten hålla sig informerad och engagera sig i debatten.

De skickade med oss att européer vet att handel kan leverera jobb, tillväxt och investeringar, som vi vill ha mer av. Men att vi inte får kompromissa om våra grundvärderingar som mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, och höga produktstandarder. Öppenhet är också centralt. Medborgare vill veta vad EU gör. Slutsatsen är att handels- och investeringspolitiken måste bli mer effektiv, mer transparent och i samklang med våra värderingar. Den måste bli mer ansvarsfull. I strategin har vi presenterat en konkret handlingsplan för hur vi skall nå dit. Om du vill veta mer kan du hitta strategin, faktablad och mer information på ec.europa.eu/trade/strategy. Du kan också se gårdagens presskonferens här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
Annonser
%d bloggare gillar detta: