You are currently browsing the tag archive for the ‘finanskris’ tag.

Finansministrarna har nu avslutat sitt möte i Göteborg. De har under Anders Borgs och Mats Odells ledning diskuterat högaktuella frågor. Vi verkar ha sett botten i den ekonomiska krisen och därför är det nu möjligt att lyfta blicken. Tre av frågorna handlade därför om strukturella framåtriktade åtgärder. Hur ska vi återfå balans i de nationella budgetarna? Hur ska vi göra för att undvika bestående arbetslöshet? och Hur kan det finansiella ramverket förbättras så att vi undviker en ny kris?

Det svenska ordförandeskapets andra huvudprioritering, klimatet, diskuterades också. Det handlade både om finansiering av åtgärder och erfarenheter av exempelvis koldioxidskatt. Parallellt har nu FN:s klimatförhandlingar på tjänstemannanivå pågått några dagar i Bangkok. Vi hör lite positiva signaler därifrån men vi behöver verkligen höja takten i förhandlingarna för att komma tillräckligt långt i Köpenhamn.

Regnet vräkte ner i Luxemburg hela dagen och bidrog kanske till att det allmänna rådet inte helt lyckades lösa de frågor som återstår till EU-toppmötet senare i veckan. De olika garantier som Irland ska få för att kunna hålla en folkomröstning om Lissabonfördraget fanns ännu inte tillgängliga när vi möttes, men det vi har sett och hört hittills ser ok ut. Jag hoppas och tror att vi kan komma överens här så att irländarna ska kunna rösta om fördraget i höst.

De andra frågor som ligger på bordet, dels kring finansieringen av ett nytt klimatavtal, dels hur det nya EU-systemet för övervakning av finansmarknaden ska fungera, behöver diskuteras ytterligare. Möjligen når vi inte ända fram på toppmötet utan får fortsätta samtalen under sommaren och i början på hösten.

Frågan om att utse ordförande för den nya EU-kommissionen lär också tas upp på torsdag/fredag. Inga alternativa namn till Barroso nämns, men i dagsläget finns ingen majoritet i Europaparlamentet för hans namn. Diskussionen är ett led i ett större förhandlingsspel mellan grupperna om inflytande och talmansposter nu när de nya partigrupperna håller på at formera sig.

Det tjeckiska ordförandeskapet närmar sig sitt slut och den nuvarande tekniska regeringen räknar nog timmarna till den första juli. De kämpar hårt för att försöka leverera och fullfölja sina åtaganden så gott det går, men de har förstås begränsat med erfarenhet av europapolitiken.

Åt lunch med EU-ministrarna från sextetten: Sverige, Tjeckien, Frankrike, Spanien, Belgien och Ungern. Vi diskuterade framför allt frågorna kring kommissionen och fördraget.

Hann också med ett besök på Revisionsrätten där jag berättade för personalen om det svenska ordförandeskapet. Revisionsrätten är komptent men diskret EU-institution som lite i det fördolda jobbar hårt med att öka insynen, ansvarsutkrävandet och effektiviteten i hur EU använder sina budgetmedel. En viktig allierad för oss!

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: