You are currently browsing the tag archive for the ‘finanskrisen’ tag.

Foto: Scott Beal Creative Commons

Foto: Scott Beal Creative Commons

För att undvika framtida bankkriser med dyra räddningspaket har kommissionen lagt flera förslag på förändringar av banksystemet, den omtalade bankunionen. I natt kom rådet överens om en del – den europeiska bankinspektionen. Beslutet om den gemensamma bankinspektionen är välkommet, eftersom det innebär att en övervakningsmekanism kommer på plats i syfte att upptäcka problematiska banker i tid och förhindra släpphänt nationell bankövervakning. Våra ekonomier är sammanflätade och bankernas verksamheter blir också alltmer gränsöverskridande, då behövs en gemensam inspektion. Den gemensam europeiska bankinspektionen skapar stabilitet och tillit.

I den finansiella och ekonomiska krisen som Europa bevittnar, är det bankerna som har stått i fokus. Banker har fått slut på pengar och behövt akuta räddningspaket. Pengar har pumpats in för att undvika konkurser, vilket kunde ha medfört inte bara kris, utan kaos. Visst kan vi stirra oss blinda på vilket land de ligger – Spanien, Grekland osv. – men faktum är att det är europeiska banker. När dessa banker har krisat påverkas hela Europas ekonomi. Det är bra att Sverige har varit aktivt engagerad i att påverka utformningen av bankuionen. Även om Sverige inte har infört euron än, så är landets ekonomi beroende av övriga Europas ekonomi. Än har vi väl inte glömt att Swedbank knockades rejält under de baltiska krisåren 2008-2009? Som Europavän konstaterar jag att det är trist att Sverige tillsammans med Storbritannien och Tjeckien väljer att stå utanför samarbetet

Att komma ur den nuvarande krisen och undvika framtida finanskriser har tillsammans med klimatfrågan varit ordförandeskapets viktigaste prioriteringar. Därför är det glädjande att Anders Borg igår lyckades ena medlemsstaterna om att upprätta tre gemensamma myndigheter för övervakningen av finansmarknaderna. En myndighet för övervakning av banker, en för försäkringar och en för värdepappersmarknader. Det kommer fortfarande vara de nationella myndigheternas uppgift att direkt granska enskilda finansbolag. Men då vi sett att hela EU drabbas om det byggs upp ohållbara risker i enskilda medlemsländer ska dessa gemensamma myndigheter se till att kontrollen i framtiden är fullgod i alla medlemsländer. Sedan tidigare hade finansministrarna i Ekofin enats om en styrelse för övervakning av EU:s makroekonomiska stabilitet. På så sätt bör vi kunna upptäcka om det byggs upp ohållbara risker i vår ekonomi. Förhoppningsvis har vi lärt oss så mycket av denna kris och samordnat våra åtgärder att vi inte behöver uppleva en lika dramatisk kris i framtiden. Med detta beslut har vi levererat ytterligare en viktig pusselbit av de svenska ordförandeskapsprioriteringarna.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: