You are currently browsing the tag archive for the ‘fiscal compact’ tag.

Dimman sänker sig över Bryssel. Små snöflingor faller och det är kallt. Generalstrejk är utlyst vilket innebär att bussar, tåg, tunnelbana, banker, en del affärer mm är stängda så det är ganska lugnt i Bryssel. Många tappra medarbetare har promenerat i över en timma i kylan för att komma till jobbet.

Det stora toppmötet har inletts, stats- och regeringscheferna har precis gått in i Justus Lipsusbyggnaden här bredvid. Förväntningarna är ganska dämpade, det börjar ju bli lite inflation i toppmöten nu. Uppgörelse förväntas om finanspakten (fiscal compact). Det har varit intensiva förhandlingar och nu verkar det som om de flesta länder känner att de kan vara med. Jag är väldigt glad över uppgörelsen mellan den svenska regeringen och socialdemokraterna om att Sverige ska vara med. Det är alltid bättre att påverka och sitta med och vi berörs ju oerhört mycket av hur utvecklingen i eurozonen blir, även om vi inte har euron som valuta.

Den ekonomiska situationen kommer naturligtvis också att diskuteras, arbetslösheten och hur vi får fart på tillväxten. Det är helt nödvändigt att vi nu lämnar navelskådandet och formuleringarna i finanspakten, som inte kommer ha effekt annat än på lång sikt möjligen, och fokuserar på tillväxt, tillväxt, tillväxt. Arbetslösheten bland ungdomar i Spanien är 40% så här finns en del att tala om

Under morgonen har vi haft veckans kommissionsmöte där vi bland annat har pratat om förberedelserna inför toppmötet här i Bryssel på måndag, då EU-länderna förväntas komma överens om den så kallade  europakten (också kallad fiscal compact) eller inte. Det senaste utkastet borde inte innebära några problem för Sverige att ställa sig bakom. Danmark, som liksom Sverige har röstat nej till euron, har parlamentets stöd att gå med.

Från alla håll överöses vi om dystra ekonomiska prognoser inför framtiden. Därför är det oerhört viktigt att toppmötet på måndag inte bara diskuterar pakten utan att statsministrarna framför allt talar om tillväxt, tillväxt och tillväxt.

Idag har vi även antagit ett förslag till lagstiftning om dataskydd i EU för att stärka privatpersoners integritet, t ex på nätet, vilket jag ser som en oerhört viktig fråga. Vårt informationssamhälle, där kommunikation till stor del sker just via nätet, ställer höga krav på tydliga regler för vem som får använda persuppgifter, i vilka fall de får användas och för vilka syften. Det behövs även tydliga sanktioner mot dem som missbrukar uppgifterna. Samtidigt får denna reglering inte ske in absurdum och försvåra användandet av internet som ett modernt uttrycksmedel.

Under arbetet med förslaget har det varit viktigt för mig och mina medarbetare att säkerställa att enskilda bloggare, och privatpersoner på sociala medier som Facebook och Twitter, inte skulle omfattas av den här lagstiftningen – att man t ex inte skulle behöva fråga om lov innan man nämner någon i sin blogg. Det har också varit viktigt att se till att byråkratin för t ex småföretag och kommuner blir så liten som möjligt. Här finns mer information om förslaget.

Om några timmar beger jag mig mot Köpenhamn för ett informellt ministermöte som inleds i morgon bitti. Det är det första rådsmötet med inrikes- och justitieministrarna under det danska ordförandeskapet. Under mötet kommer vi bl a att diskutera arbetet mot terrorism, solidaritet i flyktingpolitiken samt grönboken om familjeåterförening.

I USA pågår republikanernas val till presidentkandidat för fullt och Mitt Romney ser nu allt mer ut att bli Obamas motkandidat även om det är långt ifrån avgjort. Vi är många som minns den förra presidentvalskampanjen och det löfte som Obama gav om att han skulle stänga Guantanamo och se till att alla där får rättvisa rättegångar. Idag är det exakt tio år sedan de första fångarna fördes till Guantanamo och Obama har snart suttit hela mandatperioden. De omänskliga förhållandena på Guantanamo och bristen på respekt för mänskliga rättigheter är inte värdigt ett land som pläderar för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Guantanamo är på många sätt en symbolfråga men därför är det också extra viktigt att Obama håller sitt löfte.

Kommissionen har på sitt möte idag diskuterat den ekonomiska krisen och förhandlingarna om avtalet om finansiell stabilitet, the ”fiscal compact”. Själva formuleringen av texten har visat sig svårare än man trodde där på natten efter toppmötet den 9 december. Framsteg görs men det är fortfarande en hel del som behöver klargöras. Det är ju tyvärr ett mellanstatligt avtal men kommissionen deltar ändå i förhandlingarna med målet att den så kallade gemenskapsmetoden skall respekteras och att så många länder som möjligt ska kunna delta.

Vi pratade också om situationen i Ungern där många av de nya lagarna inger stark oro, t ex den som rör rättsväsendets och centralbankens självständighet. Även i de andra s k kardinallagarna finns en hel del som inte känns som om det är förenligt med europeisk lag och våra gemensamma värderingar. Våra jurister håller nu på att analysera alla lagar i detalj efter att ha fått de ungerska översättningarna, och vi kommer att nästa vecka fatta beslut om vilka åtgärder som är lämpliga.

Om några minuter åker hela kommissionen till Köpenhamn för att träffa det danska ordförandeskapets olika ministrar. Vi ska prata om prioriteringarna inför våren och nyckelordet nu och för överskådlig framtid är, och kommer att vara, tillväxt. I det sammanhanget är det från min horisont särskilt viktigt att underlätta för företag att rekrytera experter till Europa, i de fall då de inte kan hitta någon med rätt kompetens här.

Idag är reglerna så krångliga att om t.ex. ett stort internationellt företag som IBM behöver en IT-specialist till ett projekt i Belgien måste de ansöka om både arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Detta är en process som i många länder tar mycket lång tid. Om IBM sedan behöver experten till ett nytt projekt i t ex grannlandet Nederländerna måste de göra om hela processen. Om företag ska kunna växa behöver de rätt personal och kompetens för att inte tala om regelförenklingar i allmänhet. Jag har därför presenterat ett förslag för att förenkla processen för att ta hit utländska experter genom en harmonisering i hela EU men tyvärr har det tagit längre tid än väntat att enas om det här förslaget. Det handlar om 17 500 personer för hela EU, personer som inte finns i Europa idag och som företagen desperat behöver. Var och en av dem är viktiga för tillväxt och investeringar. Jag hoppas nu med danskarnas hjälp att vi under våren ska ro i hamn en överenskommelse.

Efter alla helger och lite välförtjänt vila är det nya åter full fart i EU-institutionerna. Igår tog jag morgontåget till London för att delta i en träff med liberaler som Storbritanniens vice premiärminister Nick Clegg hade bjudit in till. Där var Nederländernas och Estlands premiärministrar, Tysklands vicekansler, vice statsministrarna i Danmark, Cypern, Belgien och Sverige Jan Björklund, regeringschefen i Katalonien, liberala ministrar från den brittiska koalitionsregeringen, liberalernas gruppledare i Europaparlamentet Guy Verhofstadt, ordföranden i det liberala europeiska partiet ELDR Graham Watson samt några av mina liberala kollegor i kommissionen. Vi samlades hela dagen och kvällen för att diskutera den ekonomiska krisen, europakten och Storbritanniens roll, tillväxtfrågor, långtidsbudgeten och den oroväckande situationen i Ungern. Vi hoppas att utformningen av överenskommelsen på Europeiska rådet i december, the ”fiscal compact” ska bli sådan att alla länder kan gå med, även Storbritannien. Det är även den linje Nick Clegg driver.  Arbetet med hur texten ska se ut pågår för fullt och de utkast jag har sett bör inte föranleda några problem för Sverige att acceptera.

Idag kom beskedet att de två fängslade svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson väljer att inte överklaga domen om terrorbrott i Etiopien. De båda journalisterna har erkänt att de rest in i landet illegalt men förnekar anklagelserna om terrorbrott. Även om ett överklagande skulle vara naturligt för en oskyldigt dömd kan valet att inte överklaga snarare vara strategiskt, då ett överklagande skulle ta ännu längre tid än att arbeta för att bli benådad. Den svenska regeringen för dialog med Etiopien och också EU håller ögonen på Etiopien och kommer att fortsätta att arbeta för att Martin och Johan ska friges och för att pressfriheten – ett av grundfundamenten för en demokratisk stat, ska respekteras.  Före jul kom en rapport från Kommittén för skydd av journalister om hur många journalister som sitter fängslade. Det är oroväckande siffror. Jag hoppas också att 2012 blir det år då Dawit Isaak friges och får återförenas med sin familj.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: