You are currently browsing the tag archive for the ‘flygpassagerardata’ tag.

Idag har Europaparlamentet röstat för det nya avtalet om PNR-uppgifter som ska gälla mellan EU och USA. PNR står för Passenger Name Record och det är de uppgifter som man uppger till flygbolaget eller resebyrån när man bokar en resa. Dessa uppgifter har sedan länge använts av brottsbekämpande myndigheter runtom i världen för att kunna identifiera grovt kriminella personer och terrorister. Det användes t ex för att få tag på terroristerna som låg bakom planeringen av en självmordsbombning i New Yorks tunnelbana 2009, terrorattentaten i Mumbai 2008 och det planerade attentatet vid Times Square 2010. Dessutom är det ett oerhört viktigt verktyg för att kunna identifiera narkotikasmugglare.

Sedan 2007 finns det ett avtal om hur dessa uppgifter ska utbytas och hanteras mellan EU-länder och USA. Detta avtal hade fler brister och vi har sedan några år tillbaka förhandlat med USA om ett nytt avtal som på ett bättre sätt ska garantera rättsäkerheten. Resultatet av dessa förhandlingar presenterade jag i november förra året och nu har rådet och även parlamentet äntligen godkänt avtalet. Det nya avtalet innebär stora förbättringar i jämförelse med det gamla. Det begränsar och tydliggör för vilka syften som uppgifterna får användas dvs allvarlig överskridande brottslighet och terrorism. Lagringstiden och användningstiden minskar från 15 till 10 år för gränsöverskridande allvarliga brott, för terrorbrott är det 15 år och all data ska anonymiseras efter 6 månader. I avtalet står även att privatpersoner ska kunna begära ut information från USA om sig själva och om den informationen är felaktig ska den ändras eller tas bort, något som inte varit säkerställt tidigare. Jag är glad att jag har fått med mig både rådet och parlamentet på det nya avtalet och att det gamla nu kommer att ersättas med ett bättre avtal.

Dimman håller på att lätta i Bryssel och solen tittar fram över staden. Jag har precis presenterat nya förslag för bättre samarbete med migrantländer en presskonferens. En av de saker som vi lärde oss av den arabiska våren är att vi behöver en sammanhängande politik vad gäller migrationsfrågor. Det nya förslaget sätter migranten och migrantens rättigheter i centrum med målet att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras såväl i EU som i länderna utanför. Vi behöver också ett bättre samarbete med länderna utanför unionen som gynnar båda parter. Ett led i detta är mobilitetspartnerskap, som syftar till att underlätta för arbetskraftsinvandring och studentutbyten. Vi har redan idag sådana avtal med Moldavien, Cap Verde, Georgien och Armenien. Med Tunisien håller vi nu på och sluter amarbetsavtal som inkluderar såväl asylfrågor, visumfrågor, arbetskraftsinvandring, gränssamarbete och kampen mot människohandel. Förhoppningen är de så kallade ”mobility partnership” skall vara en viktig del i demokratiseringsprocessen i de olika länderna. Även Marocko är nu på tur att skriva under partnerskap med EU.

Under presskonferensen lanserade jag även EU:s immigrationsportal på ec.europa.eu/immigration som samlar information från alla medlemsländer om vad som gäller om man vill flytta till EU – till exempel var man ansöker om arbetstillstånd i ett visst land och vilka rättigheter man har som migrant.

Igår skrev vi under ett nytt avtal med USA om flygpassagerardata. Idag har vi ett ganska oklart avtal från 2007 och det har fallit på kommissionen att omförhandla det. Det nya avtalet innebär stora förbättringar vad gäller ökad tydlighet, ökad skydd för passagerarnas rättigheter, ökad transparens och bättre möjligheter till upprättelse vid fel. Innan det nya avtalet kan träda i kraft ska Europaparlamentet och rådet rösta. Detta är ju en kontroversiell fråga men jag hoppas nu på att få deras stöd för det nya avtalet.

Idag presenterade jag kommissionens nya förslag om användning av flygpassagerardata s.k. PNR (Passenger Name Record data). Redan idag sparar flygbolagen viss information om passagerare. Denna information har visat sig vara ett viktigt verktyg för att bekämpa grov brottslighet som drogsmuggling och människohandel, men också terrorism. Siffror från Sverige, som är ett av de medlemsländer som redan använder PNR, visar att 65-75 procent av alla drogbeslag i landet under 2009 möjliggjordes uteslutande eller till stor del tack vare PNR.

Många av EUs medlemsländer håller nu på att sätta upp egna system för hanteringen av denna typ av information. Med potentiellt 27 olika system för hanteringen av passagerarinformation finns risken att det uppstår stora skillnader mellan systemen om hur informationen samlas in, används och sparas. Därför fastslog medlemsländerna i Stockholmsprogrammet att ett förslag för gemensamma regler för hanteringen av passagerarinformation är angeläget.

Med det här förslaget föreslår vi ett enhetligt system i EU som är rättssäkert och som kommer att öka möjligheterna för det polisiära samarbetet i EU för att komma åt grov brottslighet och terrorism. Samtidigt innebär det ett omfattande dataskydd och skydd av medborgarnas personliga integritet.

Jag är nöjd över förslaget som på ett välbalanserat sätt upprättar ett effektivt system för att bekämpa terrorism och grov brottslighet samtidigt som det skyddar den personliga integriteten. Bland annat innebär det att alla uppgifter ska göras anonyma efter 30 dagar och att de inte får sparas längre än fem år. Reglerna för vem som får behandla informationen och under vilka förutsättningar det får ske är också mycket restriktiva. Uppgifterna som ska sparas är sådana som redan idag sparas av flygbolagen för kommersiella syften, som datum, resrutt, biljett- och bagageinformation, kontaktuppgifter, sittplats och resebyrå. Det framgår dessutom mycket tydligt i förslaget att känslig information som kan avslöja etnisk tillhörighet, politisk eller religiös åskådning, hälsotillstånd, etcetera aldrig får sparas eller användas.

Nu hoppas jag att förslaget snabbt kan behandlas och godkännas också av Europaparlamentet och medlemsländerna.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: