You are currently browsing the tag archive for the ‘flyktingkonvention’ tag.

hbtflyktIgår kom EU-domstolen med ett positivt och klargörande besked om att homosexuella asylsökande kan anses utgöra en ”samhällsgrupp” och därmed kvalificera sig för asyl i ett EU-land. Fallet gällde tre personer från Sierra Leone, Uganda och Senegal respektive, som sökt asyl i Nederländerna. I dessa länder är homosexualitet förbjudet och kan straffas med allt mellan böter och livstidsfängelse. I världen idag finns det 76 länder (!) som förbjudit homosexualitet.

EU:s regler för att avgöra vem som är flykting finns i det så kallade skyddsgrundsdirektivet. Reglerna har sin grund i Genèvekonventionen som definierar flyktingar som personer ”som flytt sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Enligt konventionen utgör flyktingskäl grund för att bevilja asyl.

Det är ett viktigt och välkommet avgörande eftersom inte alla länder tolkar flyktingdefinitionen på ett sätt som inkluderar förföljelse av homosexuella, även om UNHCR:s handbok sedan länge föreslår en sådan tolkning. För länder som t.ex. Sverige och Belgien förändras inget, eftersom man redan beviljar skydd till förföljda homosexuella personer. Domstolens beslut blir vägledande för hela EU.

Domstolen la till att det inte räcker med att ett förbud existerar, utan det måste finnas en reell risk för sanktioner, som t.ex. risk för fängelsestraff. Domen klargjorde också att man inte kan kräva av homosexuella att de ska dölja sin sexuella läggning för att undkomma förföljelse eftersom det är en så grundläggande del av en persons identitet. Det är också ett viktigt klargörande eftersom det faktiskt förekommit att myndigheter avslagit asylansökningar med hänvisning till att det går att dölja och på så sätt undkomma förföljelse.

Idag för 60 år sedan undertecknades FN:s flyktingkonvention. Då, 1951, kom den till i den starka andan av ”aldrig mer” efter andra världskriget, när hundratusentals människor fortfarande sex år efter krigets slut var utblottade och inte hade någonstans att ta vägen. Under fyra av de sex årtionden som flyktingkonventionen funnits har européer varit de främsta mottagarna av skydd. Det är värt att komma ihåg detta idag, när debattklimatet i invandrings- och flyktingfrågor är hårt i många länder i Europa. För mig är det glasklart: Europa har en skyldighet att hjälpa människor på flykt undan förföljelse, krig och tortyr, och den skyldigheten måste vi fortsätta att ta på allvar. Därför är det också viktigt att människor som söker skydd i EU blir mottagna på samma sätt i alla länder och att vi får det europeiska asylsystemet på plats så snart som möjligt.

Jag har många gånger varnat för främlingsfientlighet och populistiska strömningar och eftersökt ett tydligare ledarskap i många EU-länder för att stå upp mot högerextrema och invandrarfientliga krafter på hemmaplan. När vi idag högtidlighåller 60-årsdagen av FN:s flyktingkonvention är det budskapet än viktigare. EU har en skyldighet mot världens flyktingar och mot sig självt att leva upp till sina internationella åtaganden och att fortsätta ge skydd och bättre framtidsutsikter till dem som verkligen behöver vår hjälp. Den här dagen påminner om detta viktiga uppdrag.

Svenska Dagbladet publicerade idag en debattartikel som jag skrivit tillsammans med FN:s höge representant för flyktingfrågor António Guterres. Du kan läsa den här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: