You are currently browsing the tag archive for the ‘forskning’ tag.

Från presskonferensen. Photo: EbS

Från presskonferensen. Photo: EbS

Idag presenterade jag ett förslag om att underlätta för utländska studenter och gästforskare att komma till EU. Jag gjorde det med två gästforskare, Fatma Abidi och Bellarminus Kakpovi som båda forskar och läser i EU men har erfarenheter av hur svårt det kan vara att komma hit.

Ungefär 200 000 utländska studenter och forskare kommer idag varje år till EU. Dessa personer är ofta väldigt begåvade personer som berikar sin egen utbildning genom utbytet, men som också bidrar positivt till EU genom sin kunskap och sina erfarenheter.  Vi ser tyvärr en trend  att antalet personer som kommer till EU för att studera eller gästforska minskar. Det är ett problem för Europas konkurrenskraft att vi har byråkratiska hinder som får begåvade studenter och forskare att söka sig till andra kontinenter. Det gör att vi missar personer som efter att de har forskat eller läst färdigt kan gå in och bidra till utveckling, tillväxt och innovation. I EU idag, trots ekonomisk kris och hög arbetslöshet, finns redan en brist på t.ex. ingenjörer, personer inom vården, biotech och IT. Förslaget som jag presenterade idag för kommissionens räkning innehåller förslag på hur vi kan locka fler att komma till EU.

Ingen ska t.ex. behöva vänta mer än två månader på att få besked om uppehållstillstånd eller visum. Utländska studenter ska få rätt att arbeta, parallellt med studierna, vilket i dag är förbjudet i t.ex Litauen och Luxemburg. Efter färdig utbildning ska studenter och forskare få rätt att stanna kvar i Europa i ett år för att söka jobb eller starta eget. I dag åker de ut nästan samma dag som de har tagit examen.

Vi behöver välutbildade människor oavsett om de är européer eller kommer från tredje land. De kan starta ett bolag, eller kommer in på en nyckelposition, som sedan kan leda till investeringar och nya jobb. Det är strategiska personer som vi behöver i utvecklingen mot tillväxt och konkurrenskraft. Jag är stolt över att EU-kommissionen visar ledarskap och föreslår förbättringar för att locka hit fler studenter och forskare. Fatma Abidi från Tunisien berättade om hur hennes studietid här hade lett till att ULB universitetet i Bryssel och Kartagouniversitetet i Tunisien hade startat ett stort samarbete om forskning i jordbruket, något om leder till jobb, utbyte och ny forskning i båda länderna.

För att stärka EU:s konkurrenskraft har vi tidigare sett över hur vi ökar utbildningens kvalitet i Europa. Det är inget som EU styr över, men vi har kommit med rekommendationer hur våra 4000 universitet och högskolor kan bli bättre. Viktigt är också att satsa på grundskolan så studenterna har tillräckliga grunder för att gå vidare till högre studier. Erasmusutbytet är också på väg att fördjupas och förbättras för att ytterligare öka studenters rörlighet inom EU.

Intressant läsning idag i International Harald Tribune om hur Canada vill locka internationella studenter. Läs här. Och mer information om förslaget hittar du i kommissionens pressrum och min debattartikel som publicerats i flera svenska tidningar idag.

I morse träffade jag VD:n och företrädare från gruvföretaget LKAB. Företaget står för 90 % av järnmalmsproduktionen i Europa. Vi pratade bl a om energieffektivisering och forskning. Det var ett intressant möte och särskilt roligt i tider av ekonomisk kris att höra om den enorma efterfrågan på arbetskraft som de har i Norrbotten. De är beroende, och kommer i framtiden att vara än mer beroende, av arbetskraftsinvandring för att få tag i människor med rätt kompetens. De har inlett samarbete med universitet på Island och i Turkiet bland annat. Att öka utbytet med Turkiet är en av mina politiska prioriteringar och nu då det går långsamt på EU-nivå är det kul att se att det rör sig på andra håll.

Under dagen har jag via Twitter följt CNN:s reporter Nic Robertsons liverapportering från Hama i Syrien. Det är verkligen en fruktansvärd situation i landet och jag är full av beundran för den syriska befolkningen som är otroligt modig och uthållig.

Min tredje dag på Twitter är det också roligt att se att jag redan har 500 följare.

Idag har jag suttit precis hela dagen i budgetförhandlingar med kollegorna i kommissionen. Vi har antagit förslag till långtidsbudget 2014-2020, det som också kallas för MFF, Multiannual Financial Framework.

Givet den mycket allvarliga situation som Europa befinner sig i har vi försökt hitta en balans mellan återhållsamhet i utgifterna och ändå tydliga satsningar för att stödja återhämtning, tillväxt och satsning på innovation. Samtidigt som alla vill skära i EU-budgeten finns det ständigt ökade krav på vad EU ska leverera.

Det förslag vi lagt ikväll kännetecknas av mer öppenhet, transparens, flexibilitet och förenklingar. Det inför mer krav och villkor i regionalstöden. Vi lägger mer pengar på forskning, infrastruktur och innovation och också den nya utrikestjänsten får mer medel för att stödja global utveckling, demokrati, grannskapspolitiken och utvidgningen.

Klimatsatsningar oh energieffektiviseringar blir horisontellt integrerade i alla politikområden. Vi fryser löner och gör kraftiga besparingar i administrationen i kommissionen. Även om jordbrukspolitiken minskar något är det tyvärr allt för blygsamt för min smak, men jag är i förkrossande minoritet i kollegiet att förespråka mer radikala reformer.

På mina områden – migration, asyl, polissamarbete och kampen mot organiserad brottslighet har jag lyckats förhandla mig till mer pengar än vad som tidigare fanns. Detta är ett område där alla vet att vi behöver gemensamma lösningar. Alla medlemsländer och Europaparlamentet är överens om att vi behöver samarbeta mer i kampen mot brottsligheten, att asylpolitik och migration, också laglig sådan behöver en gemensam politik och resurser och det känns bra att vi med detta förslag får mer resurser för att kunna driva en bra politik på dessa områden.

En fråga som kommissionen varit ombedd att titta på är frågan om egna medel. Vi föreslår nu ett reviderat momssystem samt en så kallad skatt på finansiella transaktioner. Den senare är en idé som figurerat på G8 och G20-möten samt flera europeiska toppmöten. Den har stort stöd i flera europeiska huvudstäder samt i Europaparlamentet och bland en majoritet av mina kollegor. Själv är jag mycket skeptisk till att denna idé skall kunna genomföras.

Budgeten skall nu förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparlamentet och antas någon gång nästa år. Budgetförhandlingar är inga barnkalas så det vilar ett stort ansvar på det danska och sedan cypriotiska ordförandeskapen at få ihop en överenskommelse.

Har precis kommit tillbaka från Oostende där jag medverkade på en stor konferens om säkerhetsforskning. Det var folk från forskarvärlden, industrin, politiken och andra intresserade. Temat var just säkerhetsforskning, en enorm industri som innfattar allt från robotar som kan identifiera sprängämnen till IT-lösningar för att avslöja virus, bodyscanners, studier för att förstå radikalisering av individer mm mm. EU avsätter inom det nuvarande forskningsprogrammet (2007-2013) 1,4 miljarder euro bara för säkerhetsforskning och de deltagande var intresserade över att höra om kommisionens framtida prioriteringar. Jag redogjorde för mitt arbete med den säkerhetsstrategi jag kommer att lägga fram under hösten och det forskningsbehov vi ser kan emanera ur den. Du kan läsa mitt tal här.

Imorgon bär det av till Göteborg och Bokmässan där jag, förutom att lyssna på en del intressanta författarpresentationer och diskussioner, också ska medverka I två seminarium. Ett om organiserad brottslighet och ett om kvinnor och asyl.  

Har hela natten följt röstsammanräkningen i Sverige och konstererar bl.a att Folkpartiet i Göteborg missat ett mandat med bara en handfull röster. Det känns nesligt att inte min vän Jasenko Selimovic kommer in, han är en mycket duktig politiker. Nu börjar väl förhandlingarna om regeringen på riktigt i Stockholm.  Följer också diskussionerna om antalet utskottsplatser i svenska riksdagen och att vissa vill begränsa utskottsåplatserna till 15 och därigenom stänga ute sverigedemokarterna. Hur illa jag än tycker om SD:s politik tror jag att det vore ett misstag. De får då lätt en martyrstatus helt i onödan. Då kan de fortsätta att kritisera ”eliten” och rida på att de inte accepterar svenska folkets val. Bättre då att låta de sitta i utskotten, och tvingas visa vad de står för och ta debatten med dem i sakfrågorna.

Nästa vecka bär det av till Aten för att med den grekiska regeringen diskutera deras handlingsplan för att bygga upp ett fungerande asylmottagningssystem. Problemen i Grekland är gigantiska och vi ska diskutera hur vi kan samarbeta för att få till ett fungerande system där människor behandlas på ett värdigt sätt och kan få sina asylansökningar behandlade inom rimlig tid.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: