You are currently browsing the tag archive for the ‘Fredrik Reinfeldt’ tag.

Idag har jag varit och talat på en konferens som det belgiska ordförandeskapet ordnade tillsammans med EU:s ekonomiska och sociala kommitté (EESK). Kommittén samlar olika organisationer, företrädelsevis företrädare för jordbruk,  fackföreningar och arbetsgivare.  Dess president är Staffan Nilsson, en svensk lantbrukare från Hälsingland. Konferensen handlade om arbetskraftsinvandring och integration, ett mycket aktuellt och kontroversiellt ämne. Du kan läsa mitt tal här.

Läser i de svenska tidningarna att diskussionen om en EU-skatt blossat upp, inte minst efter statsminister Reinfeldts besök i London hos David Cameron. Att frågan om så kallade ”egna medel” skulle diskuteras i samband med nästa långtidsbudget är något som bestämdes redan 2004, så det är inte konstigt att debatten  kommer upp nu när trupperna samlar sig inför budgetbataljen. Det är viktigt att frågan kritiskt diskuteras. Vi måste naturligtvis se både till utgifter och inkomster i EU:s framtida budget, särskilt när tiderna är som de är.

Man kan tänka sig olika sätt att externt finansiera EU:s budget. En traditionell inkomstskatt som dras på skattsedeln och går direkt till Bryssel är det nog ingen som förespråkar, även om det framställs så på de mest EU-kritiska ledarsidorna. Bland de alternativ som utreds är snarare någon form av miljöskatt, en gemensam europeisk avgift på flygtrafik eller utsläpp där delar av inkomsterna skulle gå till den gemensamma budgeten.  Det är förstås en slags skatt, men borde inte ge anledning att hesta upp sig så till den milda grad. En gemensam europeisk koldioxidskatt är ett bra sätt att komma åt utsläpp och att göra det på ett konkurrensneutralt sätt i hela Europa. Men sista ordet är långt ifrån sagt här. I månadsskiftet juni/juli kommer kommissi0nen att presentera sitt förslag till långtidsbudget.

Men först ska vi förstås ha en budget för 2011. Förhandlingarna är nu i full gång efter sammanbrottet för en vecka sedan. Förhoppningsvis går det att hitta en lösning som Europaparlamentet kan rösta om strax innan jul.

Sista dagen i Europaparlamentet under ordförandeskapet. Och det är två maratondagar denna gång, med tung slagsida åt utrikesområdet. Parlamentet har begärt debatter om Mellanöstern, Kongo, Vitryssland, Georgien, Afghanistan och Pakistan, där jag kommer att redovisa hur rådet arbetar med dessa olika länder och regioner. Igår eftermiddag var den nya höga representanten, Catherine Ashton för första gången med och debatterade i sin nya egenskap.

Nu på morgonen har statsministern varit i plenum för att avrapportera ordförandeskapet och redogöra för de resultat vi har uppnått. En stor del av debatten kretsade kring klimatförhandlingarna, men många ledamöter ville även debattera hur EU tacklat den ekonomiska krisen.

Veckans besök i Strasbourg har även bjudit på diskussioner kring öppenhet. Igår träffade jag Margot Wallström och parlamentets vice talman Diana Wallis för att tala om hur vi kan göra det enklare för människor att utnyttja EU:s offentlighetsprincip. Reglerna finns ju sedan länge, men om EU ska bli mer öppet och tillgängligt, så måste det ju bli enklare att utnyttja dem! En av de viktigaste åtgärderna är att skapa gemensamma sökverktyg och en webbsajt för handlingar från alla EU-institutioner.

I morgon bär det av till Bryssel igen för möte med allmänna rådet. Förutom att översiktligt diskutera agendan till toppmötet i december, kommer jag att leda två sakdebatter. Den ena handlar om EU:s hållbarhetsstrategi och den andra om Lissabonstrategins framtid.

Hållbarhetsstrategin tillkom under det förra svenska ordförandeskapet och under hösten 2009 är det dags att göra en ordentlig översyn. Vi har haft en arbetsgrupp som jobbat med detta, men det är viktigt att också ha en rejäl politisk debatt om framtida prioriteringar och hur vi kan bli bättre på att mäta och följa upp olika hållbarhetsmått.

Lissabonstrategin närmar ju sig sitt slut och framtiden har diskuterats i flera olika rådskonstellationer och konferenser under det svenska ordförandeskapet. Kommissionen har tagit fram ett diskussionspapper, Europa 2020, som uppriktigt sagt är ganska tunnt. Jag hoppas att vi kan få en substantiell diskussion i morgon bland EU-ministrarna så att vi kan få lite input till de slutsatser vi skall ta på decembertoppmötet och som är tänkt som vägledning till det spanska ordförandeskapet som skall knyta ihop säcken och anta en ny strategi i vår.

På torsdag hålls också ett särskilt toppmöte då Fredrik Reinfeldt har bjudit in sina statsministerkollegor till en middag i Bryssel. Då ska de fatta beslut om en pemanent ordförande i rådet, en utrikespolitisk hög representant och en ny generalsekreterare i rådet. Det surrar förstås av rykten om namn, men vad jag fösrtår är man långt ifrån eniga än. Telefonerna går varma i Europa och Fredrik behöver nog veckan på sig för att kunna lägga fram ett förslag.

Det svenska ordförandeskapet kommer tillsammans med kommissionen att representera EU vid G20-toppmötet i Pittsburgh den 24-25 september. Som en förberedelse inför det har jag idag förankrat ordförandeskapets politik i Europaparlamentet. I morgon kommer statsministern att hålla en middag med sina stats- och regeringschefskollegor för att förankra politiken hos övriga regeringar.

Vi har gjort många kraftfulla åtgärder i form av stimulanspaket, ökade resurser till IMF och samordnade regleringar för finansmarknaderna. Man kan nu vara försiktigt hoppfull om att det, ekonomiskt sett, värsta ligger bakom oss. Däremot är det mycket allvarligt med den stigande arbetslösheten.

Vid G20 förväntar vi oss att ytterligare steg ska tas vad gäller samordnade regleringar av finansmarknaderna. En fråga som flera har europeiska ministarar tagit upp är att bonussystem ibland lett till ökat risktagande. Vi hoppas komma med förslag på principer för bonusar till Pittsburgh.

Vidare är det viktigt att nu tänka på hur vi åter får balans i statsbudgetarna efter detta extrema läge. Vi måste ha så kallade exit-strategier ut ur krisen. Klimatfrågan kommer förstås också upp på G20. Vi måste ta ett steg framåt för att lösa finansieringen av klimatåtgärderna.

Det är ett spännande parlament som samlats till sin första session. Genomsnittsåldern verkar ha sjunkit rejält, andelen kvinnliga ledamöter har ökat och nästan 60% av ledamöterna är nya. Bland de nya finns såväl före detta ministrar som kommissionärer, liksom andra som verkar vilja inleda sin politiska karriär i parlamentet.

Ledamöterna har valt talman och vicetalmän och jag är mycket glad över valet av polacken Jerzy Buzek. Han var en av ledarna i Solidaritet och har också varit premiärminister i et demokratiska Polen. Det känns fantastiskt att en polack blir vald till att leda Europaparlamentets arbete så här fem år efter utvidgningen. Det är i sanning ett bevis på att Monnets idéer har segrat över Stalins.

Under dagarna i Strasbourg kommer det också att beslutas om utskottsplatser och interna uppdrag i partigrupperna. Min vän och f.d kollega Marit Paulsen kommer att bli vice ordförande i jordbruksutskottet. Där passar hon utmärkt men hon kommer få tuffa debatter med en andre vice ordförande i samma utskott, fransmannen José Bové som är nyvald. Bové är känd antiglobaliseringskämpe och fälldes för något år sedan för att ha bränt ned en Mc Donalds restaurant.

Fredrik Reinfeldt inledde sin presentation igår med en beskrivning av Sveriges resa från ett skeptiskt land som på avstånd betraktade det europeiska samarbetet till det vi är idag, ett land som fullt ut bejakar det europeiska samarbetet och med en befolkning som är mer positiv än någonsin. Därefter följde de numera ganska välkända svenska prioriteringarna. Debatten som följde handlade mest om klimat och ekonomi. Den var ganska välartad även om tagen förstås är tuffare i Europaparlamentet än i riksdagen. Några av de svenska socialdemokraterna kunde förstås inte avhålla sig från inrikespolitiska tjuvnyp.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: