You are currently browsing the tag archive for the ‘fri rörlighet’ tag.

Photo:  jcoterhals, creative commons Flickr

Photo: jcoterhals, creative commons Flickr

I veckan antog vi i kommissionen ett förslag för att klargöra de regler som ska tillämpas på skilsmässor och dödsfall för internationella äktenskap eller registrerade partnerskap. Det rör sig om cirka 13 % av alla nya äktenskap och 19 % av registerade partnerskap (statistik från 2007 så troligen ännu fler idag). I förslaget görs ingen skillnad på om det är hetero- eller homosexuella par.

Detta blir en viktig och praktisk del av den fria rörligheten. Det ska inte vara juridisk mer komplicerat att gifta sig med en person från ett annat land än med en från samma land. Kommissionen vill med detta förslag få slut på de parallella och motstridiga förfaranden och regler som finns i olika medlemsstater kring till exempel om uppdelning av fast egendom eller bankkonton när ett par från olika länder skiljs åt. När regelverket är antaget kommer det att skapa större rättslig klarhet för internationella par och familjer. 16 miljoner internationella par berörs av tydliggörandet och kommer veta vad som händer med huset, vilken domstol man ska vända sig till när det är dags att dela upp tillgångar oberoende var de finns. Reglerna underlättar också erkännande och verkställighet av en dom om förmögenhetsrättsliga frågor som angivits i en annan medlemsstat.

Naturligtvis är det beklagligt att inte alla 28 länder kunde enas så att alla europeiska medborgare omfattas av lagstiftningen. Tyvärr fick de 17 länder som ville gå vidare med ett fördjupat samarbete, och vi får hoppas att alltfler länder hakar på. Det blir viktigt att regelbundet påminna de återstående 11 länderna om vad diskrimineringen kan ha för konsekvenser för EU-medborgare.

Länderna som är med: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien och Finland. De utgör 67 % av EU:s befolkning och en majoritet av de internationella par som bor i Europeiska unionen.
Länderna som står utanför: Danmark, Storbritannien, Irland, Polen, Ungen, Rumänien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen och Cypern.

Antagandet av beslutet om att tillåta fördjupat samarbete kräver kvalificerad majoritet av medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentets godkännande. Antagandet av de två förordningarna om genomförande av det fördjupade samarbetet kräver enhällighet av de 17 medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet och samråd med Europaparlamentet. Övriga 11 medlemsstater är fria att när som helst ansluta sig till det fördjupade samarbetet.

Vad gäller följetongen om de danska gränskontrollerna, har vi som jag tidigare skrivit om nära kontakt med danskarna och de har försäkrat oss om att de ska införa de nya bestämmelserna i enlighet med Schengen och reglerna för fri rörlighet. Det är oerhört viktigt att principen om fri rörlighet inte äventyras med detta beslut. Det är ju olika faser i det danska beslutet och fas ett inleddes den 5 juli med en förstärkning med 50 tullare. Vi analyserar nu de legala konsekvenserna av vad Danmark har beslutat men det viktiga är ju också hur regelverket tillämpas i praktiken, att det inte sker några systematiska kontroller av personer som rör sig över gränsen. För att kontrollera hur tullarna arbetar har jag idag bestämt att skicka en grupp kommissionsexperter till Danmark imorgon för att utvärdera implementeringen av de nya åtgärderna på plats.

En Eurobarometer som släpptes idag visar att fri rörlighet uppfattas som den viktigaste medborgerliga rättigheten för EU-medborgare, 48 % uppger att det är den viktigaste rättigheten. Jag kan inte annat än hålla med. Det är fantastiskt att man kan studera, arbeta och resa fritt i Europa utan att behöva stå i passkontroller eller ansöka om särskilda uppehållstillstånd.

Tongångarna om att stärka gränser rimmar illa med denna frihet. Jag läser nu i media att även Norge vill förstärka sin gränskontroll, i syfte att begränsa invandringen till landet. Norge är inte med i EU men de är med i Schengen-samarbetet. Vi har ännu inte fått några uppgifter bekräftade om detta stämmer men jag är bekymrad över dessa signaler. Vi ska nu följa upp detta och prata med norrmännen för att få mer information.

Hela 42 % svarar i samma Eurobarometer att de inte är nöjda med öppenheten i EU:s institutioner. Detta håller jag fullt med om även om det har blivit mycket bättre sedan jag var Europaparlamentariker. På den tiden började jag med att lägga upp dokument på en hemsida så att fler kunde ta del av den. Jag försöker nu också öppna upp kommissionen mer mot allmänheten. På min hemsida kan man t.ex. se korrespondens med organisationer och parlamentariker osv. Min brevkorrespondens med privatpersoner läggs dock inte ut. Jag försöker få med mig fler kommissionärer på detta och på en ökad öppenhet inom kommissionen överlag. Här har EU:s institutioner mycket att lära av Sverige.

Sista sessionen i Strasbourg innan sommaren. Jag har haft debatter om PNR och den nya IT-myndigheten som skall ligga under mig och ansvara för de stora datasystemen vi har för Schengen och för visum, de s.k. SIS respektive VIS.

Eftersom jag var på plats fick jag också tala för kommissionen i de debatter som alltid ligger på måndag kväll, som är viktiga men inte särskilt kontroversiella. Det innebar sex ytterligare debatter till midnatt i en mycket tom kammare. De flesta andra njöt väl av den ljumma sommarkvällen.

Förutom en mängd olika möten med enstaka ledamöter har jag också träffat Helle Thorning Schmidt, oppositionsledare i Danmark. Vi är gamla vänner och känner varandra sedan den tid vi båda satt i Europaparlamentet. Vi talade naturligtvis om de danska beslutet om utplacering av nya tulltjänstemän idag. Vi har daglig kontakt med danskarna i den här frågan och de har försäkrat att denna förstärkning av personal endast ska utföra punktkontroller baserade på riskbedömningar. Detta kommer vi naturligtvis att följa noga för att se att det också sker på detta sätt, i enlighet med Schengen och reglerna för fri rörlighet. Systematiska kontroller av personer som korsar en gräns inom Schengen får inte ske, endast enstaka kontroller som bygger på underrättelser och som syftar till att upprätthålla lag och ordning, eller av hälsoskäl (epidemier etc), är tillåtna.

Vi har nu undersökt den danska överenskommelsen om att öka närvaron vid gränserna närmare. Förslaget handlar om att inrätta en permanent kontroll vid den danska tullen av varor för att komma åt kriminalitet. Som sådant har det inte direkt påverkan på Schengen, som endast reglerar personer. Men på det sätt som förslaget är utformat dvs att det ska vara en permanent förstärkning vid gränsen av tullpersonal och polis samt videoövervakning så är det högst tveksamt om detta inte syftar till gränskontroll vilket i sådana fall innebär att det varken är i linje med Schengenöverenskommelsen eller själva Schengenandan. Det är även tveksamt utifrån vår överenskommelse i EU-fördraget om fri rörlighet av varor. Enligt fördraget får man inte ha systematiska kontroller av varor eller personer.

Barroso talade tidigare idag med danska statsministern och kommissionen har nu även skickat brev till danska regeringen för ytterligare klargörande. Det är nu väldigt viktigt att den danska regeringen i samråd med kommissionen ser över förslaget på nytt i ljuset av våra invändningar. Vi står redo att hjälpa till men vi kommer också att ta de åtgärder som behövs för att garantera respekten för våra europeiska överenskommelser.

En härlig semester börjar lida mot sitt slut. I morgon är jag tillbaka på kontoret igen, och det känns bra att komma igång med höstens utmaningar.

Men sommaren har inte varit bara stiltje och lugn. I början av augusti kom besked från USA om en ny avgift för att resa in i landet. Från och med den 8 september behöver man betala 14 amerikanska dollar för att få komma in. Det är beklagligt. Vi behöver inte fler avgifter och restriktioner – tvärtom hoppas jag att det kan bli ännu smidigare att resa mellan EU och USA i framtiden.

En annan oroande utveckling under sommaren är den utbredda misstänksamheten och i vissa fall fientligheten mot romerna i Europa. Jag tror att vi behöver påminna oss om vilka värderingar Europa vilar på. Den fria rörligheten är EU:s stomme och något vi ska värna och vara stolta över. Rätten för oss EU-medborgare att stanna i ett annat medlemsland är visserligen inte ovillkorad – EU:s regelverk tillåter medlemsländerna att avvisa en person om denne utgör ett allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen. Men varje sådant beslut måste fattas på individuell basis och stå i proportion till det hot individen utgör, och rätten att överklaga beslutet måste garanteras. Tyvärr vet vi att romer är utsatta på många håll i Europa och jag vet att min luxemburgska kommissionärskollega Viviane Reding, som är ansvarig för minoriteters rättigheter, följer utvecklingen noga.

De kommande månaderna kommer att bli tuffa. Jag kommer att arbeta hårt för att EU:s medlemsländer ska komma framåt i diskussionerna om det gemensamma asylpaketet. Därutöver väntar en översyn av datalagringsdirektivet, före årsskiftet ska asylkontoret på Malta komma på plats, och så snart som möjligt ska jag tillsätta en särskild samordnare för EU:s arbete mot människohandel. Det blir en spännande höst.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: