You are currently browsing the tag archive for the ‘G8’ tag.

Jag tillbringade förmiddagen på G8-konferensen i Paris. Det var en väldigt intressant diskussion om narkotika och kokainvägarna till Europa över Atlanten, allt oftare via Västafrika. Kokainanvändningen ökar i Europa och handeln med detta genererar enorma pengar och ödelägger såväl liv som ibland hela länder. Förutom G8-länderna var det ett femtontal andra ministrar från bl.a. Colombia, Brasilien, Senegal, Peru, Bolivia, Mali. Det var en spännande diskussion om hur vi kan samarbeta i förebyggande syfte.

Tyvärr kunde jag bara stanna halva dagen eftersom Europaparlamentet hade bestämt att de ville ha en debatt om migration och Schengen i Strasbourg. Deras ovilja att senarelägga debatten några timmar gjorde att jag fick rusa för att ta tåget till Strasbourg. Barroso och jag tog debatten tillsammans och vi gjorde vårt bästa för att tala om för ledamöterna att vi inte vill riva upp Schengen utan tvärtom stärka samarbetet.

Under helgen har jag förstås följt de fasansfulla nyheterna från Japan. Det är verkligen ohyggligt! Bilderna från vad tsunamin sveper med sig ser ut som en katastroffilm från Hollywood fast denna gång är det på riktigt. EU och medlemsländerna har förstås erbjudit all hjälp vi kan.

Idag har jag träffat alla cheferna från kommissionens olika kontor i medlemsländerna. Det blev naturligtvis främst en diskussion om Nordafrika och toppmötet i fredags. Det var glädjande att medlemsländerna under toppmötet kunde enas om skrivningar vad gäller en omfattande migrationsstrategi och vikten av att öka rörligheten och samarbetet med människorna i regionen. De senaste veckornas händelser har förhoppningsvis fört med sig en insikt hos medlemsländerna om behovet av en gemensam asyl- och migrationspolitik och kanske kan det faktiskt komma att leda till att vi snabbare kommer fram i förhandlingarna av densamma.

Riksdagens arbetsmarknadsutskott har också varit på besök och vi hade en bra diskussion om Nordafrika, asylpaketet och arbetskraftsinvandring. De tackade sedan med en stor påse saltlakrits! Mycket uppskattat. I Belgien är de duktiga på choklad, men saltlakrits klarar de inte.

Har precis avslutat ett möte med Mr Fedotov från FNs Drugs and Crime enhet. Vi talade om pågående och framtida samarbete om bland annat kampen mot narkotikan. Fransmännen ordnar, i egenskap av G8- ordförande en stor konferens om kokainsmugglingsvägar i maj i Paris där vi båda ska medverka. Ikväll ska jag ha ett telefonmöte med min nye franske kollega Claude Gueant som är ny inrikesminister i Frankrike (den tredje sedan jag blev kommissionär). Vi har inte träffats ännu men jag antar att en av frågorna han vill tala om är just denna konferens.

Våra miljö- och energiministrar fortsätter idag arbetet i Åre med att samla alla EU:s medlemstater kring uppgiften att minska koldioxidutsläppen. De kommer framför allöt att diskutera vägen fram till Köpenhamn, vad som behöver göras och när.

För ett par veckor sedan kunde G8-länderna enas om att åtgärder måste göras för att temperaturen inte ska öka mer än 2 grader. USA:s aktiva roll var här viktig. Det är glädjande att se den kraftigt ändrade synen på klimatfrågan i Vita huset efter Obamas tillträde. Dock är det tveksamt om de amerikanska avviserade åtgärderna kommer att vara tillräckliga.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton besökte också nyligen Indien för att få med dem på en klimatuppgörelse. Indien har emellertid varit mycket avvisande till att åta sig minskningar av utsläpp. Igår ifrågasatte även den indiske miljöminister de vetenskapliga bevisen för klimatförändringar.

Detta är olyckligt av flera skäl. Självklart finns det mer akuta problem i den indiska vardagen, var tionde barn får exempelvis inte uppleva sin femårsdag, men Indien är verkligen ett av de länder som kommer att drabbas mest av hetta, ökenutbredning och vattenbrist vid en temperaturhöjning. De ekonomiska marginalerna i utvecklingsländerna är små men möjligheterna till förbättringsåtgärder är enorma. Exempelvis skulle en mer tillförlitligt elförsörjning kraftigt minska utsläppen från ineffektiva dieselaggregat. Det är relativt billiga åtgärder med etablerad teknik. Därför är det så viktigt att utvecklingsländerna åtar sig utsläppsminskningar samtidigt som de industrialiserade länderna åtar sig att bidra till tekniköverföring och finansiering.

Det blir en lång väg till Köpenhamn.

Det blev ju ett ganska lyckat G8-möte i Aquila. Att länderna så tydligt uttalande en vilja att dra igång Doharundan – och avsluta den – är oerhört viktigt. Ett nytt globalt frihandelsavtal skulle betyda mycket, inte bara för handeln utan också för tillväxt och välfärd. Det vore en välkommen åtgärd i den ekonomiska krisen. Dessutom är det mycket positivt att samtliga länder uttalade sitt stöd för 2-graders målet på klimatområdet och att de åtog sig att halvera sina utsläpp till 2020. Problemet är att vi fortfarande inte har någon enighet om vilket år vi ska använda som ursprungsår. Men, som sagt, ett stag framåt är det onekligen.

Förra veckan hade jag beredskap och fick inte lämna Stockholm (fem statsråd måste alltid vara tillgängliga), men nu bär det av på resa igen. Imorgon ska jag Haag, sedan blir det Strasbourg och så Paris. Jag ska hålla anförande i Haag och Paris samt träffa mina kollegor europaministrarna Frans Timmermans och Pierre Lellouche. I Strasbourg ska jag lyssna på när statsministern som brukligt presenterar de svenska ordförandeskapsprioriteringarna. Det är första gången det nyvalda Europaparlamentet möts och det blir intressant att känna av stämningarna. Halva församlingen är nyvald och det finns nya partigrupper. Ska hinna träffa några gamla kollegor också. Spännande.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: