You are currently browsing the tag archive for the ‘GAERC’ tag.

Imorgon bär det av till Bryssel igen och det är dags för mig att leda ordförandeskapets sista allmänna råd. Det blir diskussioner om slutsatserna inför toppmötet den 10-11 december. Det sker när Köpenhamnsmötet precis har inleds så då finns det möjlighet att vid behov finjustera EU:s förhandlingsmandat. I övrigt är toppmötet ett tillfälle att slutleverera de svenska ordförandeskapsprioriteringarna.

Imorgon står också utvidgningen på agendan med förhoppning att kunna anta slutsatser. Slutligen vill jag också ha en informell diskussion om krishantering. Med det nya fördraget finns en solidaritetsklausul där medlemsländerna åläggs att hjälpa varandra om det inträffar en katastrof av något slag. För att det skall bli möjligt behöver EU utveckla en bättre och mer samordnad krishanteringsförmåga. Morgondagens möte, som sker till glögg och lussekatter, är ett första tillfälle att utbyta tankar kring hur en sådan skulle kunna utformas.

På tisdag förmiddag blir det seminarium med den nya kommissionen, en slags introduktionsdag med alla mina nya blivande kollegor. Det skall bli spännande.

Johans mobilkameraIdag håller vi det andra mötet i Allmänna rådet, som EU-ministrarnas möten kallas, under svenskt ordförandeskap. Huvudämnet är frågan om att försäkra oss om en säker tillförsel av energi till EU. Många var de EU-medborgare som frös i vintras när gasleveranserna uteblev. Det är viktigt att EU nu är bättre förberett.

Vi ska också förbereda nästa toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer som sker i slutet av oktober. Att komma överens om hur Lissabonfördraget ska införas blir en stor uppgift vid toppmötet, ifall det blir ett ja på Irland den andra oktober. Opinionssiffrorna såg igår bättre ut, över 60 procent uppger att de tänker rösta ja, vilket är glädjande men vi vet att det kan snabbt ändras… Finansiering av klimatåtgärderna och den ekonomiska situationen blir andra givna ämnen. Östersjöstrategin ska också antas vid toppmötet.

Jag träffade idag den nye polske kommissionären för regionalpolitik Pavel Samecki. Vi har haft ett mycket gott samarbete med hans medarbetare vid utarbetandet av Östersjöstrategin. Det verkar lovande även fortsättningsvis då Pavel var mycket trevlig. Jag har också haft bilateral överläggningar med mina spanska, finska, danska och baltiska kollegor.

Inledde fredagen på EU-nämnden för diskussioner inför måndagens allmännarådsmöte i Luxemburg. Det finns naturligtvis en stor frustration hos ledamöterna i nämnden över att de inte får klara och tydliga besked om vad vi förväntas komma överens om på måndag och senare på toppmötet, men frustrationen är lika stor hos mig. Vi vet inte hur långt vi kommer i finansieringsdiskussionen inför klimattoppmötet, den frågan är oerhört känslig inte minst i Polen och framstegen är ännu så länge inte så konkreta som vi skulle vilja. Likaså är det några länder, framför allt Storbritannien, som har svårigheter när det gäller besluten om finansiell övervakning och etablerandet av ett slags riskanalysråd för finansmarknaden. Slutligen har vi inte fått besked ännu från Dublin om slutformuleringen av de juridiska garantier som irländarna behöver för att kunna utlysa en ny folkomröstning. Garantierna måste vara formulerade på så sätt att de känner sig trygga men att de inte innebär några ändringar av fördraget för oss andra. Alla dessa frågor spiller över på vårt ordförandeskap så vi är förstås angelägna om att vi hinner så långt som möjligt nu.

Spännande diskussion väntas alltså på Gaerc imorgon i Luxemburg dit jag reser tidigt. Då skall jag också träffa min nya brittiska kollega Glenys Kinnock. Jag tror att hon blir den den 4:e brittiska EU-ministern sedan jag tillträdde. Glenys och jag känner varandra sedan Europaparlamentet där hon varit ledamot i många år. Hon är gift med f.d kommissionären och labourledaren Neil Kinnock. Dessutom är hon svärmor till min f.d kollega och vän Helle Thorning Schmidt, som just nu är partiledare för socialdemokraterna i Danmark. EU-världen är liten.

EU-nämnd på morgonen inför måndagens möte med allmänna rådet. Vi var många som gästade nämnden idag. Måndagens möte är ett så kallat super-GAERC med EU-, utrikes-, försvar- och biståndsministrar. Mina frågor kommer nog att avhandlas ganska snabbt, de verkliga förberedelserna inför junis toppmöte har ännu inte hunnit så långt. Men det blir en lång dag i Bryssel i alla fall med träff med konkurrenskommissionär Nellie Kroes, amerikanska handelskammaren, ett seminarium om krishanterinmg mm.

Vid lunch åkte jag till Göteborg för att besöka Västsvenska Handelskammaren tillsammans med Marit Paulsen, vår riksdagsledamot Cecilia Wigström samt Annika Beijbom, göteborgsk EU-kandidat. Västsverige är ju hårt drabbat av krisen, inte minst inom bilindustrin, och många underleverantörer har det mycket svårt. Men det finns också ett annat företagande, med människor som trots allt ser ganska optimistiskt på framtiden. Handelskammaren visade en undersökning om företagarnas framtidssyn och så hade vi ett samtal med tre företagare på plats som bl.a efterlyste krediter, euromedlemskap, förenklade bygglov mm. Jag känner ju till problemen, men det är alltid lärorikt att höra om den praktiska verkligheten som företagarna lever i.

Jag besökte också Handelskammaren i Skåne i måndags och där är hade vi en livlig diskussion om euron. Många företag har förlorat upp till 25% av sin vinst genom kronans fall gentemot euron. Danmarks nye statsminsiter Lars Lökke Rasmussen sade igår att han planerar en euroomröstning i Danmark under mandatperioden. Det bör snart vara dags för Sverige också..

Lite trist var det att lämna sommarvärmen i Sverige för att åka redan på eftermiddagen till Luxemburg inför måndagens GAERC. Men det är många möten som skall hinnas med, såväl kvällen innan som tidigt innan själva rådsmötet. Detta är det sista rådsmöte som den nuvarande tjeckiska regeringen leder så det blev vad min kollega EU-minister Sasha Vondra kallade , ett ”gulaschmöte”, dvs ganska spretigt.

Lång diskussion om konflikten Slovenien-Kroatien. Vi stödjer kommissionens intensiva ansträngningar att medla och få till stånd samtal så att blockaden mot de kroatiska förhandlingskapitlena kan hävas. Det är komplicerat och båda länderna har låst in sig i sina hörn. Det är mycket olyckligt att en bilateral konflikt har tillåtits få så stora europeiska dimensioner.

Kort diksussion också om förberedelsena för jobbtoppmötet den 7 maj och Östra partnerskapet som lanseras samma dag. Dessutom pratade vi naturligtvis om svin-influensan. Det tycks som om krishanteringssystemen har fungerat väl hittills, så väl nationellt som på europeisk nivå har det varit flera telefonmöten för att stämma av och samordna. EU håller nära kontalt med WHO. Det är naturligtvis väldigt oroväckande och det gäller att hitta en balans mellan att å ena sidan lämna information, stilla folks oro, ha beredskap och å andra sidan inte bidra till att sprida panik. Extra hälsoministermöte är kallat till nästa vecka. Kommissionär Vassilliou, ansvarig för hälsofrågor, har sagt att hon personligen avråder från att resa till drabbade områden. Det känns lite överdrivet i dagsläget.

Så var det återigen dags för mitt ministerrådsmöte, det för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC), i Bryssel. Under de två och ett halvt åren som jag har åkt på dessa möten som minister har någonting viktigt hänt – under det allmänna rådet diskuterar nu EU-ministrarna viktiga frågor av allmän karaktär, till exempel energiförsörjning inom EU och EU:s återhämtningsplan som en följd av den finansiella krisen. Tidigare var det en tydlig dominans för de utrikespolitiska frågorna och bara utrikesministrar som pratade. EU-frågor är inrikespolitik och därför är det angeläget att fokusen flyttas från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen i fler länder än bara i Sverige.

På mötet, som var ovanligt utdraget, diskuterade vi hur EU ska klara av att finansiera den så kallade ”återhämtningsplanen”. Vi anser inte att 2008 års budgetöverskott kan finansiera detta. I princip var alla länder överens om det, men sen vill alla förtydliga att just deras land behöver stöd.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: