You are currently browsing the tag archive for the ‘gemensam asyl- och migrationspolitik’ tag.

Har tillbringat en dag på kontoret efter alla resor. Skönt att hinna med några av de många interna möten som är nödvändiga så att så mycket som möjligt kan klaras av innan alla går på semester. Långa samtal om Schengen, långtidsbudgeten, förberedelser inför rådsmötet nästa vecka, PNR-förhandlingarna och Dublinförordningen.

Var också på ett seminarium med OECD som presenterade sin rapport International Migration Outlook 2011. De konstaterar att migrationen till OECD-länderna faktiskt minskat, med 7 % mellan 2009 och 2008. Rörligheten inom EU minskar också med hela 22%. Till stor del kan detta förklaras med den ekonomiska krisen men också hårdare migrationspolitik i flera länder. OECD konstaterar, precis som jag sagt vid flera tillfällen att behovet av arbetskraftinvandring är mycket stort och växande samt att Europa måste göra mer för att utveckla en hållbar arbetskraftsinvandringspolitik.

Idag har vi även kommit ett steg närmare en gemensam asyl- och migrationspolitik efter att LIBE-utskottet i parlamentet röstat för ändringarna i skyddsgrundsdirektivet. Nu ska först hela parlamentet rösta om direktivet och även rådet men jag är övertygad om att det snabbt kommer att antas.

Började dagen med att tala på European Integration Forum. Det är ett årligt återkommande evenemang som ordnas av kommissionen, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Det samlar personer från olika lokala myndigheter, frivilligorganisationer och kommunala representanter. Det är ett bra tillfälle att höra om olika integrationsprojekt runt om i EU. Kommissionen planerar ett meddelande om några månader om just integration och tanken är att det ska bygga på lokala erfarenheter och metoder som kan spridas i resten av EU. Kommissionen ska naturligtvis inte integrera nytillkomna invandrare i Europa men vi kan spela en roll för att sprida erfarenheter och praxis.

Jag har också hunnit med att träffa den svenska EU-ministern Birgitta Ohlsson. Vi pratade om ett antal aktuella frågor och hann också med lite allmänt skvaller. Allmänna rådet har möte idag så det var därför hon var i stan. Eftermiddagen i övrigt fylldes med några besöksgrupper, bland annat ett kort möte med en grupp moderater från justitieutskottet som är i Bryssel samt en stor grupp folkpartister från Stockholm som också var på studiebesök. Dessutom har jag rivit av några intervjuer med några holländska tidningar. Jag ska till Haag på onsdag och träffa ministrar och parlamentariker och de har alla starka synpunkter på EU:s migration och asylpolitik. Tuffa debatter är att vänta.

Rådsmötet idag handlade framförallt om meddelandet om migration som jag presenterade förra veckan. Det var glädjande att få stöd från medlemsländerna och höra att det finns en samlad syn kring de åtgärder vi måste ta och att vi måste jobba långsiktigt.

Så gott som alla medlemsländer delar min syn att Schengen är en enastående skapelse som vi på alla sätt skall slå vakt om och att samarbetet behöver stärkas. Framför allt behöver vi förbättra övervakningen och utvärderingen samt identifiera vilka verktyg som finns till hands för att stötta ett medlemsland i svårigheter. Detta har ju också kommissionen förslagit redan i november förra året. Men många pekade på att det finns vissa oklarheter kring under vilka omständigheter som gränskontroller tillfälligt kan införas enligt dagens regelverk och att det här behövs klargöranden. Om det ska ske en förändring i suspenderingsklausulen är det för mig väldigt viktigt att beslut om tillfällig suspendering fattas gemensamt, på europeisk nivå. Men tyvärr vill många medlemsländer behålla möjligheten att ensidigt besluta detta, vilket kan leda till att enskilda stater töjer på reglerna. Här återstår en hel del arbete att göra.

Många av frågorna i pressrummet handlade idag om den danska överenskommelsen om att stärka tullkapaciteten. Det är ännu för tidigt att uttala sig om det då vi fick beskedet igår och nu måste studera den legala aspekten av överenskommelsen både noggrant och skyndsamt. Men det är klart att det i dagsläget uppfattas provocerande att säga att ett land ska införa gränskontroller och vi ska naturligtvis noga analysera om förslaget är i linje med Schengenreglerna.

Även det fortsatta arbetet med att avsluta förhandlingarna kring det gemensamma asylsystemet diskuterades. Medlemsländerna är fortfarande oeniga i många frågor men en majoritet uttryckte en vilja att kompromissa för att försöka hitta en lösning innan 2012 som Europeiska rådet har krävt. Det är inte rimligt att vi har så stora skillnader mellan medlemsländerna och det är varken rättssäkert eller effektivt. Jag ska nu ta fram förslag på hur vi ska gå vidare med förhoppningen att få ett principbeslut på nästa rådsmöte i juni.

Efter mötet hade jag bjudit in till en stor konferens med alla medlemsländerna, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, UNHCR och IOM om Malta och om flyktingarna från Libyen. Enligt UNHCR handlar det om ca 8000 personer från Libyen som behöver skydd samt hjälp för vidarebosättning för ca 1000 som har kommit till Malta. UNHCR ber om internationell hjälp och Australien, USA, Canada samt Argentina har redan erbjudit sig att hjälpa till. Alla medlemsländer i EU har ännu inte bidragit men vi fick under mötet ihop till nära 1000 platser totalt (varav Norge tar nästan en tredjedel!). Det är inte illa, men naturligtvis inte tillräckligt. Jag hoppas att även resterande medlemsländer kan visa solidaritet med Malta och med flyktingarna från Libyen.

En härlig semester börjar lida mot sitt slut. I morgon är jag tillbaka på kontoret igen, och det känns bra att komma igång med höstens utmaningar.

Men sommaren har inte varit bara stiltje och lugn. I början av augusti kom besked från USA om en ny avgift för att resa in i landet. Från och med den 8 september behöver man betala 14 amerikanska dollar för att få komma in. Det är beklagligt. Vi behöver inte fler avgifter och restriktioner – tvärtom hoppas jag att det kan bli ännu smidigare att resa mellan EU och USA i framtiden.

En annan oroande utveckling under sommaren är den utbredda misstänksamheten och i vissa fall fientligheten mot romerna i Europa. Jag tror att vi behöver påminna oss om vilka värderingar Europa vilar på. Den fria rörligheten är EU:s stomme och något vi ska värna och vara stolta över. Rätten för oss EU-medborgare att stanna i ett annat medlemsland är visserligen inte ovillkorad – EU:s regelverk tillåter medlemsländerna att avvisa en person om denne utgör ett allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen. Men varje sådant beslut måste fattas på individuell basis och stå i proportion till det hot individen utgör, och rätten att överklaga beslutet måste garanteras. Tyvärr vet vi att romer är utsatta på många håll i Europa och jag vet att min luxemburgska kommissionärskollega Viviane Reding, som är ansvarig för minoriteters rättigheter, följer utvecklingen noga.

De kommande månaderna kommer att bli tuffa. Jag kommer att arbeta hårt för att EU:s medlemsländer ska komma framåt i diskussionerna om det gemensamma asylpaketet. Därutöver väntar en översyn av datalagringsdirektivet, före årsskiftet ska asylkontoret på Malta komma på plats, och så snart som möjligt ska jag tillsätta en särskild samordnare för EU:s arbete mot människohandel. Det blir en spännande höst.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: