You are currently browsing the tag archive for the ‘Genèvekonventionen’ tag.

Jag har precis talat på ett seminarium organiserat av Transparency International med anledning av att det är internationella dagen mot korruption på fredag. Här hittar du talet. Där var politiker, forskare, näringsliv och representanter för det civila samhället. Jag arbetar intensivt med att förbereda rapporten om korruption i medlemsstaterna som ska komma 2013. Samtidigt försöker vi se till att kampen mot korruption löper som en röd tråd i allt arbete i kommissionen, t ex bättre förslag till offentlig upphandling, redovisning, kontroll etc. Vi stödjer också ett stort forskningsprojekt om korruption som involverar 20 länder och som leds av Quality of Governance institutet i Göteborg.

Det beräknas att korruptionen i EU motsvarar lika mycket som hela EU:s budget så i dessa tider vore det också bra av ekonomiska skäl om en större del av pengarna stannade inom den lagliga ekonomin.

Nu är jag på väg till Genève där ett stort antal ministrar och personligheter träffas i samband med Genèvekonventionens 60-års dag. Jag ska delta i ett rundabordsamtal om framtidens asylpolitik. Det är sorgligt att vi fortfarande inte är överens om asylpaketet och att EU-länderna inte förmådde enas om ett gemensamt erbjudande för att ta emot kvotflyktingar. Unhcr har i ett års tid uppmanat världens länder att komma med erbjudande om platser till Genève idag. EU-länderna tyckte uppenbarligen inte att detta var prioriterat. Det är djupt tragiskt.

I Härnösand 1989 mördades en ung flicka, Sara Wallin. Hon hade året innan tillsammans med några vänner grundat fem i tolvrörelsen, ett nätverk som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet. Tack vare bland annat hennes pappa överlevde och stärktes rörelsen efter Saras död och varje år ordnas sedan dess olika möten den 5 december för att protestera mot rasism. Sedan 11 år tillbaka ordnar de svenska parlamentarikerna en ceremoni i Europaparlamentet. Jag har medverkat många gånger och i år var jag inbjuden om talare. Just i dessa tider när det finns fler främlingsfientliga partier än någonsin representerade i nationella parlament och Europaparlamentet, är det viktigt att stå upp för öppenhet, tolerans och allas lika värde.

Under dagen har jag också träffat en stor grupp från Matchning Södertörn som jobbar med att matcha småföretagares behov av arbetskraft med arbetslösa invandrares kunskaper. De är ett lysande exempel på hur man på kommunal nivå kan jobba i partnerskap med integrationsfrågor.

I övrigt har dagen präglats av förberedelser för nästa veckas rådsmöte men också diskussioner inför toppmötet denna vecka där allt mer nu pekar mot en fördragsändring. Vi riskerar därmed att hamna i oändliga ratificeringsprocedurer i medlemsländerna. Det får inte förta fokus på de kortsiktiga omedelbara åtgärder vi behöver göra för att komma ut ur den ekonomiska krisen.

Imorgon åker jag till Genève för delta i firandet av Genèvekonventionens 60-årsdag.

 


Här tillsammans med arrangörerna bakom 5i12 i Europaparlamentet och årets talare

Just hemkommen från Libyen. Tillsammans med min kollega Stefan Füle, som har ansvar för EU:s grannskapspolitik, har jag varit där för att försöka inleda en dialog mellan EU och Libyen kring frågor som rör asyl, migration och internationellt skydd. Libyen är naturligtvis inte vilket land som helst, men vi kommer inte ifrån att Libyen är ett viktigt transitland för migration till Europa och jag tror att det är nödvändigt att vi har en dialog med Libyen.

Libyen har inte skrivit under Genéve-konventionen och begreppet asyl finns inte i libyisk lagstiftning. Uppskattningar från International Organisation for Migration tyder på att det finns runt 1,5 miljoner migranter i landet. Sedan Italien och Libyen skrev under ett avtal, som vi tyvärr inte vet allt om, har det i princip inte kommit några båtar denna väg över Medelhavet.

Mot denna bakgrund ser jag det som ett framsteg att vi för första gången har enats om en text med Libyen, en sorts plan för samarbete, som tar upp frågor om asyl och internationellt skydd. Ambitionen är att kunna identifiera människor i behov av internationellt skydd, samtidigt som vi hjälper Libyen att höja standarden i förvaringscentrumen för att ge människorna där anständiga villkor. Vi tar också upp frågor om gränskontroll, arbetskraftsinvandring och människosmuggling i denna plan för samarbete. Från EU:s sida är vi beredda att ställa upp med 50 miljoner euro under en treårsperiod för att understödja reformer. Dessa kommer naturligtvis inte att skrivas ut som en blank check till Libyen, utan kanaliseras enligt de riktlinjer EU-kommissionen har. Till exempel kan vi stödja konkreta projekt som olika organisationer, som UNHCR, bedriver.

Förutom att föra samtal med libyiska ministrar besökte jag under resan också Libyens södra gräns mitt ute i öknen, International Organisation for Migrations verksamhet i Libyen samt ett av de förvaringscentrum många migranter hamnar i. Jag fick möjlighet att prata med några av de människor allt detta ytterst handlar om. Ett par av dessa historier har hållit både mig och mina medarbetare vakna i natt.

I morgon vidare till ministerrådsmöte i Luxemburg. Det är tvära kast i jobbet som EU-kommissionär…

Idag har jag lagt fram mitt första förslag i kommissionen. Det handlar om EU:s gränskontrollmyndighet Frontex. Frontex har funnits sedan 2004 och fungerar som samordningsorgan för medlemsstaternas aktiviteter rörande externa gränskontroller – om de så önskar. Frontex fungerar inte helt tillfredsställande eftersom medlemsländerna ofta lovar att ställa upp med utrustning och personal men sedan inte gör det, något som försvårar planering.

I mitt förslag föreslår jag att medlemsländerna skall vara tvungna att tillhandahålla utrustning och personal till Frontex genom att ett år i förväg lämna obligatoriska garantier, samt att byrån ska kunna leasa utrustning för att bli mer självständig. Frontex samordningsroll stärks och de får ökad kompetens för riskanalys. Byrån kan tillhandahålla personal, så kallade liaison officers i tredje land för att bistå där.

Dessutom förstärker vi kraftigt MR-dimensionen i Frontex arbete. All personal ska vara utbildad i grundläggande mänskliga rättigheter och känna till vilka internationella konventioner som är tillämpliga för flyktingar, dvs Genèvekonventionen och principen om non-refoulement. En obligatoisk uppförandekod skall införas och vid återsändandeoperationer skall alltid en oberoende observatör finnas med, tex någon från Röda Korset, för att bevaka att allt sker korrekt.

Om brott mot grundläggande rättigheter sker av något medlemsland kan finansiellt stöd dras in.

Det är ytterst medlemsstaterna som är ansvariga för alla gränskontrollaktiviteter på sina respektive territorium. Men vi har ett stort problem med människosmuggling i Europa. Hoppfulla människor som betalar oerhörda summor till smugglare för att under fasansfulla villkor ta sig till Europa, om de ens kommer fram. Minst 2000 människor drunknar varje år i Medelhavet. Det är viktigt att alla medlemsländer solidariskt stöttar varandra – och detta gäller inte bara i Medelhavet, även vid de östra gränserna smugglas stora mängder människor varje dag.

Tyvärr kan ju inte alla dessa människor få stanna i EU. Därför är det viktigt att samarbeta med de länder flyktingarna kommer ifrån för att långsiktigt förbättra villkoren genom politiskt samarbete, bistånd, handel, demokratistöd. Vi måste också gära det lättare att komma lagligt till Europa genom en organiserad arbetskraftsinvandring.

Jag vill att EU ska ta ett helhetsgrepp på migrationsfrågan. Vi måste kunna erbjuda skydd till dem som mest behöver det, vi måste utöka möjligheterna för legal invandring och vi måste arbeta mot irreguljär invandring. Jag kommer under våren att lägga fram förslag på alla dessa områden.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: