You are currently browsing the tag archive for the ‘hållbar utveckling’ tag.

Signing ceremony for the conclusion of the negotiations of a EU/Vietnam Free Trade Agreement (FTA), by Vũ Huy Hoàng, seated, on the left, and Cecilia Malmström, seated, on the right, in the presence of Nguyễn Tấn Dũng, standing, on the left, and Jean-Claude Juncker

Signing ceremony for the conclusion of the negotiations of a EU/Vietnam Free Trade Agreement (FTA), by Vũ Huy Hoàng, seated, on the left, and Cecilia Malmström, seated, on the right, in the presence of Nguyễn Tấn Dũng, standing, on the left, and Jean-Claude Juncker, © European Union

Idag har vi publicerat texten till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, som skrevs under i december 2015. Avtalet är goda nyheter för både Vietnam och EU. Vietnam har en ekonomi på mer än 90 miljoner konsumenter med en växande medelklass, vilket är en stor potentiell marknad för EU:s jordbruks-, industri- och tjänsteexport. Avtalet är också viktigt eftersom vi lyfter hållbar utveckling särskilt (arbetsrätts- och miljöfrågor). Avtalet blir en modell för EU: s handelspolitik gentemot utvecklingsländerna.

Idag publicerar vi också den särskilda analysen av hållbarhetsaspekterna, som ger en övergripande inblick i viktiga politikområden och bestämmelser om relationen mellan EU och Vietnam i syfte att ytterligare främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Hur dessa aspekter ska följas upp är ett svar på de viktigaste rekommendationerna som vi fick från MR-organisationer vi träffade i maj förra året. Vi lovar att stärka MR-arbetet i dialog med Vietnam.

Ett färdigförhandlat avtal betyder inte att det träder i kraft utan det blir upp till beslutsfattarna i parlamentet och ministerrådet att fatta det beslutet. Därför är det viktigt med öppenhet så att debatten och det demokratiska samtalet kan ta fart och medborgarna vet vad politikerna har att fatta beslut om. Nu kommer avtalet först granskas så det stämmer helt överens med vårt juridiska språk, och översätts sedan till alla EU-språk, sedan skickas det till europaparlamentet och ministerrådet.

Vietnamavtalet innehåller det nya investeringsdomstolssystemet som ersätter det gamla daterade ISDS, vilket gör Vietnam extra spännande för dem som engagerat sig i den debatten. Vad gäller investeringar i sig, så kommer avtalet bidra till att underlätta investeringar i båda riktningarna.

På agendan för dagens kommissionsmöte stod strategin inför FN-konferensen om hållbar utveckling som kommer att hållas i Brasilien i sommar, det så kallade Rio + 20-mötet. Det var ett bra tag sedan vi hade en ordentlig diskussion om hållbar utveckling i den här konstellationen. Vecka efter vecka har fokus snarare varit på den ekonomiska krisen, och även om vi är några kommissionärer som hela tiden försöker påpeka att grön tillväxt och hållbarhet är viktigt för att faktiskt komma ur krisen starkare, så tenderar dessa frågor att hamna i skymundan. Därför var det nyttigt att få till en ordentlig diskussion idag.

Förra året blev vi 7 miljarder människor på denna jord och siffran kommer bara att öka. Vi måste därför utnyttja våra naturresurser på ett mer hållbart sätt och det är av denna anledning också viktigt att länderna under mötet i Rio kan komma framåt i den här frågan. Vi diskuterade vilka mål som EU ska prioritera, våra viktigaste allierade och behovet av en nära dialog med näringslivet i dessa frågor.

Tidigt imorse träffade jag också Jordaniens utrikesminister. Jordanien är ett land som på senare tid allt mer sökt att närma sig EU. Landet har inte genomgått någon revolution men regeringen siktar på att genomföra viktiga reformer och förändringar. Förra veckan hölls ett högnivåmöte mellan EU och Jordanien, lett av Cathie Ashton. En av frågorna som diskuterades var visum och vi undersöker möjligheterna att inleda förhandlingar med Jordanien, precis som vi gör med Tunisien, om ett sk mobility partnership, där vi utökar vårt samarbete kring asyl, säkerhetsfrågor, människohandel, visum, arbetskraftsinvandring etc. Vi beslöt att skicka en delegation av tjänstemän från mitt DG till Amman inom ett par veckor för att fortsätta diskussionerna på en mer teknisk nivå.

Sedan jag tillträdde som EU-minister har frågan om förankring av EU-politiken och kontakter med medborgarna varit viktiga frågor för mig. Bara genom att hela tiden tala, diskutera och föra dialog om de olika EU-frågorna kan vi få en acceptans för det europeiska samarbetet. Min erfarenhet är att det är lätt att få igång samtal om konkreta EU-frågor i t.ex en gymnasieklass. Det är många som har synpunkter och kunskap om utvidgningen, Lissabonfördraget, miljöpolitiken, Europaparlamentets pendlande mm. Dessa och många andra frågor talar jag gärna om i besök i just skolor eller i öppna lunchseminarium

Ett annat viktigt sätt att pejla av vad olika grupper tycker är de rundabordssamtal med det civila samhället som jag håller varje termin. Då bjuds företrädare för föreningssverige in att ge sina synpunkter på olika ämnen, t.ex ordförandeskapsprioriteringar, budgetöversynen, Lissabonstrategin mm. I morgon är det dags för ett nytt sådant möte och då handlar det om EU:s hållbarhetsstrategi. Det är en strategi för hållbar utveckling (SDS; Sustainable Development Strategy) som antogs i Göteborg i juni 2001, under det förra svenska ordförandeskapet. Den skall regelbundet följas upp med avseende på utvecklingen inom klimat och energi, transporter, konsumtion och produktion, naturresurser, biologisk mångfald, social integration, demografi, folkhälsa och globala utmaningar. Det är naturligtvis väldigt brett och det finns all anledning att diskutera hur vi skall bättre kunna mäta och utvärdera utvecklingen på alla dessa områden. Kommissionen har i en rapport visat på framsteg men också på flera ohållbara tendenser. Det svenska ordförandeskapet håller som bäst på att förbereda en rapport om strategins framtid som skall antas i december. Innan vi skriver slutsatser är det oerhört värdefullt att veta vad olika delar av det svenska civila samhället tycker om detta. Jag ser därför fram emot en givande diskussion i morgon förmiddag.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: